Economic Local

Orașul Hârlău, județul Iași, va avea trotuare! Lucrările vor costa 345.000 de euro

Publicat: 12 mai 2022
Sediul Primăriei Hârlău, județul Iași
Lucrări de infrastructură sunt anunțate în orașul Hârlău

Mai multe zone din orașul Hârlău, județul Iași, vor fi modernizate. Primăria din localitate a lansat licitația pentru modernizarea trotuarelor. Procedura va avea loc la finalul lunii mai 2022. Prețul cel mai mic este un criteriu de departajare a ofertelor

Primăria orașului Hârlău demarează noi achiziții publice. Astfel, pe data de 26.05.2022, autoritatea contractantă organizează o licitație pentru amenajarea trotuarelor în mai multe zone din localitate. Valoarea estimată a contractului este de 1.727.112 lei, fărăr TVA, aproape 345.000 de euro. Comisia de evaluare va alege oferta constructorilor cu prețul cel mai mic.

„Decontarea lucrărilor intermediare către prestatorul de lucrări se va efectua la maximum 15 zile de la data emiterii facturilor de plată aferente lucrărilor efectuate la data depunerii acestora, însoțite de situațiile de lucrări confirmate de dirigintele de șantier și reprezentantul beneficiarului. Ultima situație de lucrări înaintată nu trebuie să fie mai mică de 15 la sută din valoarea totală a contractului de lucrări. Decontarea lucrărilor finalizate conform contractului de execuție se va efectua în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal la terminarea lucrărilor”, se arată în caietul de sarcini.

În 2021, Primăria Hârlău a organizat altă procedură, pentru reabilitarea drumului.

Orașul Hârlău, județul Iași, va avea trotuare în mai multe zone

Conform proiectului, trotuarele vor fi amenajate pe străzile Mușatini și Primăverii, reprezentând prima zonă. Totodată, trotuare vor fi amenajate în curtea școlii gimnaziale „Petru Rareș” și în parcarea sediului Poliției Locale, ceea ce reprezintă zona a doua. Lucrările vor continua pe DC150 Pârcovaci – pod Magioara și DC150 zona centrală a orașului Hârlău. Ofertanții trebuie să realizeze și proiectul tehnic, etapă premergătoare celei de execuție.

„Termenul de finalizare a lucrărilor pe cele două zone este de 6 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere privind execuția lucrărilor. Termenul de garanție a lucrărilor este de cinci ani de la data întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform documentației de proiectare elaborate. La depunerea ofertei, proiectantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele documente de calificare: trei contracte de prestări servicii pentru lucrări similare însoțite de procesul verbal de predare-primire a documentațiilor, dovada achitării taxelor la bugetul local și bugetul de stat, copie de la ORC din care să rezulte domeniul de activitate desfășurat”, se mai arată în documentația procedurii.

În Hârlău, au fost organizate proceduri și pentru modernizarea rețelei de apă-canal.

În comuna Victoria, Compania Națională de Investiții a alocat fonduri

În altă ordine de idei, Compania Națională de Investiții (CNI) a semnat un contract pentru infrastructura din comuna Victoria. Astfel, lucrările vor fi realizate de societatea Mecon Iași SRL, ce a depus o ofertă financiară de 3.904.782 de lei, fără TVA, aproape 800.000 de euro. Firma este controlată de Alin Ionuț Cozma și Adrian Marius Bubulac. În 2020, cifra de afaceri a societății a fost de 60,7 milioane de lei, profit de 4,4 milioane de lei, datorii de 23,4 milioane de lei, cu un număr de 56 de angajați.

Constructorul va interveni pe porțiunea de drum cuprinsă între Icușeni Vale – Icușeni Deal, ce aparține drumului comunal 16A. Aretrele au o lungime totală de 2.715 metri.
Adauga un comentariu