Local

Primaria Iasi scoate la licitatie sapte locuri de parcare. Vezi unde

Publicat: 23 sept. 2019
1

MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr.11,organizeaza in data de 16.10.2019-ora 14.00 la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala, nr.43, et.6, licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unui numar de 7 locuri de parcare cu nr. 11  ÷ 17, situate in parcarea de resedinta „ STR.TAIETOAREI,NR.24 bis”. Drept de participare la licitatie au locatarii din blocurile: V2,V3. Dosarele se depun la registratura Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala, nr.43, dupa verificarea acestora la  Serviciul Administrare Parcari, et.4 cam.15. Data limita de depunere a dosarelor 14.10.2019- ora 13.00. 

Documente necesare :
1. Copie carte de identitate (cu domiciliul stabil / flotant, in imobilele aferente parcarii) ;
   1.1. daca este cazul, procura pentru persoana mandatata sa participe la licitatie (in original) +copia cartii de identitate
Sau
2. Copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului ( firme cu sediul in imobilele aferente parcarii ); copia cartii de identitate pentru reprezentantul legal al societatii;
   2.2. daca este cazul, imputernicire pentru persoana mandatata sa participe la licitatie (in original) +copia cartii de identitate ;
3. Copie act proprietate / inchiriere locuinta/spatiu ;
4. Copie acte proprietate autoturism (certificat inmatriculare) / drept de folosinta ;
5. Dovada privind achitarea obligatiilor fiscale prin prezentarea certificatului de atestare fiscala (eliberat de Directia Finantelor Publice Locale Iasi – Primaria Municipiului Iasi );
6. Chitanta taxe participare licitatie: 65 lei – casieria Directiei Exploatare Patrimoniu (pretul documentatiei :10 lei, taxa de participare : 5 lei, garantia de participare :  50 lei/loc) ;
7. Cerere tip inscriere la licitatie (cam.15,et.4 – Directia Exploatare Patrimoniu);
8. Dosar de incopciat .

Relatii suplimentare privind conditiile de participare se pot obtine de la Directia Exploatare Patrimoniu, sos.Nationala, nr.43, et.4, cam.15, telefon 0232/264246-int.143. Program cu publicul : luni, miercuri : 09.00-13.00; marti, joi :12.00-15.00 .

Adauga un comentariu