News Flash:

Raportul ISU Iasi cu privire la neregulile din spitalele iesene

3 Septembrie 2010
2291 Vizualizari | 0 Comentarii
La ordinul comun al Ministrului Sanatatii nr. 1129 din 19.08.2010 si Ministrului Administratiei si Internelor nr. 188/19.08.2010, emis ca urmare a incendiului produs la Spitalul Clinic "Panait Sîrbu" de Obstetrica si Ginecologie Bucuresti, si a Ordinului Prefectului Judetului Iasi nr. 701 din 23.08.2010, în intervalul 23 - 31.08.2010, comisiile mixte de control, formate din reprezentanti ai Directiei Judetene de Sanatate Publica si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturdza" al Judetului Iasi, au efectuat un control tematic la unitatile sanitare publice privind apararea împotriva incendiilor.

Controlul tematic a vizat în principal:

* verificarea cailor de acces / evacuare în / din unitati;
* limitarea propagarii incendiilor în interiorul constructiilor si fata de vecinatati;
* exploatarea instalatiilor utilitare ale constructiilor;
* asigurarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, sistemelor si instalatiilor de detectie, semnalizare si stingere a incendiilor;

Au fost controlate 24 unitati sanitare publice cu paturi, fiind constatate 152 de nereguli privind apararea împotriva incendiilor, din care, prin activitatea de îndrumare si control, au fost remediate un numar de 57 de nereguli.

Pe timpul controlului, au fost aplicate 46 de sanctiuni contraventionale principale, din care 35 de avertismente si 11 amenzi, în cuantum de 18.000 lei.

Principalele nereguli constatate:

1. Conducatorii unitatilor sanitare de la Spitalul Clinic Universitar "Sf. Spiridon" Iasi, Spitalul de Recuperare Iasi, Spitalul Municipal Pascani, Spitalul Orasenesc Targu-Frumos, Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi, Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi, Spitalul General C.F. Pascani, Spitalul Orasenesc Hîrlau, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Iasi, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Grajduri, Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Preventoriul TBC Copii Deleni, Centrul de Asistenta Medico Sociala Bivolari, Unitatea de Asistenta Medico Sociala Raducaneni, Unitatea de Asistenta Medico Sociala Podu Iloaiei, Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, nu au întocmite Planurile de interventie împotriva incendiilor si nu le-au prezentat pentru avizare, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturdza" al Judetului Iasi, astfel încat activitatea de interventii în situatii de urgenta sa poata fi desfasurata în conditii de eficienta. Se încalca art. 19, litera "j" din legea 307/2006.

2. Nu este constituita structura cu atributii de aparare împotriva incendiilor, prin încadrarea postului de cadru tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, numit exclusiv pentru aceasta activitate la: Spitalul Clinic Universitar "Sf. Spiridon" Iasi, Spitalul Orasenesc Targu Frumos, Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, Spitalul General C.F. Pascani, Spitalul Orasenesc Hîrlau, Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi. Se încalca prevederile art. 19, lit."a" din legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si art. 2, pct. 4 din Ordinul M.A.I. 106/2006 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.

3. Conducerile unitatilor sanitare de la Spitalul de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Grajduri, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi si Clinica I Chirurgie de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi nu au solicitat si obtinut autorizatie de securitate la incendiu, în urma lucrarilor de consolidare si modernizare pentru cladire spital si, respectiv, cantina, si a realizarii sistemului de alimentare cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare fixe. Se încalca prevederile art. 19, lit. "c" din Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.

4. Nu se asigura conditiile de evacuare a utilizatorilor în conformitate cu prevederile art. 71 din Normele generale de aparare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. 116/2007, astfel:

