Stiri si curiozitati

Răgăciunea către Sfântul Arhanghel Mihail este făcătoare de minuni! Cum să o rostești pentru a avea parte de ocrotirea divină

Publicat: 19 sept. 2022
icoană cu sântul arhanghel mihail
Arhanghelul Mihail este invocat, de cele mai multe ori, pentru a păzi țara de invazii inamice și de războiul civil, dar și pentru obținerea biruinței asupra dușmanilor pe câmpul de luptă.

Poate că nu știai, dar rugăciunea către Arhanghelul Mihail este făcătoare de minuni. Iată cum să o rostești, pentru a avea parte de ocrotirea divină.

Sfântul Arhanghel Mihail, supranumit Arhistrateg, Mare Voievod sau conducător al Puterilor cerești, este unul dintre cei mai cinstiți Îngeri. Potrivit Sfintei Scripturi și Tradiției, el a ajutat dintotdeauna oamenii și continuă să rămână apărătorul veșnic al credinței.

Arhanghelul Mihail este invocat, de cele mai multe ori, pentru a păzi țara de invazii inamice și de războiul civil, dar și pentru obținerea biruinței asupra dușmanilor pe câmpul de luptă. Principala zi de cinstire a acestui sfânt este pe 8 noiembrie, când are lor Soborul sau Sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor netrupeștilor puteri cerești. În ziua de 6 septembrie se face pomenirea unei minuni înfăptuite de Sfântul Arhanghel în Colose.

icoană cu sântul arhanghel mihail
Sfântul Arhanghel Mihail, supranumit Arhistrateg, Mare Voievod sau conducător al Puterilor cerești, este unul dintre cei mai cinstiți Îngeri.

Răgăciunea către Sfântul Arhanghel Mihail este făcătoare de minuni. Rostește-o în fiecare zi

Rostește rugăciunea către Sfântul Arhanghel Mihail în fiecare zi, pentru a avea parte de binecuvântarea divină. Ruga se face nepărat în genunchi, în fața unei candele aprinse și a unei icoane, care să îl înfățișeze pe Arhanghelul Mihail.

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi între îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamului omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului diavol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu credință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Biserici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune. Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește totdeauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. Întărește-ne cu harul Domnului voința slabă și dorirea lipsită de vlagă, că întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu cugetele pământești și cu poftele trupești, aplecându-ne, după asemănarea copiilor lipsiți de minte, către frumusețile degrabă pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele veșnice și cerești de dragul celor stricăcioase și pământești.

icoană cu sântul arhanghel mihail
„Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume…”

Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei pocăințe, întristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce ne-au mai rămas din această viață trecătoare să le cheltuim nu spre plăcerea simțurilor și hrănirea patimilor noastre, ci întru îndreptarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoințele curăției și cu bineplăcutele fapte ale milostivirii.

Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile acestui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apărare împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziți fiind prin tine, fără mpiedicare să ajungem în sălașurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nostru Domn și Stăpân, și căzând cu lacrimi la picioarele Lui, cuprinși de bucurie și umilin a sa strigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pentru preamultă dragoste pe care o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimite pe îngerii Tăi ca să slujească mântuirii noastre! Amin !”

Rugăciunea către Sfântul Arhanghel Mihail a părintelui Arsenie Boca

La fel de folositoare este și rugăciunea părintelui Arsenie Boca. El o rostea pentru a fi apărat de vrăjmașii văzuți și nevăzuți.

„Doamne, Dumnezeule, mare Împărat şi fără de început, trimite, Doamne, pe Mihail Arhanghelul Tău, în ajutorul meu, ca să mă apere de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.

O, Mihaile, mare Arhanghele, întâi stătător şi voievod al puterilor cereşti, fii mie ajutor în toate: în boli, în strâmbătăţi, în mâhnire, în pustiu, pe cale, pe apă, în călătorie, căsătorie, serviciu, şcoală, şi mă izbăveşte de toată înşelăciunea cea diavolească. Iar când mă vei auzi pe mine, robul tău, rugându-mă ţie şi chemând numele tău, grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.

Aşa, mare Arhanghele, biruieşte pe toţi care se împotrivesc mie, mă apără şi mă acoperă de cel viclean cu puterea cinstitei Cruci şi cu solirile marilor Arhangheli: Gavriil, Rafail, Uriil, Varahiil, Salatiil şi Egudiil şi ale puterilor cereşti, totdeauna, acum şi pururi şi în veci. Amin.”

un bărbat care se roagă
„Doamne, Dumnezeule, mare Împărat şi fără de început, trimite, Doamne, pe Mihail Arhanghelul Tău, în ajutorul meu, ca să mă apere de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi…”Adauga un comentariu