Economic Local

Primăria Șcheia construiește două poduri într-un sat din comună! Costul estimat este de 130.000 euro

Publicat: 18 iul. 2020
Primăria Șcheia construiește două poduri într-un sat din comună cu aproximativ 130.000 euro
Primăria Șcheia construiește două poduri într-un sat din comună

Primăria Șcheia construiește două poduri într-un sat din comună. Podețele actuale sunt în stare avansată de degradare. Obiectivele traversează pârul Găunoasa. Contractul are o valoare estimată de 130.000 euro. Licitația pentru realizarea lucrărilor este programată pentru finalul acestei luni

Primăria Șcheia construiește două poduri într-un sat din comună. Este vorba despre Poiana Șcheia. Pe data de 27.07.2020 este programată licitația pentru realizarea lucrării. Contractul are o valoare estimată de 619.110 lei, fără TVA, aproape 130.000 euro. Cele două podețe deja existente vor fi demolate.

„La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 și alte standarde și normative în vigoare, la data execuției, în măsura în care aceasta completează și nu contravin prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unități de specialitate, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini”, se arată în documentația licitației.

Primăria Șcheia construiește două poduri într-un sat din comună, peste pârâul Găunoasa

Conform expertizei tehnice, podurile se află în stare avansată de degradare și pun în pericol siguranța traficului auto.

„Albia pârâului Găunoasa în zona podețului este total neîntreținută, neexistând niciun fel de amenajări hidrotehnice și/sau consolidări. Albia este total colmatată, prezintă eroziuni și afluieri accentuate și cu vegetație abundentă. Trebuie executate apărări de maluri și sisteme de dirijare a apelor cu gabioane în amonte și aval. Se dispune calibrarea și eliminarea vegetației arboricole din albie în amonte și aval de podeț”, se arată în expertiza comandată de Primăria comunei Șcheia. Comisia de evaluare va alege oferta cu prețul cel mai mic.

În comuna Brăești se modernizează drumurile pe o porțiune de 3,5 kilometri

Recent, și Primăria comunei Brăești a lansat o licitație pentru modernizarea drumurilor din localitate. Este vorba despre 3,5 kilometri din drumul comunal DC 92. Valoarea estimată a contractului este de 1.197.118 lei, fără TVA, aproape 250.000 euro. Procedura face referire la un rest de lucrări nerealizat. La procedură s-au prezentat societățile Enviro Construct SRL, din Iași, și CTT Construcții Safe SRL, din Neamț.

„Execuția lucrărilor se va realiza pe teritoriul administrativ al Comunei Brăești, județul Iași, conform memoriului tehnic și a avizelor obținute la această fază. Drumul comunal DC 92 își are originea în partea de nord a localității Cristești, comuna Brăești, cu km 0+000 în drumul județean DJ280A. Drumul DC92 asigură legătura între localitățile Cristești și Buda din comună, având sfârșitul la km 5+680 în partea de sud a localității Buda, la limita intravilanului”, se arată în caietul de sarcini.

Perioada de garanție a lucrării trebuie să fie de 36 luni. Garanția de bună execuție este de 10 la sută din prețul contractului.

Comentarii
Adauga un comentariu