Eveniment-Social

Rezultate finale la Titularizare 2021, în Iași! Sute de candidați au o șansă de a obține un post liber la catedră

Publicat: 05 aug. 2021
Profesori, la ședințe de repartizare pe posturi, după examenul de Titularizare
Rezultatele finale obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 au fost publicate. La nivelul județului Iași, procentul notelor de peste 7 obținute de candidații care au susținut proba scrisă, după soluționarea contestațiilor, este de 48,33 la sută (în creștere cu 1.83 la sută, comparativ cu rezultatele inițiale - 46.5 la sută), iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34.17 la sută. Astfel, procentul notelor peste 5 este de 82,5 la sută (contestațiile au generat modificări de note pentru 341 de candidați). Din promoția curentă, 45.48 la sută dintre candidați au obținut note de peste 7

Au fost publicate rezultatele finale la examenul de Titularizare 2021, în Iași! Pe plan local, procentul notelor de peste 7 obținute de candidații care au susținut proba scrisă, după soluționarea contestațiilor, este de 48.33 la sută (în creștere cu 1.83 la sută, comparativ cu rezultatele inițiale – 46.5 la sută), iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34.17 la sută. Astăzi, 5 august 2021, se repartizează posturi, în principal, pentru cadre didactice titulare și debutante, respectiv titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului preuniversitar, pentru restrângere de activitate nesoluționată

Rezultatele finale la examenul de Titularizare 2021, în Iași! La nivelul întregului județ Iași, procentul notelor de peste 7 obținute de candidații care au susținut proba scrisă, după soluționarea contestațiilor, este de 48.33 la sută (în creștere cu 1.83 la sută, comparativ cu rezultatele inițiale – 46.5 la sută), iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34.17 la sută.
Astfel, procentul notelor peste 5 este de 82,5 la sută (contestațiile au generat modificări de note pentru 341 de candidați). Din promoția curentă, 45.48 la sută dintre candidați au obținut note de peste 7. Doar 8 candidați au obținut nota 10 (5 note maxime la Limba și literatura română, Pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădiniță, 1 la Asistență medicală generală, 1 la Educație socială și 1 la Religie ortodoxă).

La Titularizare, în Iași, 705 candidați au obținut note între 7 și 9,99

Astfel, 705 candidați au obținut note între 7 și 9.99, iar 504 candidați au note între 5 și 6.99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 1.548 de candidați, din totalul de 1.938 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 1.475 de lucrări, întrucât: 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar lucrarea unui candidat a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar, pentru angajarea pe o perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020.

Ce cadre didactice sunt repartizate la Colegiul Națională de Artă „Octav Băncilă”, din Iași

Pe de altă parte, astăzi, 5 august 2021, la Colegiul Națională de Artă „Octav Băncilă”, din Iași, se repartizează, în ordine, cadre didactice titulare și cadre didactice debutante, cadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată, cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului / catedrei rămase cu normă didactică de predare incompletă, pe posturi didactice / catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului, candidați care au susținut proba scrisă în județ și candidați care au optat pentru repartizare în județ.
La Titularizare 2021, în județul Iași, cea mai mare concurență este pentru un post de învățător, educator, profesor de Educație Fizică și Sport, Limba și literatura română, respectiv Limba engleză. De precizat este faptul că doar aproximativ 160 de posturi sunt de titular.

Adauga un comentariu