* la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.dr. Nicolae Oblu", a doua cale de evacuare aferenta etajului 4 si 3 este blocata, iar cea de la etajul 7 si demisol are gabaritul redus, datorita amplasarii pe aceste cai de mobilier sau a unor fisete metalice, aceeasi neregula fiind constatata si la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
* la Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi, pe planurile de evacuare nu este marcat locul de amplasare a mijloacelor de prima interventie, iar în încaperea cu destinatia "amfiteatru", în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane, nu este afisat pe usa, în interiorul spatiului, planul de evacuare, asa cum prevede art. 29 din Normele generale de aparare împotriva incendiilor, aceeasi neregula fiind constatata si la amfiteatrul Pavilionului B3 de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi si Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, pavilionul 6;
* la Spitalul Municipal Pascani, usile de acces la scarile de evacuare nu sunt prevazute cu dispozitive de autoînchidere, în vederea împiedicarii inundarii cu fum a caselor de scari si propagarea acestuia pe caile de evacuare, în aceste conditii evacuarea utilizatorilor facandu-se cu greutate; acelasi lucru s-a constatat si la Spitalul General C.F. Pascani la usile de acces - evacuare de pe holurile dinspre Sectia "Interne" de la etajul I al cladirii C1 si Sectia de Chirurgie de la etajul II, precum si spre casa de scari secundara;
* la Spitalul Orasenesc Targu Frumos, Sectia Pneumoftiziologie, a doua cale de evacuare nu este practicabila, datorita blocarii pe pozitia închis a usii ce comunica cu exteriorul, la aceeasi unitate sectia "Maternitate", sensul de deschidere a usii de pe traseul caii de evacuare de la etajul I are sensul de deschidere invers evacuarii;
* la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, Pavilionul 1 si 2 si Centrul de Asistenta Medico Sociala Bivolari, usile de pe traseele de evacuare se deschid în sens invers evacuarii utilizatorilor;
* la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi, a doua cale de evacuare de la Sectia Radiologie este blocata datorita depozitarii de mobilier pe holul de nivel. Se încalca art. 110 din Normele generale de aparare împotriva incendiilor;
* la Spitalul Orasenesc Hîrlau – Sectia Maternitate – sensul de deschidere a usilor de pe calea de evacuare de la parter este invers sensului evacuarii persoanelor din cladire;
* la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. dr. Nicolae Oblu" Iasi , caile de evacuare în caz de incendiu de la demisol, etajul I si II al cladirii nu sunt marcate cu indicatoare de securitate, conform prevederilor SRISO 3864/1/2-2008, astfel încat sa se asigure vizualizarea si recunoasterea acestora în caz de necesitate, aceeasi neregula fiind constatata la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Raducaneni si Unitatea de Asistenta Medico Sociala Podu Iloaiei, încalcandu-se prevederile art. 71 si 108 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;
* la Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi, Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi si Centrul de Asistenta Medico Sociala Bivolari nu sunt marcate usile camerelor pentru bolnavi cu culori pentru asigurarea evacuarii în conditii eficiente (rosu – persoane care nu se pot evacua singure, galben – persoane care necesita sprijin la evacuare). Se încalca prevederile art. 121 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;
* la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, pe holurile de acces la scarile de evacuare au fost amplasate fisete metalice, paturi si materiale combustibile, reducandu-se latimea cailor de acces cu încalcarea art. 110 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;
* la Spitalul Orasenesc Targu Frumos în corpurile de cladire Maternitate si Sectia Pneumologie, nu sunt afisate planurile de evacuare în caz de incendiu, încalcandu-se prevederile art. 19, lit. a si b si art.29 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;

5. Instalatiile electrice aferente constructiilor cum sunt cele de: gaze, electrice, de încalzire si climatizare nu se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice specifice, astfel încat sa nu constituie surse de initiere si / sau propagare a incendiilor si nu au asigurata în totalitate nivelul de protectie corespunzator mediului în care sunt amplasate astfel:

