Eveniment-Social

Peste o suta de solicitari pentru inchirierea spatiilor ONG

Publicat: 29 dec. 2004
a:3:{s:7:"site_id";i:1;s:6:"old_id";i:53938;s:8:"site_url";s:10:"www.bzi.ro";}

•De anul viitor, organizatiile neguvernamentale care folosesc un spatiu al Consiliului Local nu mai pot subinchiria aceste spatii •Mai mult, partea de inchiriere va fi facuta numai pe baza prezentarii bilantului contabil anual si a raportului de activitate

In urma Hotararii Consililui Local privind modul de repartizare si utilizare a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta folosite de organizatiile neguvernamentale (ONG), incepand de anul viitor va fi interzisa subinchirierea totala sau partiala a spatiilor de catre ONG, care utilizeaza spatii ale municipalitatii iesene. De asemenea, in ceeea ce priveste prelungirea contractelor anuale de inchiriere pentru spatiile folosite de asociatii, fundatii si federatii, organizatiile neguvernamentale au obligatia sa prezinte, pana la data de 15 ianuarie, toate documentele care certifica situatiile financiare anuale pe ultimii trei ani, raportul de activitate din care sa rezulte desfasurarea unor activitati prin derularea de programe sau proiecte specifice scopului declarat, dovada de inscriere in Registrul Unic de pe langa Judecatoria Iasi, precum si reactualizarea codului fiscal. Aceste documente vor fi supuse analizei comisiei de specialitate a Consililui Local, care va decide asupra prelungirii sau nu a contractului de inchiriere sau asociere. In cazul in care este dispusa neprelungirea contractului de folosinta a spatiului, asociatia in cauza este obligata sa predea spatiul in termen de 15 zile. Pentru atribuirea de spatii catre ONG, comisia va solicita aceleasi documente. Constituie o prioritate la repartizarea de spatii, fundatiile sau asociatiile care sunt recunoscute ca fiind utilitate publica. Comisia care va analiza documentele prezentate de ONG, va repartiza spatiile in functie de activitatea desfasurata, numarul programelor sau proiectelor specifice scopului sau, importanta acestora, precum si impactul social pe care il au aceste programe. Pana in prezent, un numar de 102 spatii cu alta destinatie decat locuinta sunt atribuite catre aceste ONG, iar la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat din primarie (DAPPP) mai sunt inregistrate inca 120 de solicitari de atribuire.
Carmen MELINCEANU

Adauga un comentariu