Stiri si curiozitati

Pentru ce se citesc cei 12 psalmi aleși. Cum să te rogi pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești

Publicat: 07 oct. 2022
Pentru ce se citesc cei 12 psalmi aleși. Cum să te rogi pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești
Cei 12 psalmi aleși se citesc cât mai des cu putință pentru a avea parte de binecuvântarea divină, de spor în toate și de liniște sufletească.

Mulți credincioși vor să afle pentru ce se citesc cei 12 psalmi aleși. Aceștia au o putere tămăduitoare deosebită și sunt făcători de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. La vreme de necaz și întristare, cei 12 psalmi aleși sunt de mare folos. Iată cum să te rogi pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Pentru ce se citesc cei 12 psalmi aleși

Este binecunoscut faptul că rostirea unei rugăciuni în cele mai grele momente ale vieții noastre este de grabnic ajutor. Rugăciunea este o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea. Atunci când suntem împovărați de griji, deznădejde și suferințe trupești sau sufletești putem citi cei 12 psalmi aleși. Aceștia se rostesc la diferite trebuințe pentru a avea parte de ocrotire divină, de sănătate, liniște sufletească și spor în toate.

De asemenea, acești psalmi vindecători se citesc și pentru iertarea păcatelor, pocăință și smerenie, dar și pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite.

Cei 12 psalmi aleși sunt Psalmul 26, Psalmul 31, Psalmul 56, Psalmul 33, Psalmul 38, Psalmul 40, Psalmul 69, Psalmul 70, Psalmul 76, Psalmul 101, Psalmul 50, Psalmul 142.

La vreme de grea întristare, neliniște sufletească și deznădejde putem citi Psalmul 50. Acesta se rostește pentru iertarea păcatelor și îndepărtarea relelor din viața noastră și a gândurilor negre.

,,Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mul­țimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit, și rău înaintea Ta am făcut, așa în­cât drept ești Tu întru cuvinte­le Tale și biruitor când vei jude­ca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, și în păcate m-a născut maica mea. Că iată ade­vărul ai iubit; cele ne arătate și cele ascunse ale înțelep­ciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curați; spăla-mă-vei și mai vârtos decât ză­pada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele sme­rite, întoarce fața Ta de la păcatele mele, și toate fărăde­legile mele șterge-le.

Inimă cu­rată zidește întru mine, Dum­nezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mân­tuirii Tale, și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale, și cei ne­credincioși la Tine se vor întoar­ce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va lim­ba mea de dreptatea Ta. Doam­ne, buzele mele vei des­chide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei bine­voi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smeri­tă Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zi­durile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prino­sul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.”

Cei 12 psalmi aleși se rostesc la diferite trebuințe, la vreme de boală, de întristare, de disperare sau deznădejde. Pe lângă acești psalmi tămăduitori și făcători de minuni, putem citi și o rugăciune cu efect imediat.

De grabnic ajutor sunt și acatistele citite cât mai des cu putință. De exemplu, Acatistul Sf. Parascheva are o putere vindecătoare deosebită pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ajutor divin

Pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești este bine să citim în fiecare zi Psalmul 33. Acesta se rostește cât mai des cu putință pentru îndepărtarea relelor, luminarea minții și preamărirea lui Dumnezeu.

,,Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vre­mea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi și să se veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine, și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat-am pe Dom­nul și m-a auzit, și din toate ne­cazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați, și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Dom­nul l-a auzit pe el, și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjui-va îngerul Domnului împre­jurul celor ce se tem de El, și-i va izbăvi pe ei.

Gustați și vedeți că bun este Domnul; fericit băr­batul care nădăjduiește în El. Temeți-vă de Domnul toți sfin­ții Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi; cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? 0prește-ți limba de la rău și bu­zele tale să nu grăiască vicle­șug.

Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor. Iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pă­mânt pomenirea lor. Strigat-au drepții și Domnul i-a auzit, și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umi­liți la inimă, și pe cei smeriți cu duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților, și din toa­te acelea îi va izbăvi pe ei Dom­nul. Domnul păzește toate oa­sele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită, și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăj­duiesc în El.”

Cei 12 psalmi aleși se citesc cât mai des cu putință pentru a avea parte de binecuvântarea divină, de spor în toate și liniște sufletească. Acești psalmi sunt făcători de minuni și de grabnic ajutor în cele mai grele momente ale vieții noastre.
Adauga un comentariu