Stiri si curiozitati

Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina: Se citește la întristarea sufletului

Publicat: 08 nov. 2021
Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina Se citește la întristarea sufletului
Sfântul Nectarie din Eghina s-a născut pe 13 octombrie 1846, la Silivri, Imperiul Otoman, Turcia. A decedat pe 8 noiembrie 1920, la Atena, Regatul Greciei.

Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina se citește ori de câte ori vă simțiți sufletul întristat. Veți primi ajutor sfânt și veți scăpa de nevoi sau de griji.

Sfântul Nectarie din Eghina s-a născut pe 13 octombrie 1846, la Silivri, Imperiul Otoman, Turcia. A decedat pe 8 noiembrie 1920, la Atena, Regatul Greciei. A fost episcop al Pentapolei și ctitor al mănăstirii „Sfânta Treime” de pe insula Eghina. În anul 1961, Sfântul Sinod al Bisericii Constantinopolului l-a proclamat sfânt al Bisericii Ortodoxe, prăznuirea lui făcându-se în ziua de 9 noiembrie.

Hramul Sfântului Nectarie din Eghina a fost stabilit pentru ziua de 9 noiembrie, deoarece pe 8 noiembrie este sărbătoarea Sfintilor Arhangheli Mihail și Gavril.

Sfântul Nectarie din Eghina

Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina: Un real ajutor pentru creștini

Paraclisul este o slujbă de rugăciune prin care creștinii cer mijlocirea unui sfânt. De această dată, vorbim despre Sfântul Nectarie din Eghina, un ajutor de necontestat al creștinătății. A făcut minuni pentru sute de oameni.

Preotul face obişnuitul început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru… Apoi:
Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfânta Treime…, Tatăl nostru…, Preotul: Ca a Ta este împărăţia…, Doamne miluieşte (de 12 ori). Slava… Şi acum… Şi

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, asculta cererea mea, intru credincioşia Ta; auzi-mă, intru dreptatea Ta. Să nu intri la judecata cu robul Tău, ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calca în picioare; facutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenita înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Ţine mâinile mele, sufletul meu că un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, ca a slăbit duhul meu.

Nu-ţi întoarce fata Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, ca la Tine mi-i nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, ca Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţa. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă. Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Urmează Troparele.

Glasul al 4-lea.

Veniţi toţi să cădem cu adâncă rugăciune şi umilinţă şi să strigăm din tot sufletul către Ierarhul ce a primit darul harului, zicând: Sfinte al lui Dumnezeu, Nectarie, ocrotitorul credincioşilor, păzeşte-ne pe noi cei drepslăvitori de toate felurile de chinuri; izbăveşte-ne de nevoi, de ispite şi de toată primejdia că tu eşti acoperământul şi mângâietorul nostru.

Slavă…

Ca unul ce ai fost împodobit de Dumnezeu cu puterea tămăduirii celor mai nesuferite neputinţe, ascultă, Părinte, pe cei ce strigă către tine: vindecă pe cei bolnavi, slobozindu-i de toată slăbiciunea, chinul, durerea şi nevoia; şi ne rugăm ţie, păzeşte-ne pe noi toţi întru pace şi bună sporire, ca unii ce suntem copiii tăi, o, Părinte Nectarie.

Şi acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a striga puterile tale, noi nevrednicii şi mult păcătoşii. Că de n-ai fi stat tu înaintea Domnului rugându-te, cine ne-ar fi mântuit din atâtea primejdii. Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta, şi după mulţimea indurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spăla de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Ca fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptăţit intru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată intru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fata Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inima curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fata Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Invata-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-vă limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inimă înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, intru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău vitei.

