Actualitate

Prescolarii proveniti din familii în situatie de risc primesc tichete sociale

Publicat: 28 mai 2016
1
Directia de Asistenta Comunitara Iasi a anuntat prelungirea termenului limita pentru primirea solicitarilor privind acordarea stimulentului educational pana la data de 11 iunie. Stimulentul este acordat pentru copiii care frecventeaza activitatile unitatilor prescolare (fara a mai fi limitati de varsta), proveniti din familii  aflate în situatie de risc, pentru care venitul net-membru de familie este sub 284 lei/membru de familie. Fiecare beneficiar va primi cate un tichet social pentru gradini?a de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului scolar. Scopul actiunii îl reprezinta stimularea participarii copiilor din familii defavorizate în învatamantul prescolar si cresterea accesului la educatie al acestora.
Stimulentul educational se acorda familiilor cu mai putin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoana singura) si este conditionat de prezenta zilnica a copiilor la gradinita.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 lei, în prezent) se iau în considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de întretinere fata de copii si/sau fata de parinti,  pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara solicitarii stimulentului educational.
Comentarii
Adauga un comentariu