Eveniment-Social

Rezultatele finale, la Evaluarea Națională 2020, vor fi publicate astăzi, 27 iunie 2020! Urmează repartizarea computerizată în clasa a IX-a!

Publicat: 27 iun. 2020
După publicarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2020, absolvenții de clasa a VIII-a vor participa la repartizarea computerizată pentru admiterea în clasa a IX-a în licee și colegii
Rezultate finale, la Evaluarea Națională 2020, publicate astăzi, 27 iunie 2020; urmează repartizarea computerizată în clasa a IX-a

Evaluarea Națională 2020, rezultate finale! Notele sunt publicate astăzi, 27 iunie. Absolvenții de clasa a VIII-a vor participa la repartizarea computerizată pentru admiterea în clasa a IX-a. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie 2020

Rezultate finale, la Evaluarea Națională 2020! Aceste rezultate vor fi publicate astăzi, 27 iunie 2020. Numele candidaților nu vor fi menționate, ci doar notele. La nivelul orașului Iași, 7.402 absolvenți ai clasei a VIII-a au fost înscriși la examen, procentajul prezenței fiind de 87,98 la sută. Pentru județul Iași, procentajul general de prezentă la sesiunea 2020 a examenului de la Evaluarea Națională 2020 a fost de 87,96 la sută.

Rezultate finale la Evaluarea Națională 2020, aflate astăzi, 27 iunie, de către candidați

După publicarea acestor rezultate finale la Evaluarea Națională 2020 urmează repartizarea computerizată în clasa a IX-a.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va fi pe 10 iulie 2020. Probele de aptitudini organizate pentru Admiterea 2020 în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel: la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf – aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis / respins.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel: pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări.

Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evăluarii unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental / vocal.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se vor susține online, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizeaza probele.

Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc.
Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD / DVD (audio-video) transmise de candidat.

Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați admiși la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare

Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.
Pentru profilul pedagogic – toate specializările – evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține următoarele: a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; c) media generală a claselor V-VIII la purtare; d) calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic; Pentru profilul teologic, se vor susține următoarele probe: a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; b) o proba de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu nota; Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați admiși la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.

Prima etapă a Admiterii 2020 în învățământul profesional de stat este programată în perioada 29 iunie – 10 iulie

La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (dupa caz), educație plastică și educație muzicală.

Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7. Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic / Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie.
De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa.

Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina Educație fizică / pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

În același timp, a fost adoptat și calendarul admiterii 2020 în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie.
Prima etapă a admiterii în învățământul profesional de stat (înscriere – afișare rezultate) este programată în perioada 29 iunie – 10 iulie, iar a doua etapă (înscriere – afișare rezultate) – între 22 și 28 iulie. Repartizarea computerizată în clasa a IX-a este cea mai importantă etapă pentru elevi și pentru părinți.

Adauga un comentariu