Canonul de rugăciune

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul a strigat: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih :Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Îndurerat la suflet şi la trup, către acoperământul tău alerg, o, Sfinte, căutând scăpare şi strigând: dăruieşte-mi, Părinte, pacea ta, şi izbăveşte sufletul şi trupul meu de rele.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai trăit drept într-aceasta viaţă, o, de Dumnezeu-purtătorule Părinte, Sfinte Nectarie, vindecă şi sfinţeşte pe toţi cei ce aleargă către tine şi sărută cu evlavie icoana şi moaştele tale.

Slavă…

Către cei ce cu credinţă nezdruncinată caută tămăduire de la tine, vino, grăbeşte, Părinte, şi-i izbăveşte dintru toate chinurile; că tu eşti doftor preamilostiv, o prea cinstite făcătorule de minuni, Nectarie.

Şi acum…

Ceea ce eşti Născătoarea Dumnezeului nostru, Preasfântă Fecioară, trimite mila ta către mine, robul tău. Şi izbăveşte-mă, rogu-mă ţie, din nevoi şi de răutatea nevăzutului şarpe.

Cântarea a 3-a

Irmosul: Doamne, Cela ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, Tu pe mine mă întăreşte intru dragostea Ta, ca Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, lubitorule de oameni.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Dintru toate felurile de boli şi de chinurile sufleteşti, şi de toate năvălirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, izbăveşte-ne, Sfinte al lui Dumnezeu; căci te ştim că eşti neadormit străjer ce pururea veghezi peste turma oilor tale cuvântătoare.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Tu eşti cu adevărat apă dătătoare de multe daruri către noi, izvorând nectar duhovnicesc ce alungă durerea şi amărăciunea tuturor căderilor şi patimilor noastre, şi ne acoperi cu dulceaţa harului, plăcutule al lui Dumnezeu.

Slavă…

Intru multă suferinţă şi necaz, întru chinuri şi nenorociri mi-am petrecut viaţa, o preafericite; pentru aceasta mă apropii către tine. Să nu mă lepezi, rogu-te, ci cercetează pe robul tău şi izbăveşte-mă şi scapă-mă pe mine, cel ce strig către tine.

Şi acum…

Preacurată Fecioară, tu eşti zid nesurpat şi liman neînviforat şi acoperământ pentru toţi cei ce grăbesc către tine. Mijloceşte tu, cea plină de har, către Fiul tău pentru robii tăi, ca să fim păziţi de cursele vrăjmaşului.

Următoarele stihiri se zic după Cantările a 3-a şi a 6-a:

Păzeşte turma ta de toată nevoia, ispită şi necazul, căci către ocrotirea ta alergăm şi te cinstim Sfinte Nectarie, făcătorule de minuni.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul rosteşte ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule… la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieşte (de 12 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: Ca milostiv şi iubitor de oameni…
Şi îndată Sedealna, glasul al 2-lea (Podobie: Cele de sus căutând…):

Prin sfinţenia ta te-ai arătat fântână de har şi de minuni, cinstite Părinte. Iar moaştele tale sunt un izvor nesecat, de tămăduiri ale trupului şi ale sufletului, Sfinte Părinte Nectarie, prietenul lui Dumnezeu.

Cântarea a 4-a

Irmosul: Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, inteles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Apără şi păzeşte turma ta de înfricoşata ură a nemilosului duşman. Iar prin harul cel dat ţie de la Dumnezeu arată milostivirea şi grija ta către noi.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Tu alinare aduci celor ce zoresc către tine, căutând sprijinul şi mângîierea ta, întru tot necazul. Că tu preaîndurate, pururea te pleci către noi, biruit fiind de rugăciunile aduse ţie.

Slavă…

Credincioşilor ce aleargă către tine slăvindu-te şi fericindu-te, tu le dăruieşti, Sfinte Nectarie, putere şi sănătate sufletului şi trupului, o, preabinecuvântate al lui Dumnezeu.

Şi acum…

Indreptează-mă, Preacurată, de la calea răului şi a tuturor fărădelegilor, către pământul dreptăţii, dăruindu-mi iertare şi viaţă veşnică.