* la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.dr. Nicolae Oblu" Iasi nu sunt marcate tablourile electrice de la etajul VII si camera liftului cu indicatoare, nu sunt prevazute scheme electrice monofilare cu indicarea sarcinilor pe fiecare circuit, sigurantele fuzibile utilizate sunt supradimensionate; la Spitalul Clinic Cai Ferate corpul A, B, D, ambulatoriu, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Spitalul General C.F. Pascani si Unitatea de Asistenta Medico Sociala Raducaneni fiind constatate aceleasi nereguli;
* la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi în magazia de materiale combustibile din Clinica a II-a Medicala, corpul electric de iluminat cu incandescenta nu este prevazut cu glob de protectie neregula constatata si la spatiile de depozitare a materialelor combustibile de la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, precum si la spatiile de depozitare de la Sectia I si II apartinand Unitatii de Asistenta Medico Sociala Raducaneni, conform prevederilor art. 5.3.20 din Normativul I7-02, iar în încaperea tabloului electric general din subsolul cladirii ambulatoriului de la Spitalul Cinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi corpurile electrice de iluminat erau suspendate direct de conductorul de alimentare;
* instalatia electrica de iluminat si forta din cladirile Ambulatoriu, Clinica a II-a si a III-a Medicala, Clinica B.M.F., Clinica U.P.U. si Clinica Radiologica corp A si B de la Spitalul Cinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi si Pavilioanele C1, C2, C3, C4, C5, C7 si C8 de la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi prezinta un avansat grad de uzura fizica, existand pericolul producerii unui incendiu în conditiile de exploatare existente;
* la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi, instalatiile electrice de la Pavilionul I Barbati, farmacie, laborator, Pavilionul 3 barbati, Sectia Sipote – Pavilion Prosectura, Pavilionul II Barbati si II Femei, Sectia Barnova pavilion central si magazii, tabloul de distributie aferent Pavilionului II de la Unitatea de Asistenta Medico Sociala Podu Iloaiei, precum si la bucataria Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, instalatiile electrice se exploateaza cu existenta contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, lipsa izolatiei la îmbinari sau capetele conductorilor, existand pericolul producerii unui incendiu, fapt neconform cu art. 82 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;

6. Nu se asigura limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor si a efluentilor incendiilor în interiorul unor spatii, încalcandu-se prevederile art. 50 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, astfel:

* golurile pentru trecerea cablurilor electrice de forta prin peretele ce separa încaperea tabloului general si posturile de transformare PT 1, PT 2 si PT 3 de la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.dr. Nicolae Oblu" Iasi, golurile practicate în plansee si pereti pentru trecerea cablurilor electrice de forta practicate la încaperile tablourilor electrice la Sectiile Anestezie si Terapie Intensiva de la Spitalul Clinic "Dr. C.I.Parhon" Iasi, si golurile pentru trecerea cablurilor prin pardoseala din laboratorul de radiologie si imagistica medicala de la Spitalul General C.F. Pascani nu sunt etansate cu elemente incombustibile care sa aiba limita de rezistenta la foc egala cu a peretelui;

7. Nu se asigura o exploatare corespunzatoare a instalatiei de utilizare cu gaze naturale din spatiul de preparare a hranei aferent Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria", prin prevederea detectorilor de gaz metan care sa semnalizeze aparitia scaparilor accidentale, conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de gaze naturale.

8. Nu în toate unitatile controlate se organizeaza interventia de stingere a incendiilor pe locurile de munca prin stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare în caz de incendiu a personalului si utilizatorilor, stabilirea sistemelor instalatiilor si a dispozitivelor de delimitare a propagarii incendiilor, stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor / bunurilor pe schimburi de lucru, organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna în functiune mijloacele tehnice din dotare, încalcandu-se prevederile art. 25 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, astfel:

* la Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi si Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi nu se organizeaza interventia de stingere a incendiilor la locul de munca prin stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure evacuare si salvarea persoanelor si bunurilor pe schimburi de lucru;
* la Spitalul Municipal Pascani nu este stabilita pe fiecare nivel componenta echipelor de interventie cu nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna în functiune mijloacele tehnice din dotare în vederea asigurarii primei interventii;
* la Spitalul Orasenesc Targu-Frumos, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi si Spitalul General C.F. Pascani nu se asigura dotarea cu sistem operativ de observare si anuntare a incendiilor sau de alertare în caz de incendiu, astfel încat activitatea de interventie sa se desfasoare în conditii de eficienta;

9. Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu nu sunt mentinute în stare de utilizare si nu se executa lucrarile de întretinere si verificare care sa fie consemnate în registrele de evidenta si control ale instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, în care sa se consemneze datele relevante privind executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, întretinere si reparatii, încalcandu-se prevederile art. 142 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, astfel:

