Economic Local

Rentierii agricoli din Iași primesc banii de la APIA până la finalul acestei luni. Aceștia vor lua între 50 și 100 de euro la hectar

Publicat: 02 dec. 2021
Terenuri agricole
Ieșenii care au vizat carnetele de rentier agricol primesc și anul acesta renta viageră de la APIA. Sumele acordate sunt cuprinse între 50 și 100 de euro la hectar

Ieșenii care au vizat carnetele de rentier agricol primesc și anul acesta renta viageră de la APIA. Sumele acordate sunt cuprinse între 50 și 100 de euro la hectar. Numărul beneficiarilor din județul Iași a scăzut în anul 2021, comparativ cu 2020. Renta viageră li se acordă anual persoanelor care au înstrăinat sau arendat terenurile agricole

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va vira în conturile ieșenilor sumele care reprezintă renta viageră pentru anul 2021. Beneficiarii din județ au semnat carnetele de rentier, iar banii vor fi achitați până la finalul acestui an. Renta viageră este o sumă care li se acordă anual persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până pe data de 31 decembrie 2009. Este plătită pe durata vieții rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie un acord cu investitorul.

Banii pot fi încasați și de moștenitorii rentierului agricol. În cazul decesului rentierului, renta viageră datorată acestuia poate fi încasată de moștenitori dacă se respectă prevederile Legii nr. 247/2005, care presupun ca aceștia să depună mai multe documente la APIA. Printre acestea se numără carnetul de rentier al defunctului, copie a certificatului de deces, a actului de succesiune sau împuternicire / declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului. Numărul solicitanților a scăzut în 2021, comparativ cu anul precedent.

Rentierii agricoli din Iași primesc de la APIA între 50 și 100 de euro la hectar

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul Agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 zile de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora, având la bază documentele justificative aferente. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat un acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat un acord cu investitorul. Potrivit APIA Iași, în anul 2020 a fost plătită renta viageră în valoare de 100.000 de lei.

APIA va vira în conturile apicultorilor din Iași ajutoare de minimis în valoare de 840.000 de lei

Apicultorii din Iași au solicitat de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ajutoare de minimis în valoare de 840.000 de lei. Pentru că anul acesta plata se va face prin APIA, la fel ca depunerea cererilor, solicitanții trebuie să aibă un cod unic de înregistrare în RUI (Registrul unic de identificare) – baza de date APIA.

Solicitanții care nu dețin un astfel de cod de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis, trebuie să îl obțină de la APIA prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa 1 de la Ordinul MADR. nr. 22/2011 – privind reorganizarea registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună. Banii ar trebui să intre în conturile beneficiarilor până la finalul acestui an. Valoarea totală a ajutorului de minimis pentru apicultorii din Iași nu poate depăși 20.000 de lei / beneficiar, pe durata a 3 exerciții financiare. Suma plătită apicultorilor din Iași în anul 2020 a fost de 25 de lei / familia de albine.
Adauga un comentariu