Cântarea a 5-a

Irmosul: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Mare ocrotitor te-ai arătat pentru Eghina, şi pentru aceasta ea aleargă către tine şi e izbăvită dintru necazuri şi nevoi.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte-ne pe noi din primejdii şi de uneltirile vrăjmaşului ca cel ce ai dobândit mare îndrăzneală înaintea Domnului Dumnezeului nostru şi ai primit darul harului, Sfinte Nectarie.

Slavă…

Deşi ai adormit, întru veşnicie vieţuieşti. Şi iată trupul tău e izvor de har, cu deadinsul arătându-ne biruinţa Mântuitorul nostru asupra morţii.

Şi acum…

Cu totul neîntinată şi pururea Fecioară şi fără de păcat eşti cu adevărat, Preacurată. Pentru aceasta credincioşii aleargă la rugăciunea şi mijlocirea ta, Stăpână.

Cântarea a 6-a

Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea de iad s-a apropiat, ci că Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Celor ce aleargă către puternicul tău acoperământ, uşurează-le chinurile sufletului şi trupului cu rugăcinile tale, Sfinte Nectarie, părintele nostru, şi umple inimile lor cu bucurie, preafericite. Şi alungă-le-ntristarea necazului şi a durerii lor, sfinte, prietene al Domnului.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Roagă pe milostivul Mântuitor al sufletelor noastre să ne izbăvească de toată poticnirea şi de cursele diavolului celui urător de oameni, ca să ne curăţim de toate graşalele noastre. Căci tu ai îndrăzneală către Domnul, preafericite, Sfinte Nectarie.

Slavă…

Dintru cele înalte cu milostivă iubire veghezi cu grijă şi păzeşti turma ta. Păstrează-ne pe noi pe toţi întru credinţă, de Dumnezeu purtătorule, şi păzeşte-ne de greşeală şi erezie, ca prin rugăciunile tale să putem creşte întru înţelepciune şi îndumnezeire.

Sfântul Nectarie din Eghina

Şi acum…

Ca ceea ce eşti Maica Dumnezeului celui viu, a Răscumpărătorului şi milostivului nostru Mânutuitor, Pururea Fecioară, ocroteşte pe robii tăi din primejdii, de patimi şi de lanţurile cele tiranice ale păcatului. Şi dăruieşte putere sufletelor noastre să ne împotrivim asalturilor celui rău.

Păzeşte turma ta de toată durerea, ispită şi necazul, căci către ocrotirea ta alergăm şi pe tine te cinstim, Sfinte Nectarie, făcătorule de minuni.

Nepătată Fecioară, care în zilele cele din urmă, în chip de negrăit printr-un cuvânt ai născut pe Cuvântul; roagă-l ca ceea ce ai îndrăzneala cea de maică.

Preotul pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, după cum s-a arătat după Cântarea a 3-a. Apoi ecfonisul: Ca Tu eşti Împăratul Păcii… Şi Condacul, glasul al 2-lea:

Tu eşti cu adevărat cel ce ridici pe cei căzuţi, şi ajutătorul tuturor celor ce sunt întru necazuri, o preafericite. Ca unul ce ai fost slăvit de Domnul Dumnezeu într-aceste vremuri din urmă, păzeşte-ne pe noi de primejdii şi de toate ispitele acestei vieţi, căci cu osârdie strigăm către tine: roagă pe Dumnezeu pentru iertarea noastră, pentru milă şi mântuirea sufletelor noastre, căci tu pururea acoperi Sfinte Nectarie, pe cei ce te cheamă pe tine.

Apostolul: Un astfel de arhiereu…

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire:

„ Eu sunt uşa : de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţa să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este pastor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.

Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un pastor.”(10, 9-16)

Slavă…, glasul al 2-lea

Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ale Sfântului Ierarh Nectarie, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare milă Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.

