National

Prea Sfânta Treime: Rugăciunea de mulțumire către Tatăl, Fiul și Sfântul Duh

Publicat: 21 iun. 2021
Sfânta Treime
Cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în Preasfânta Treime

Rugăciunea către Prea Sfânta Treime este cea mai puternică rugăciune care se rosteşte în a doua zi de Rusalii. Marea sărbătoare a Sfintei Treimi este celebrată luni, 21 iunie 2021, în a doua zi de Rusalii, care mai este cunoscută şi ca Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea.

Potrivit Sfântului Nicodim Aghioritul, sfințita rugăciune este singura care unește pe om cu Dumnezeu și pe Dumnezeu cu omul. Și tocmai de aceea, noi, credincioșii, trebuie să înălțăm o rugăciune de mulțumire către Prea Sfânta Treime.

Despre Sfânta Treime, termen ce nu apare în Sfânta Scriptură, s-a scris foarte mult în filozofia creștină, mai ales în crezurile postniceene. Unul dintre acestea este exprimat în simbolurile de credință creștine, mai cu seamă în Simbolul atanasian, unde Tatăl este creator, dar co-mântuitor, co-sfințitor, Fiul este mântuitor, dar co-creator, co-sfințitor, iar Sfântul Duhul este sfințitor, dar co-creator, co-mântuitor.

Potrivit dogmelor creștine, Fiul este lumina Tatălui care a venit în lume ca să ne lumineze calea spre veşnicie, iar Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl ca să ne încălzească inimile şi să aprindă în ele iubirea lui Dumnezeu. Astfel, cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – Preasfânta Treime.

Sfânta Treime
Cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în Preasfânta Treime

Acatistul Prea Sfintei Treimi: Cum să te rogi Tatălui, Fiului și Sfântului Duh

Acatistul Prea Sfintei Treimi începe cu rugăciunea:

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.“

După această rugăciune se citește Condacul 1, care se termină cu sintagma „Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt“, la fel ca și Icosul 1, care urmează.

În continuarea acatistului se citesc condacele și icosurile până 13. După, se citește din nou Icosul 1 și Condacul 1, urmat de Rugăciunea către Dumnezeu-Tatăl, Rugăciunea către Dumnezeu-Fiul, Rugăciunea către Dumnezeu-Duhul Sfânt și Rugăciunea către Preasfânta Treime.

Sfânta Treime
Cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în Preasfânta Treime

Rugăciune de mulțumire către Sfânta Treime

Pentru a spune Rugăciunea de mulțumire către Sfânta Treime trebuie să ne unim trei degete, să ne facem Sfânta Cruce şi să rostim: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.“

Creștinii sunt botezaţi, participă la slujbe, sunt cununati şi înmormântaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Deci, tot ceeea ce facem, săvârşim în numele Sfintei Treimi.

Rugăciunea de mulțumire către Sfânta Treime începe cu sintagma „Mulțumesc, Sfânta Treime, că în fiecare clipă a vieţii mele şi în fiecare zi tu îţi ţii deschise aripile tale asupra mea şi îmi luminezi sufletul cu Lumina ta Sfântăfără ca umbrele întunericului să mă poată împrejmui.“

Și se încheie cu „Mulțumesc , Sfânta Treime pentru că înţeleg, simt, ştiu că, atunci când sunt Una cu Dumnezeu, orice este posibil. O, Lumină pură a Dumnezeului nostru, Tată Ceresc al celor create și necreate, îţi mulţumesc pentru că eşti îngerul meu păzitor!“

Sfânta Treime
Cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în Preasfânta Treime
Adauga un comentariu