Stiri si curiozitati

Psalmul 50 și 142: Pentru ușurarea și vindecarea sufletului

Publicat: 28 apr. 2021
Psalmii lui David
Psalmii lui David sunt rugăciuni de laudă a lui Dumnezeu și rugăciuni de pocăinţă

Psaltirea proorocului şi împăratului David este, fără îndoială, cea mai citită carte de către credincioşi dintre toate cărţile canonice ale Vechiului Testament. Creștinii care citesc Psaltirea știu puterea și importanța Psalmilor 50 și 142, care au efect tămăduitor pentru rănile sufletului şi pentru ușurarea sufletului.

Psalmii lui David sunt rugăciuni de laudă a lui Dumnezeu, dar și rugăciuni de pocăinţă. Citirea Psalmilor ajută la trecerea cu bine peste probleme și rezolvarea celor mai adânci frământări ale sufletului omului, care prin recunoașterea în faţa lui Dumnezeu a păcătelor sunt ajutați să se îndrepte și să se vindece sufletește.

Potrivit Cuviosului Paisie Aghioritul, Psalmii lui David curăță și vindecă sufletele oamenilor de toate vârstele deoarece este insuflată de Dumnezeu. Psaltirea este privită de acesta ca o scriere cu dumnezeiască luminare, mai ales că David nu știa carte, iar profunzimea Psalmilor este dată de faptul că acesta a fost povățuit însuși de Duhul lui Dumnezeu.

Psalmul 50 și 142: Ajutor pentru vindecarea sufletului

Credincioșii careobișnuiesc să citească Psaltirea știu că Psalmul 142 se regăseşte în slujba Utreniei şi la începutul Acatistelor și face parte din rugăciunile începătoare. Acest Psalm este urmat de Psalmul 50.

Psalmul 142 are un efect tămăduitor pentru rănile sufletului şi aduce însănătoşirea celor bolnavi. Citirea Psalmului 142 este importantă în cazul persoanelor bolnave, care astfel sunt ajutate să se recupereze. Acest Psalm este de mare ajutor și pentru cei sănătoși, care astfel nu sunt atinși de boală.

Mai mult, Psalmul 142 se citește și pentru ca Dumnezeu să ocrotească mama de-a lungul sarcinii și să nu piardă copilul.

Psalmul 142 trebuie citit pentru sănătatea ta, a celor apropiați și a celor bolnavi:

„Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viață mea o călca în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.

Mâhnit e duhul în mine și inimă mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu că un pământ însetoșat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața milă Ta, că la Tine mi-i nădejdea.

Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scăpa-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Amin”

Puterea mare a Psalmului 50

Psalmul 50 se citește după Psalmul 142 ș ise citește pentru ușurarea sufletului.

Psalmul 50 este unul dintre cei 7 psalmi penitențiali ai proorocului David și arată în amănunt starea degradată a omului căzut în păcat, dar și pocăința pe care acesta este dator să o facă, pentru a restabili legătura cu Dumnezeu, ruptă atunci când omul își întoarce fața, dinspre Dumnezeu, spre fărădelege:

„Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.”

Adauga un comentariu