Eveniment-Social

Rezultatele concursului de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași

Publicat: 19 iul. 2021
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași
Conform Metodologiei, s-a scos din calculul notei de admitere media de la bacalaureat, care reprezenta 10%

Luni, 27 iulie 2020, s-au afișat rezultatele la concursul de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei la UMF Iași. Ultima medie la buget, la Medicină Generală, este 9,11, la Asistență Medicală Generală – 8,47, la Nutriţie şi Dietetică – 8,19 , la Medicină Dentară – 7,17 , la Tehnică Dentară – 7,02, la Asistență de profilaxie stomatologică – 7,73, la Farmacie – 5,44, la Bioinginerie Medicală – 8,65, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 6,6.

REZULTATE ADMITERE

Candidații, care în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc fără taxă (finanțat de la bugetul de stat) sau un loc cu taxă la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul încheierii perioadei de confirmare pentru următorul program de studii din lista de opțiuni completată la înscriere, în limita locurilor disponibile, după ocuparea locurilor de către candidații care au ales ca primă opţiune programul de studii respectiv.

Contestații

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun prin completarea ANEXEI nr. 4 la 24 de ore de la afișarea rezultatelor provizorii. Cum rezultatele s-au afișat astăzi, 27 iulie, la ora 18.35 , termenul limită pentru depunerea contestațiilor este marți, 28 iulie 2020, ora 18.35. ANEXA nr. 4 se listează, se completează, se semnează, se scanează și se trimite online la adresa de e-mail [email protected] Contestațiile vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

Confirmarea locului și înscrierea la facultate

Candidații admiși pe locuri FĂRĂ TAXĂ trebuie să confirme locul prin prezentarea, până la data de 07 august 2020, la secretariatul facultății la care au fost admiși cu următoarele documente:

fișa de înscriere la facultate completată și semnată (se regăsește pe site-ul Universității)
dovada achitării taxei de înmatriculare ȋn original
contractul de studii completat şi semnat ȋn original, în dublu exemplar (se regăsește pe site-ul Universității)
diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
copie după certificatul de naştere şi căsătorie, dacă este cazul, însoţită de originalul acestora pentru certificarea conformităţii.
3 fotografii 4/3 tip pașaport/CI

Candidații admiși pe locuri CU TAXĂ (cu medii sub media minimă pentru locurile bugetate) trebuie să confirme locul prin prezentarea, până la data de 07 august 2020, la secretariatul facultății la care au fost admiși cu următoarele documente:

-fișa de înscriere la facultate completată și semnată (se regăsește pe site-ul Universității)
-dovada achitării taxei de înmatriculare ȋn original
-dovada achitării a 1/3 din taxa de școlarizare.
-contractul de studii completat şi semnat ȋn original, în dublu exemplar (se regăsește pe site-ul Universității)
-diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
-copie după certificatul de naştere şi căsătorie, dacă este cazul, însoţită de originalul acestora pentru certificarea conformităţii.
-3 fotografii 4/3 tip pașaport/CI

Primii 50 de candidați din lista de REZERVE pot opta pentru ocuparea locurilor cu taxă prin completarea unui angajament (se regăsește pe site) până pe data de 07 august 2020. Acest angajament va fi transmis on-line (în format scanat sau pdf) la adresa de e-mail a decanatului facultăţii la care au susţinut concursul de admitere. Candidații care au completat angajamentul și care se încadrează, în ordinea mediilor, în numărul de locuri rămase neconfirmate, vor achita 1/3 din taxa de școlarizare în intervalul 10-14 august 2020. Odată cu achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare, acești candidați vor completa și fișa de înscriere, vor semna contractul de studii și vor achita taxa de înmatriculare.
Comentarii
  • Gresit „rezultatele la concursul de admitere”…. Acestea sunt „rezultatele inscrierilor la concursul de admitere”. Concursul va avea loc la sfarsitul saptamanii, iar „rezultatele la concursul de admitere” vor fi date publicitatii, logic, ulterior concursului. Cine mama naibii va comunica voua bazaconiile astea si de ce stiti doar copy-paste, fara o analiza elementara a informatziei?

Adauga un comentariu