Economic Local

Primăria Tomești vrea să construiască un cămin cultural în comună! Investiția cu fonduri CNI ajunge la 1,5 milioane de euro

Publicat: 08 oct. 2020
Compania Națională de Investiții va finanța construirea unui cămin cultural. Investiția este de 1,5 milioane de euro
Primăria Tomești va beneficia de fonduri pentru pentru construirea unui cămin cultural

Primăria comunei Tomești a lansat licitația pentru achiziția serviciilor de proiectare și asistență pentru construirea unui cămin cultural. Investiția este asigurată de Compania Națională de Investiții. Procedura va avea loc la finalul lunii octombrie

Comuna Tomești, județul Iași, va avea un cămin cultural nou. Deocamdată, Primăria Tomești va organiza pe data de 20.10.2020 o licitație pentru achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică. Prevederea bugetară a procedurii este de 218.400 lei, fără TVA, adică 45.500 euro.

„Se impune realizarea obiectivului pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a diverselor activități socio-culturale. Proiectul are importanță pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor autentice ale satului și zonei din Moldova – identitatea noastră culturală prin punerea în valoare a unui tezaur etno-folcloric viu. În spațiul rural, activitatea culturală este organizată în jurul căminului cultural (centrul cultural al satului autentic). Majoritatea căminelor culturale a caselor de cultură și a altor așezăminte culturale se află într-o stare continuă de degradare, neputând oferi astfel, servicii culturale populației rurale, aspect ce se răsfrânge și asupra situației nivelului de trai. La fel ca în toate țările europene, și în România, calitatea actului public local și cultural a devenit un domeniu de interes deosebit, având în vedere în primul rând decalajul național față de țările dezvoltate și necesitate obținerii unor finalități integrate în context european”, se arată în caietul de sarcini.

Căminul cultural va avea două etaje și un cost de peste 7 milioane de lei

Investiția va fi asigurată de Compania Națională de Investiții (CNI) SA. Căminul cultural va avea un regim de înălțime P+2, cu o suprafață desfășurată de 1.364 metri pătrați. Valoarea estimată a investiției este de 7.286.048 lei, fără TVA, adică 1,5 milioane euro. Din suma totală, contribuția Primăriei Tomești este de 510.221 lei, fără TVA, restul reprezentând fonduri guvernamentale.

„Prezenta investiție este estimată a se realiza în 20 de luni, din care 4 luni pentru proiectare și 16 luni pentru execuție, conform graficului atașat documentației. Cerința privind izolarea termică, hidrofugă și economia de energie presupune o conformare generală și de detaliu a construcției, astfel încât pierderile energetice să fie minime, iar consumurile de energie în vederea obținerii unui confort minim admisibil să fie cât mai limitate. Prezența termoizolației la exteriorul clădirii, reprezintă factorul cel mai important în ceea ce privește pierderea de căldură și confortul tehnic”, se arată în documentația procedurii.

CNI a lansat licitația pentru construirea căminului cultural din comuan Oțeleni

Comuna Oțeleni, județul Iași, beneficiază de investiții realizate de Compania Națională de Investiții (CNI) SA. Este vorba de construirea unui cămin cultural în localitate. CNI a programat licitația pentru realizarea lucrărilor pe data de 15.10.2020. Conform contractului, pe lângă realizarea lucrării, va fi asigurată și dotarea căminului cultural. Valoarea estimată a investiției este de 2.180.703 lei, fără TVA, aproape 450.000 euro. Terenul pus la dispoziție este amplasat în satul Hîndrești și are o suprafață de 870 metri pătrați. Obiectivul va avea un regim de înălțime de P+1E, cu o suprafață construită de 256,5 metri pătrați. Comisia de evaluare va alege oferta cu prețul cel mai mic.

„Antreprenorul este obligat să asigure și să mențină siguranța pe șantier și în afara zonei de construcție pe perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract, acordând o atenție specială: asigurării unor condiții corespunzătoare de lucru și de siguranță pentru persoanele ce întreprind activități ce au legatură cu construcția și asigurarea tuturor utilajelor și materialelor folosite pentru realizarea acestor lucrări”, se arată în caietul de sarcini.

Comentarii
Adauga un comentariu