WoW!

Pe ce data pica Sfantul Ilie. Cui ii spunem LA MULTI ANI

Publicat: 15 iul. 2020
Sarbatoarea Sf Ilie are data fixa, si nume 20 iulie
Se spune că de Sf. Ilie se pot înregistra fenomene meteo spectaculoase

În fiecare an, potrivit calendarului creştin-ortodox, imediat după mijlocul lunii iulie, marcăm o mare sărbătoare. Este vorba despre suirea la cer a Sf. şi Marelui Proroc Ilie Tesviteanul. Hai să aflăm când pică data de Sfântul Ilie şi cui trebuie să îi spunem La mulţi ani în această zi de sărbătoare importantă, marcată în calendar cu cruce roşie.

Conform calendarului, Sf. Ilie este cinstit anual în aceeaşi zi, şi anume 20 iulie. Deci are dată fixă. El a trăit cu mai bine de 800 de ani înainte de Hristos, în Regatul de Nord al lui Israel. A fost fiul preotului Sovac din Tesvi şi a avut numeroase conflicte cu regele de atunci, Ahab. Numele lui înseamnă în ebraică „Al cărui Dumnezeu este Jah(ve)”. Denumirea „Tesviteanul” provine de la localitatea natală, Teșev (sau Tesba ori Tesvi, în versiunile greceşti şi latine). Este considerat profet în toate cele trei religii abrahamice.

Lucruri inedite despre Sf. Ilie

Potrivit scrierilor creștine, Sf. Ilie a fost hrănit de corbi, iar în drum spre Muntele Horeb, de către un înger. În iconografie, el este reprezentat alături de un corb ori într-un careu de foc. Este considerat ca fiind protopărintele monahismului creştin. Multe biserici, atât din mediul rural, cât şi din mediul urban, au hramul Sf. Ilie.

Există multe tradiții și superstiții de Sf Ilie. Conform acestora, pe 20 iulie se mănâncă, pentru prima dată, struguri, mere, alune şi nuci din recolta nouă. De altfel, Sf. Ilie nu este doar ocrotitorul Forţelor Aeriene Române, ci şi patronul apicultorilor. Din bătrâni se ştie că, pe 20 iulie, apicultorii recoltează mierea de albine, procedeu numit şi „retezatul stupilor”.

Tot în mediul rural se crede că, înainte sau chiar pe 20 iulie, pot avea loc furtuni cu descărcări electrice. Se spune că, dacă se întâmplă fenomene meteorologice spectaculoase, înseamnă că Sf. Ilie traversează cerul în carul lui de foc.

Cui îi spunem La Mulţi Ani de Sf. Ilie

Potrivit datelor, în România sunt peste 111.000 de bărbaţi şi 15.000 de femei care poartă numele Ilie şi derivate ale acestuia. Cele mai des întâlnite sunt: Lică, Iliuța, Ilinca, Eliana şi Ilia.

Rugăciunea Sfântului Ilie, 20 iulie

„Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Să bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumâdu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui.

Rugăciune pentru 20 iulie

Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune.

Rugăciunea de Sf. Ilie, 20 iulie

Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta.

Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Iată ce spune părintele Calistrat, de la Mănăstirea Vlădiceni, despre Sf. Ilie:

Adauga un comentariu