Stiri si curiozitati

Psalmul 10, tămăduitor și făcător de minuni la vreme de necaz și ceartă. Ce rugăciune să rostești pentru înțelegere în familie și spor în casă

Publicat: 05 oct. 2022
Psalmul 10 tămăduitor și făcător de minuni la vreme de necaz și ceartă. Ce rugăciune să rostești pentru înțelegere în familie și spor în casă
Psalmul 10 se citește cât mai des cu putință pentru înțelegere în familie, dar și pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Atunci când suntem copleșiți de suferințe și deznădejde, este bine să citim Psalmul 10, tămăduitor și făcător de minuni la vreme de necaz și ceartă. Acest psalm se rostește cât mai des cu putință pentru îndepărtarea relelor și ocrotirea celor dragi, dar și pentru iertarea păcatelor. Iată ce rugăciune să rostești pentru înțelegere în familie și spor în casă.

Psalmul 10, tămăduitor și făcător de minuni la vreme de necaz și ceartă

Rostirea unor rugăciuni în cele mai grele momente ale vieții noastre este de grabnic ajutor. Atunci când suntem certați cu cei dragi sau când suntem copleșiți de griji și suferințe în familie este bine să citim Psalmul 10. Acesta are o putere vindecătoare deosebită pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

,,În Domnul am nădăjduit. Cum veţi zice sufletului meu: «Mută-te în munţi, ca o pasăre?».

Că iată păcătoşii au încordat arcul, au gătit săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă.

Că au surpat ceea ce ai aşezat; dar dreptul ce a făcut?

Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în Cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său.

Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor.

Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte.”

Pe lângă acest psalm, putem citi la vreme de ceartă, necaz și întristare o rugăciune pentru înțelegere în familie. Aceasta se rostește de către toți cei ai casei pentru împăcare, liniște sufletească și ajutor divin. De asemenea, atunci când suntem împovărați de suferințe trupești sau sufletești putem spune o rugăciune pentru ajutor imediat.

Ce rugăciune să rostești pentru liniște în familie

Psalmul 10 are o putere tămăduitoare deosebită și este de mare folos pentru cei împovărați de deznădejde, griji și gânduri rele. Pentru liniștea familiei, spor în casă și ajutor divin putem rosti în fiecare zi rugăciunea pentru înțelegere și dragoste între soți a Sfântului cneaz Petru și a Sfintei cneaghine Fevronia.

,,Mari bineplăcuţi ai lui Dumnezeu şi preaminunaţi făcători de minuni, binecredinciosule cneaz Petru şi binecredincioasă cneaghină Fevronia, osârdnici rugători pentru noi către Dumnezeu! La voi alergăm şi vouă ne rugăm cu nădejde tare: înălţaţi pentru noi, păcătoşii, sfintele voastre rugăciuni către Dumnezeu şi cereţi de la bunătatea Lui toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre: credinţă dreaptă, nădejde bună, dragoste nefăţarnică, bună credinţă neclintită, sporire în faptele cele bune, pace în lume, bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului, sănătate trupurilor şi mântuire sufletelor.

Mijlociţi pe lângă Împăratul Ceresc pace, linişte şi bună rânduială pentru toţi binecredincioşii creştini. Păziţi-ne pe noi de tot răul, şi pe toţi dreptslăvitorii care la voi aleargă adumbriţi-i cu lucrarea harică a rugăciunilor voastre bineplăcute lui Dumnezeu şi toate cererile lor cele cu evlavie împliniţi-le. Aşa, sfinţilor făcători de minuni, nu treceţi cu vederea rugăciunile noastre, ci mijlociţi pentru noi pururea către Domnul şi cu ajutorul vostru învredniciţi-ne să primim mântuirea cea veşnică şi să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu, ca să slavoslovim iubirea de oameni cea negrăită a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat, în vecii vecilor. Amin.”

Psalmul 10 se citește cât mai des cu putință pentru înțelegere în familie, dar și pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești. Acest psalm este făcător de minuni și de grabnic ajutor la vreme de ceartă, neliniște sufletească și deznădejde.
Adauga un comentariu