Eveniment-Social

Rezultate finale Titularizare 2021, Iași. Săptămâna aceasta începe bătălia de repartizare pentru a prinde un post didactic

Publicat: 03 aug. 2021
Candidați la examenul de Titularizare, la ședințe de repartizare pe posturi
Astăzi, 3 august 2021, atât la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași, cât și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării vor fi publicate rezultatele finale la examenul de Titularizare 2021 și la nivelul județului Iași. Urmează repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, care se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, în intervalul 4 - 5 august. Cea mai mare concurență este pentru un post de: învățător, educator, profesor de Educație Fizică și Sport, Limba și literatura română, respectiv Limba engleză

Atât la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași, cât și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, astăzi, 3 august 2021, vor fi publicate rezultatele finale la examenul de Titularizare 2021. Urmează (la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”) repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, care se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, în intervalul 4 – 5 august

Atât la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași, cât și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), astăzi, 3 august 2021, vor fi publicate rezultatele finale la examenul de Titularizare 2021. Urmează (la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”) repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, care se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, în intervalul 4 – 5 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Unde este cea mai mare concurență

Cea mai mare concurență este pentru un post de: învățător, educator, profesor de Educație Fizică și Sport, Limba și literatura română, respectiv Limba engleză. De precizat că, doar aproximativ 160 de posturi sunt de titular în județul Iași. Și dintre acestea, cele mai multe sunt în mediul rural. În cadrul ședințelor de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii-tip și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

În data de 4 august 2021 se repartizează, în principal, cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut minimum 7 (șapte) la concursul național, sesiunea 2021, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, dacă au la dosar adresa emisă de unitățile de învățământ prin care se confirmă că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată.

Rezultate slabe la examenul de Titularizare 2021! Bătălie strânsă pentru a obține un post didactic bun în municipiul Iași

Pe 27 iulie 2021, după ce MEC a publicat rezultatele (înainte de contestații) la examenul de Titularizare 2021, la nivelul județului Iași, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 46.5 la sută, peste media pe țară, care este 44.47 la sută, iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34.84 la sută. Astfel, rata de promovabilitate a fost de de 81.34 la sută. Pe de altă parte, din promoția curentă, 44 la sută dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte), peste media pe țară, care este de 40.63 la sută. Astfel, opt candidați au obținut nota 10, județul Iași plasându-se în acest clasament pe poziția a patra pe țară. 678 de candidați au obținut note între 7 și 9.99, iar 514 candidați au note între 5 și 6.99.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 1.548 de candidați din totalul de 1.938 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 1.475 de lucrări, întrucât: 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile Metodologiei, iar lucrarea unui candidat au fost anulată din motive legate de nerespectarea Metodologiei.

Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul ISJ și pe site-ul Ministerului Educației

Contestațiile au putut fi transmise și prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 28 iulie (astăzi), ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul ISJ și pe site-ul Ministerului Educației. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către ISJ.

Adauga un comentariu