Eveniment-Social

Regulament privind accesarea programului ”Prim Ajutor în Licee”

Publicat: 06 dec. 2019

I. Descrierea programului
Serviciul Voluntar de Ambulanță oferă posibilitatea tuturor liceelor din România de a accesa programul de instruire a elevilor privind asimilarea cunoștințelor de prim ajutor până la sosirea ambulanței.

II. Unități școlare eligibile
Liceele și școlile profesionale de pe raza județului Iași, în limita resurselor financiare de care dispune SVA pentru anul școlar în care se accesează programul.

III. Metodologia de lucru
1. Instructajul periodic se va desfășura în cadrul unității de învățământ, odată pe lună, urmând ca la finele anului școlar, elevii din clasa a XII-a sau cei din an terminal să dea o testare scrisă privind evaluarea cunoștințelor de acordare a primului ajutor până la sosirea ambulanței.
Cei care promovează examenul vor primi un certificat care atestă acest aspect.
Clasele care vor participa la instructaj încep de la clasa a IX-a!
2. În al doilea an de colaborare, instructajul periodic se va desfășura în cadrul unității de învățământ, odată la trei luni, urmând ca la finele anului școlar, elevii din clasa a XII-a sau cei din an terminal să dea o testare scrisă privind evaluarea cunoștințelor de acordare a primului ajutor până la sosirea ambulanței.
Cei care promovează examenul vor primi un certificat care atestă acest aspect.
Clasele care vor participa la instructaj încep de la clasa a X-a!
3. În al treilea an de colaborare, instructajul periodic se va desfășura în cadrul unității de învățământ, odată la trei luni, urmând ca la finele anului școlar, elevii din clasa a XII-a sau cei din an terminal să dea o testare scrisă privind evaluarea cunoștințelor de acordare a primului ajutor până la sosirea ambulanței.
Cei care promovează examenul vor primi un certificat care atestă acest aspect.
Clasele care vor participa la instructaj încep de la clasa a XI-a!
4. În al patrulea an de colaborare, instructajul periodic se va desfășura în cadrul unității de învățământ, odată la trei luni, urmând ca la finele anului școlar, elevii din clasa a XII-a sau cei din an terminal să dea o testare scrisă privind evaluarea cunoștințelor de acordare a primului ajutor până la sosirea ambulanței.
Cei care promovează examenul vor primi un certificat care atestă acest aspect.
Clasele care vor participa la instructaj încep de la clasa a XII-a!
5. După expirarea celor 4 ani de colaborare, unitatea de învățământ poate aplica din nou în program, ar fi benefic să facă acest lucru chiar din anul 3 de colaborare pentru a prognoza corespunzător financiar acest aspect.
6. La finalul programului de instruire, unitatea de învățământ va furniza un raport cu numărul de elevi instruiți pentru a finaliza raportul de activitate, care va fi semnat și contrasemnat de ambele părți.

IV. Obligațiile instituții partenere
Instituția parteneră va susține și va promova acțiunile organizate de SVA, fără implicații financiare!

V. Model raportare finalizare proiect
Denumire Instituție Parteneră
Persoană de contact
Nr. elevi instruiți în anul I. de colaborare: (nr. elevilor din clasele IX-XII sau XIII)
Nr. elevi instruiți în anul II. de colaborare: (nr. elevilor din clasele X-XII sau XIII)
Nr. elevi instruiți în anul III. de colaborare: (nr. elevilor din clasele XI-XII sau XIII)
Nr. elevi instruiți în anul IV. de colaborare: (nr. elevilor din clasele XII sau XIII)
Nr. total de elevi instruiți: I+II+III+IV=X

Raport de activitate întocmit de către: reprezentant SVA
Certific veridicitatea acestor date: reprezentant instituție parteneră
Data întocmirii raportului de activitate: zz/ll/aaaa

VI. Model accesare program
Cererea de accesare a programului, trebuie să conțină:
– Denumirea instituției partenere (antet)
– Datele instituției partenere (CIF, adresă, reprezentant legal, adresă de e-mail, nr. de telefon)
– numele și prenumele conducătorului unității partenere
– numărul de clase pe care le are formate instituția de învățământ în anul școlar pentru care aplică, adică nr. total al claselor IX-XII sau XIII
– persoana de contact care va coordona proiectul în cadrul unității de învățământ
– nr. de înregistrare

VII. Cunoștințele asimilate de către elevi/Structură Curs P.A.
1. Principii generale de acordare a primului ajutor premedical:
a) Cum să facem față unei situații de urgență
b) Planul pentru o situație de urgență
c) Lanțul care salvează vieți

2. Starea de inconștiență
3. Resuscitarea cardio-pulmonară
4. Corp străin în căile aeriene superioare

5. Plăgi:
a) Generalități
b) Plăgile cauzate de mușcături
c) Plăgile cu corp străin
d) Plăgile cu hemoragii
e) Amputațiile
f) Fracturi

6. Temperaturile extreme:
a) Arsurile
b) Insolația
c) Electrocutarea
d) Degerăturile și hipotermia

7. Alte situații care necesită prim ajutor:
a) Coma diabetică
b) Atacul de inimă
c) Atacul cerebral
d) Convulsiile
e) Intoxicații

8. Primul ajutor psihologic

VIII. Dispoziții finale date de contact
1. Prezentul regulament este valabil pentru anul școlar:
– 2017/2018
– 2018/2019
– 2019/2020
– 2020/2021
Regulamentul va fi revizuit anual, cu cel puțin 6 luni înaintea începerii unui nou an școlar și poate suferi modificări.

2. Date de contact:
Asociația Ambulanța.Life
Aleea Păcurari Nr. 8 Jud. Iași Mun. Iași
CIF: 38967271 Telefon: 0785901901 Email: contact@ambulanta.life
Reprezentant legal: Benchea Marius-Grațianloading...

Adauga un comentariu