Podobie: Toată nădejdea…, glasul al 2-lea:

Strălucind ca o nouă stea pe cerul Bisericii, luminat cu dumnezeiesc har şi cu virtute, umple-ne pe noi cu lumina ta, sfinte, fericite Nectarie. Prin strălucirea Duhului şi prin dumnezeiasca ta vieţuire, luminează turma ta cea credincioasă, curăţindu-ne de întunecimea şi păcatul cel diavolesc; îndepărtează de la noi negura şi noaptea mulţimilor de patimi ce îmbolnăvesc sufletele noastre; şi prin luminoasă şi minunata ta viaţă, povăţuieşte şi îndreptează în pace toată viaţa noastră, izbăvindu-ne de tot necazul.

Preotul zice:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul tău, şi binecuvântează moştenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă şi cu indurări. Înălţă fruntea drept-slavitorilor creştini şi trimite peste toţi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţa făcătoarei Cruci; cu folosinţele cinstitelor cereşti puteri celor fără de trup; pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului Proroc, Înainte-mergătorului şi Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor, slăviţilor şi intru tot lăudaţilor Apostoli; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri, mari dascăli ai lumii şi ierarhi, Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur;

Athanasie, Chiril şi Ioan cel milostiv, patriarhii Alexandriei, Nifon patriarhul Constantinopolului, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Calinic de la Cernica, Iorest şi Sava, Nectarie al Pentapolei şi Dionisie al Eghinei, şi ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; cu ale sfinţilor marilor mucenici Gheorghe purtătorul de biruinţă, Dimitrie izvorâtorul de mir, Theodor Tiron, Theodor Stratilat, Artemie, Mina şi Ioan cel Nou, ale sfinţilor sfinţiţilor mucenici Haralambie, Elefterie şi Antim Ivireanul, ale sfinţilor mucenici Serghie şi Vah, Ioan Valahul şi Oprea, ale sfinţilor mucenici Brâncoveni: Constantin voievod şi fiii săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi Ianache sfetnicul, şi ale tuturor sfinţilor, bunilor biruitori mucenici; ale sfintei muceniţe Filotheia;

ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţilor noştri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfinţit, Dimitrie cel Nou, Visarion şi Sofronie, Paisie de la Neamţ, Daniil sihastrul, Ioan Hozevitul, Siluan Athonitul, şi ale tuturor preacuvioşilor părinţi; ale preacuvioaselor maici Parascheva şi Teodora; ale dreptcredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt; ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana; ale sfântului (N) a cărui pomenire o săvârşim astăzi; şi pentru ale tuturor sfinţilor, rugamu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugam Ţie, şi ne miluieşte pe noi.
Doamne miluieşte (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu milă şi cu îndurările şi iubirea Ta de oameni…

Sfântul Nectarie din Eghina

Cântarea a 7-a

Irmosul: Tinerii cei ce au mers din ludeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

De orice fel de boală, de ispite, primejdii şi nenorociri, de rău şi de toată vrăjmăşia, de cei ce vor să ne vatăme, apără-ne şi ne păzeşte pe noi pe toţi cei ce strigăm către tine, Părinte: Bine eşti cuvântat.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Izvor limpede de tămăduire şi fântână de minuni eşti tu Nectarie, cinstite Părinte pentru cei ce aleargă cu osârdie către moaştele tale, Sfinte, şi strigă cu credinţă: Bine eşti cuvântat.

Slavă…

Tu eşti cu adevărat slava şi lauda credincioşilor, Sfinte Nectarie. Către tine venim Părinte, cerem mijlocirile tale şi strigăm către tine cu evlavie: Roagă pe Hristos, Mântuitorul nostru, să ne mântuiască.

Şi acum…

Călăuzeşte-ne Fecioară în calea adevărului Celui ce s-a născut dintru tine. Vino şi ne curăţeşte de toată greşeala şi de toată pornirea cea rea, căci către tine cu râvnă strigăm: Roagă pe Mântuitorul să ne mântuiască.

