Stiri si curiozitati

Pentru ce se citește psalmul 139? Iată cum să te rogi lui Dumnezeu

Publicat: 20 sept. 2022
Pentru ce se citește psalmul 139 Iată cum să te rogi lui Dumnezeu
Psalmul 139 se citește pentru ca Dumnezeu să îmblânzească pe familistul certăreț, care își supune familia unor chinuri îngrozitoare.

Psalmul 139 este închinat lui Dumnezeu și se citește pentru îmblânzirea familistului certăreț, care chinuiește toată familia. Iată cât de des trebuie să îl rostești.

Psalmii constituie o parte a Bibliei ebraice, care conține 150 de poeme în vers alternat ebraic (numit și rimă de idei, în proză). Conținutul acestor psalmi este de rugăciune și cântare, dar și de catharsis (blesteme davidice). Mai mult, constituie și un rezumat al istoriei biblice, psalmii având un rol covârșitor în Liturghia Evrească și în creștinism.

Există psalmi pentru sănătate, pentru ca Dumnezeu să îmblânzească copiii neastâmpărați și neascultători, care îi mâhnesc pe părinții lor, pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze bunurile oamenilor, ca să nu fie lipsiți și să se mâhnească, ci să slăvească pe Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe soldați, atunci când merg la război și pentru multe altele.

o carte și o cruce din lemn
Psalmii constituie o parte a Bibliei ebraice, care conține 150 de poeme în vers alternat ebraic (numit și rimă de idei, în proză).

Psalmul 139. Cât de des trebuie să îl rostești?

Psalmul 139 se citește pentru ca Dumnezeu să îmblânzească pe familistul certăreț, care își supune familia unor chinuri îngrozitoare. Rolul acestui imn religios este de a restabili pacea și de a ajuta iubirea să înflorească. Citește-l în fiecare zi, iar familia ta va fi ferită de primejdii.

„Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte,

Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război.

Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor.

Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.

Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală.

Zis-am Domnului: „Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele”.

Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război.

Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească.

Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei!

Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda.

Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire.

Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani;

Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta. Amin!”

un bărbat care se roagă
Psalmul 139 se citește pentru ca Dumnezeu să îmblânzească pe familistul certăreț, care își supune familia unor chinuri îngrozitoare.

Alți psalmi folositori creștinilor

Pe lista psalmilor care trebuie citiți zi de zi se numără și psalmul 4, dar și psalmul 6.

Psalmul 4

Psalmul 4 se rostește pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii sensibili, care s-au îmbolnăvit de melancolie, din pricina purtării oamenilor nemiloși.

„Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea.

Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna?

Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi.

Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul.

Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne!

Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulţit.

Cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.”

Psalmul 6

Psalmul 6 este citit de credincioși pentru ca Dumnezeu să-l slobozească pe omul căruia i s-au făcut farmece.

„Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi.

Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele;

Şi sufletul meu s-a tulburat foarte şi Tu, Doamne, până când?

Întoarce-Te, Doamne; izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă, pentru mila Ta.

Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine?

Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda.

Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toţi vrăjmaşii mei.

Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele.

Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit.

Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab.”
Adauga un comentariu