Eveniment-Social

Presedintele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), vizita de lucru la UAIC

Publicat: 10 iul. 2019
1

Vineri, 5 iulie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC)  a primit vizita Domnului prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU,  Presedinte al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si a Doamnei conf. univ. dr. Emilia GOGU – Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE), expert al ARACIS. Scopul vizitei a fost clarificarea definirii indicatorilor utilizati in „Metodologia de clasificare a institutiilor de invatamant superior si de ierarhizare a programelor de studii de licenta”. Aceasta metodologie face parte dintr-un proiect al Ministerului Educatiei Nationale, derulat in parteneriat cu ARACIS si Banca Mondiala, intitulat „Imbunatatirea politicilor publice in invatamantul superior si cresterea calitatii reglementarilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”, proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European.

Discutiile despre indicatorii domeniilor fundamentale si a programelor de studii s-au purtat intre expertii ARACIS si reprezentanti ai UAIC – Prorectori, Prodecani, membri ai Senatului UAIC, Director Financiar Contabil, Director Resurse Umane, membrii Biroului Managementul Calitatii, ai Biroului pentru Studiile Universitare de Doctorat, Secretari sefi, reprezentanti ai Serviciilor Scolaritate, Cercetare, Relatii internationale, Servicii pentru Studenti si Absolventi si ai altor departamente ale Universitatii.

In cadrul intalnirii s-au discutat principiile care se au in vedere pentru clasificarea universitatilor:

  • Clasificarea universitatilor se realizeaza la nivelul institutiilor de invatamant superior acreditate de stat si particulare;
  • Clasificarea universitatilor se realizeaza grupat, pe domenii fundamentale, in baza „Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior”, aprobat anual de MEN si in functie de complexitatea institutiei (simple si comprehensive). Complexitatea institutiei este stabilita in baza ponderii studentilor inmatriculati in anul curent la  toate ciclurile de invatamant, pe domenii fundamentale (DF);
  • Clasificarea universitatilor se realizeaza luand in calcul datele privind:
  • numarul de studenti, cadre didactice, burse acordate, mobilitati, proiecte, absolventi;
  • veniturile, cheltuielile, publicatiile, citarile, brevetele, pozitia in clasamente internationale.

Totodata, au fost dezbatute si principiile ce stau la baza ierarhizarii programelor de studii in etapa actuala:

  • Introducerea datelor si determinarea indicatorilor in vederea ierarhizarii se realizeaza pentru toate programele de studii de licenta de la forma de invatamant cu frecventa (IF), in toate limbile de predare (romana, limbi ale minoritatilor nationale sau limbi straine);
  • Marimea indicatorului, respectiv categoria (A, B, C, D sau E) obtinuta de specializarea ierarhizata la forma IF se atribuie pentru programele specializarii dezvoltate/existente la forma de invatamant ID sau/si IFR;
  • Daca universitatea are acelasi program de studii de licenta la forma de invatamant cu frecventa in mai multe centre teritoriale, ierarhizarea programului se realizeaza pentru fiecare centru teritorial.

Reprezentantii ARACIS au vizitat si Centrul de Invatare al UAIC, locul in care s-a desfasurat intalnirea, apreciind importanta unor asemenea proiecte in mentinerea si cresterea calitatii procesului instructiv-educativ si a vietii academice, in ansamblul ei.
 

Adauga un comentariu