Cântarea a 8-a

Irmosul: Pe Împăratul Ceresc, pe Care îl lauda Ostile Îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi intru toţi vecii.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Usucă râurile păcatului ce îneacă inima şi sufletul meu. Cu mijlocirile tale înaintea Domnului Dumnezeu, curăţeşte-mă, Părinte, de toată întinăciunea, prin rugăciunile tale.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Ca un doftor iscusit al trupului şi al sufletului dăruieşte-ne preaputernicul tău mir că un sfânt leac ce poate să vindece otrava şarpelui.

Binecuvântam pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.

Acoperă pe robii tăi, fericite Ierarhe al Domnului, şi ne dăruieşte pace şi înţelepciune, Părinte. Călăuzeşte-ne cu îndreptările şi cu sfinţitele tale certări.

Şi acum…

Izbăveşte, Fecioară, sufletul meu cel bolnav şi plin de durere, ce e lovit de stricăciunea patimilor. Scapă-mă din lanţurile păcatului şi îndreptează-mă către pământul făgăduinţei.

Cântarea a 9-a

Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioara curata, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte-ne pe noi de necazuri şi de răutatea diavolului, de toată greşeala şi păcatul, plăcutule al lui Dumnezeu. Şi deşi suntem cu toţii nevrednici, nu nesocoti rugăciunea noastră, Sfinte Nectarie.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Scapă-ne pe noi, robii tăi, de chinurile sufletului şi ale trupului şi ne dăruieşte înţelepciune şi răbdare întru încercări, rugămu-ne ţie. Şi ca arhiereu al Domnului Dumnezeu, roagă-te să ne mântuiască.

Slavă…

Roagă pe milostivul Mântuitor, întru mila ta cea mare, pentru toţi creştinii evlavioşi şi ortodocşi, rugămu-ne ţie. Ca să ne dăruiască iertare, har şi viaţa cea veşnică.

Şi acum…

Te slăvim pe tine, Preacurată Fecioară, ca ceea ce eşti Născătoarea Dumnezeului nostru şi reverşi pururea râuri curgătoare de dumnezeiesc har. Şi întru dragostea ta, că maică a Lui, acoperă-ne pe noi cu rugăciunile tale.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii, şi mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii, care fără de stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi stihirile acestea:

Să slăvim şi să cinstim pe stâlpul dreptei credinţe, pe păstorul cel nebiruit, pe marea lumină a Bisericii lui Hristos, mângâierea celor credincioşi, dumnezeiescul făcător de minuni, bucuria întregii lumi, pe Sfântul Nectarie.

Bucură-te, râu de har şi de lumină, ce izvorăşti nectarul dumnezeieştii cunoştinţe, povăţuindu-ne şi învăţându-ne prin cuvânt, lucruri şi scripturi şi arătându-ne învăţătura iubitei credinţe a lui Hristos.

Ca o candelă aprinsă de Domnul ai strălucit minunat în lume de pe muntele virtuţii; pentru că tu luminezi minţile credincioşilor, şi le călăuzeşti, Părinte, prin curăţia vieţii tale.

Bucură-te, dumnezeiesc doftor al celor aflaţi întru suferinţe;
Bucură-te, sfânt tămăduitor al îndrăciţilor şi slăbănogilor;
Bucură-te, alinare cerească a celor întristaţi şi îndureraţi;
Bucură-te, apărătorul nostru, fericite Nectarie.

Prin smerenia ta asemenea lui Hristos, cinstite Părinte, prin privegherile întru rugăciune, prin posturile şi marea de lacrimi te-ai arătat a fi vas ales şi sfânt al Duhului, îmbelşugat fiind întru darurile minunilor dumnezeieşti.

Bucură-te, cel ce eşti bucuria şi lauda Eghinei;
Bucură-te, pricinuitorul veseliei cetelor îngereşti;
Bucură-te, fericirea tuturor dreptmăritorilor creştini;
Bucură-te, praznicul întregului neam omenesc.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Adauga un comentariu