* la Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi si Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"Iasi – Pavilionul II Femei, nu se asigura existenta registrului de evidenta si control a instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;
* la Spitalul Municipal Pascani sistemul de alarmare în caz de incendiu prevazut cu butoane manuale de semnalizare nu functioneaza corespunzator, transmitandu-se semnale false;

10. Instalatiile de hidranti interiori, hidranti exteriori din dotarea unitatilor sanitare, nu asigura interventia în conditii de eficienta datorita exploatarii necorespunzatoare a acestora sau neefectuarii lucrarilor de reparatii. Se încalca art. 57 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, astfel:

* la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.dr. Nicolae Oblu" Iasi, hidrantii interiori nu au asigurata dotarea corespunzatoare cu accesorii pentru trecerea apei (lipsa furtunuri si tevi de refulare la demisol, parter si etajul I - în totalitate, etajul II– 4 hidranti interiori, etajul III – 1 hidrant, etajul V – 2 hidranti, etajul VI – 2 hidranti) si nu se asigura postul fix de incendiu dotat cu materialele necesare asigurarii interventiei din exterior, aceeasi neregula fiind constatata si la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
* la Spitalul Clinic de Cai Ferate Iasi mijloacele tehnice de prima interventie (stingatoare) cu care se echipeaza si doteaza constructiile nu sunt în totalitate verificate la termenul de scadenta conform reglementarilor specifice iar o parte din acestea (20%) lipsesc la pavilioanele A, B, C si D, hidrantii interiori nu asigura posibilitatea de interventie în caz de incendiu, datorita neechiparii acestora cu accesorii de trecere a apei;
* la Spitalul Clinic Judetean "Sf. Spiridon" Iasi – Clinica O.R.L., o parte din mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor erau amplasate în locuri necorespunzatoare (bai) si nu puteau fi utilizate în cazul producerii unui incendiu;
* la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. George I. M. Georgescu" Iasi, Spitalul Clinic Municipal Pascani si Spitalul General C.F. Pascani dotarea hidrantilor interiori nu este asigurata cu accesorii de trecere a apei în totalitate;
* la Spitalul Clinic Municipal Pascani reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor exteriori (trei hidranti exteriori) nu functioneaza la parametrii proiectati cu asigurarea debitului si presiunii minime necesare, datorita uzurii avansate a coloanelor de alimentare aferente retelei;
* la Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Iasi, cei 4 hidranti exteriori de incendiu nu sunt alimentati cu apa de la reteaua orasului si nici de la rezerva proprie datorita nefinalizarii lucrarilor la bransamentul aferent;

11. Nu se asigura conditii de evacuare si salvare a utilizatorilor prin functionarea iluminatului de siguranta si a celei de-a doua surse de energie electrica conform art. 107 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, astfel:

* la Institutul de Boli Cardiovasculare o parte din corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor nu sunt marcate cu indicatoare conform reglementarilor specifice, astfel încat traseul caii de evacuare sa fie usor de distins în conditii de incendiu;
* la Spitalul Municipal Pascani, pe traseul cailor de evacuare de la etajele cladirii si casele de scari pentru evacuare nu sunt prevazute corpuri de iluminat incluse în iluminatul de siguranta pentru evacuare iar hidrantii interiori nu sunt prevazuti cu iluminat de siguranta pentru marcarea acestora;
* la Spitalul General C.F. Pascani, nu se asigura a doua sursa de energie electrica pentru consumatorii cu rol de siguranta la foc, iluminat de siguranta si pentru continuarea lucrului la blocurile operatorii iar la Preventoriul TBC Copii Deleni grupul electrogen nu este în stare de functionare;
* la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi – Pavilion 3, etaj I, Terapie Intensiva – iluminatul de siguranta este scos din functiune datorita neexecutarii lucrarilor de mentenanta;

12. Nu se asigura accesul si circulatia autospecialelor de interventie în incinta unitatilor sanitare controlate, datorita inpracticabilitatii acestora sau parcarii într-un numar foarte mare a autoturismelor proprietatea personalului la Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi si Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" blocandu-se si accesul la rezerva de apa incendiu sau la hidrantii exteriori;
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2774 (s) | 22 queries | Mysql time :0.131113 (s)