Eveniment-Social

Propuneri esențiale pentru noua Lege a Educației, venite de la Iași. Rectorul unei mari universități arată cum poate fi schimbat un domeniu important pentru economie

Publicat: 15 aug. 2022
Propuneri esențiale pentru noua Lege a Educației venite de la Iași. Rectorul unei mari universități arată cum poate fi schimbat un domeniu important pentru economie
Întâlnire a Alianței Române a Universităților de Tehnologie și prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, ministru al Educației. În acest context au fost discutate și agreate majoritatea propunerilor pe care alianța le-a elaborat în vederea îmbunătățirii proiectului de Lege a Învățământului Superior ”România Educată”. A participat și prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rector al Universității Tehnice din Iași

O serie de propuneri pentru noua Lege a Educației vin de la Iași. Rectorul unei mari universități, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, arată cum poate fi schimbat un domeniu important pentru economie. Totul, în cadrul întâlnirii Alianței Române a Universităților de Tehnologie cu prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, ministru al Educației. Acum au fost discutate și agreate majoritatea propunerilor pe care alianța le-a elaborat în vederea îmbunătățirii proiectului de Lege a Învățământului Superior – „România Educată”

Pentru noua Lege a Educației (LEN) o serie importantă de propuneri au venit de la Iași. Rectorul Universității Tehnice (TUIASI) „Gheorghe Asachi”, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, arată cum poate fi schimbat un domeniu important pentru economie. Totul, în cadrul întâlnirii Alianței Române a Universităților de Tehnologie (ARUT) cu prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, ministru al Educației. Acum au fost discutate și agreate majoritatea propunerilor pe care alianța le-a elaborat în vederea îmbunătățirii proiectului de Lege a Învățământului Superior – „România Educată”.

Propuneri esențiale pentru noua Lege a Educației, venite de la Iași. Rectorul unei mari universități arată cum poate fi schimbat un domeniu important

Propunerile ARUT, cu privire la proiectul Legii Educației, au fost agreate de minister. Rectorul Dan Cașcaval: „Universitățile tehnice sunt gata să primească și să pregătească mai mulți specialiști”. Aceste propuneri vizează întărirea autonomiei universitare, elementele care țin de funcționarea și organizarea instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare, creșterea echității și accesului în învățământul universitar, precum și furnizarea de resursă umană calificată în domeniul științelor și ingineriei.

Înființarea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii

Dintre propunerile agreate pot fi enumerate înființarea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engineering, and Mathematics – STEM), cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării în programe de studii universitare în domenii aferente STIM care va fi sprijinit prin creșterea burselor de studii și a alocațiilor bugetare/student, susținerea studenților pentru a se implica în programe de voluntariat, precizarea modalităților de înființare și reorganizare a unei instituții de învățământ superior, clarificarea definirii unor structuri universitare, cum ar fi filiala și extensia universitară, dar șo precizarea posibilității de preluare a institutelor de cercetare științifică în coordonarea universităților.

Clarificarea domeniilor de studii universitare în care se organizează studiile de doctorat științific și profesional

Pe de altă parte, au fost propuse și organizarea programelor de studii de scurtă durată ca ciclu de studii universitare și recunoașterea statutului de student pentru cursanții înmatriculați în astfel de programe sau clarificarea domeniilor de studii universitare în care se organizează studiile de doctorat științific și profesional, respectiv flexibilizarea cadrului de angajare a resurselor umane și de finanțare a diverselor tipuri de proiecte pe care le derulează instituțiile de învățământ superior.

„Ne bucurăm, în mod special, de înființarea programului național STEM, în contextul în care piața muncii din România este afectată de un deficit puternic de ingineri, iar universitățile tehnice din țară sunt gata să primească și să pregătească mai mulți specialiști, cu condiția să existe un interes crescut din partea tinerilor. Aici intervine ministerul, prin programul național, și sperăm să ajungem la cât mai mulți viitori absolvenți care să înțeleagă importanța specializării în domeniile ingineriei și arhitecturii”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Asigurarea reprezentării tuturor instituțiilor de învățământ superior, precum și a ramurilor de studii universitare

ARUT susține asigurarea reprezentării tuturor instituțiilor de învățământ superior, precum și a ramurilor de studii universitare, în diferite structuri și comisii consultative ale Ministerului Educației, fără a se introduce criteriul numărului de cadre didactice. În ceea ce privește domeniul învățământului preuniversitar, ME a apreciat, în mod deosebit, propunerile ARUT cu privire la extinderea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii care vizează dezvoltarea de programe extrașcolare, formarea profesională a cadrelor didactice, dotarea laboratoarelor, implicarea operatorilor economici în dezvoltarea unor programe sau campanii de conștientizare cu privire la importanța acestor domenii. De asemenea, ARUT a propus flexibilizarea cadrului legal, astfel încât să fie posibilă susținerea elevilor pentru implicarea în diferite proiecte în cadrul universităților. ARUT își exprimă susținerea pentru proiectul Legii Învățământului Superior – „România Educată” și apreciază deschiderea conducerii Ministerului Educației în ceea ce privește propunerile de modificare și completare înaintate. Așadar, noi propuneri esențiale pentru noua Lege a Educației, venite de la Iași.
Adauga un comentariu