National

Repartizarea computerizată Admitere 2020 în clasa a IX-a. Află la ce liceu din Iași ai intrat – EXCLUSIV / UPDATE

Publicat: 10 iul. 2020
ALT=
Repartizarea computerizată la liceu are loc astăzi

Repartizarea computerizată Admitere 2020 în clasa a IX-a are loc astăzi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu 2020 se face pe baza mediei de admitere la liceu a elevilor și a opțiunilor completate pe fișele de înscriere.

UPDATE: 113.480 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat

Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat ast[zi, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul școlar 2020-2021).

Au fost repartizați 113.480 de elevi în învățământul liceal de stat, dintre care 68.564 de candidați la filiera teoretică și 44.916 candidați la filiera tehnologică.

Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:

– 12.408 elevi la specializări vocaţionale;

– 600 de elevi în învăţământul militar;

– 1.880 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă

– 659 de elevi în învățământul special.

Alți 25.257 de elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional, dual și liceal tehnologic.

În total, au fost completate 1.998.884 de opțiuni, rezultând o medie de 16 opţiuni/elev.

348 de candidați au fost admiși cu media generală 10.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

8.570 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu în intervalul 13 – 20 iulie, de candidaţii care nu au participat la repartizare şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.

În total, au rămas disponbile peste 37.000 de locuri în învățământul liceal, învățământul profesional, învățământul dual și învățământul liceal tehnologic.

UPDATE: S-au făcut publice rezultatele admiterii la liceu 2020. Află aici la ce liceu din Iași ai intrat.

Știrea inițială

Pe edu.ro au fost publicate deja rezultatele repartizării computerizate la liceele militare. Potrivit acestor rezultate, ultima medie de admitere la liceele militare din țară a fost 8,99. Un procent de 76,20% dintre candidaţii prezenţi la Evaluarea Naţională (inclusiv etapa specială) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5.

Astfel, dintre cei 160.663 de candidaţi prezenţi la Evaluarea Naţională (inclusiv etapa specială), 122.357 de candidaţi (în creştere, raportat la cei 122.252 de candidaţi din etapa iniţială) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, adică 76,20%. Dintre aceştia, 892 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală 10.

Rezultatele la Evaluarea Naţională au fost publicate pentru prima dată prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat fiecărui candidat. În perioada 13 – 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Repartizarea computerizată Admitere 2020 în clasa a IX-a: Cum se procedează

„După finalizarea etapei speciale a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, Comisia naţională de admitere retransmite către comisiile judeţene baza de date cu mediile de admitere şi ierarhia judeţeană prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice. Acest lucru atrage după sine și actualizarea ierarhiei la nivel județean/municipal a absolvenților clasei a VIII-a. Repartizarea computerizată se va desfășura în data de 10 iulie”, a anunțat Ministerul Educației.

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

La repartizarea computerizată, când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Dacă prima opțiune exprimată este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat. În caz contrar, se verifică a doua opțiune de pe fișă, a treia și așa mai departe.

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere. Acesta va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. O astlfel de situația poate să apară în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Astfel, completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu poate dăuna. În schimb, un număr prea mic de opţiuni poate diminua şansele unui candidat de a fi admis.

Elevii ieșeni cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2020 au fost premiați

Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2020 au fost premiați de conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași și de primarul Mihai Chirica. Cei 68 de tineri care au luat nota maximă la examene au fost recompensați de autoritățile ieșene într-un cadru festiv, chiar și în condiții speciale

Elevii au fost premiați de conducerea ISJ Iași, prin inspectorul general prof. dr. Genoveva Farcaș, dar și primarul Mihai Chirica. Cei 68 de elevi, din care 50 la Evaluarea Națională și 18 la Bacalaureat 2020, au fost împărțiți în trei grupuri, tocmai pentru a se respecta măsurile privind limitarea răspândirii virusului COVID-19.

„Pentru noi este un moment aparte, întrucât avem ocazia și noi, profesorii, directorii, inspectorii, să vă felicităm pentru performanța voastră deosebită. Aș vrea să pun evenimentul nu doar sub semnul notei 10, număr perfect, desăvârșit, ci sub semnul bucuriei unei reușite. Este reușita voastră după ani de studiu, după întâlnirea fericită cu profesori de vocație, după șansa de a avea alături părinți care v-au sprijinit pe tot parcursul vieții voastre de elevi”, a precizat prof. dr. Genoveva Farcaș, șefa Inspectoratului Școlar General (ISJ) Iași.

Adauga un comentariu