Stiri si curiozitati

Rugăciune către Sf. Filofteia pentru cei aflați în suferință. Rostește-o în fiecare zi pentru a scăpa de durerile trupești și sufletești

Publicat: 29 iun. 2022
rugaciune catre Sf. Filofteia
La vreme de necaz și suferință putem rosti o rugăciune către Sf. Filofteia pentru alinarea durerilor și liniște sufletească.

În cele mai grele momente din viața noastră este bine să rostim cea mai puternică rugăciune către Sf. Filofteia pentru cei aflați în suferință. Această rugăciune tămăduitoare este de grabnic ajutor la vreme de necaz și durere, fiind făcătoare de minuni pentru cel care se roagă cu multă smerenie și credință. Rugăciunea către Sf. Filofteia are o putere vindecătoare deosebită. Rostește-o în fiecare zi pentru a scăpa de durerile trupești și sufletești.

Rugăciune către Sf. Filofteia pentru cei bolnavi și deznădăjduiți

La vreme de grea încercare trupească sau sufletească, atunci când suntem copleșiți de probleme de sănătate este bine să rostim o rugăciune către Sf. Filofteia pentru cei bolnavi și deznădăjduiți. Această rugă este făcătoare de minuni și îl ajută pe cel aflat în suferință să treacă mai ușor peste necazuri și să își păstreze credința statornică.

,,Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind. Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie la vreme și alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră.

Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție: bucură-te, fecioară, mare muceniță Filoftee. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerilor, pentru slava numelui Tău. Ca Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe lângă această rugăciune tămăduitoare, putem citi în fiecare zi Acatistul Sf. înger păzitor pentru îndepărtarea relelor lumești. De asemenea, la vreme de grea suferință trupească se citește și Acatistul Izvorul Tămăduirii, făcător de minuni și grabnic vindecător.

Ce rugăciuni să rostești la vreme de necaz

Atunci când suntem copleșiți de probleme și avem mintea împovărată de griji și gânduri negre putem citi câteva rugăciuni și acatiste tămăduitoare. Acatistul Sf. Mucenițe Filofteia este de mare folos în cele mai grele momente din viața noastră.

,,Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, în bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre.

Frică şi cutremur ne cuprinde pe noi, cei întunecaţi la minte, că nu ne pricepem de unde vom începe a-ţi aduce ţie laude, fecioară, sau care cântare îţi vom cânta, sau cu ce cununi te vom încununa.

Auzind tu, fericito, glasul Evangheliei Domnului, care fericeşte pe cei milostivi, tare l-ai întipărit în inima ta şi cu atâta credinţă l-ai primit şi atâta l-ai iubit, încât cu înfocata şi dumnezeieasca râvnă aprinzându-te, cu însutite osteneli şi cu sârguinţă multă ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, fecioară Filofteie, că luminezi toată Biserica din Ţara Românească şi, izvorând bună mireasmă, neîncetat reverşi tămăduiri celor ce aleargă cu credinţă la racla sfintelor tale moaşte! Pentru aceasta lui Dumnezeu, Celui ce Te-a preamărit pe tine, cu neîncetate mulţumiri Îi cântăm: Aliluia!

La vreme de necaz și suferință putem rosti o rugăciune către Sf. Filofteia pentru alinarea durerilor și liniște sufletească. Această rugăciune este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor pentru cel cuprins de deznădejde, împovărat de grijile lumești și măcinat de gândurile negre.
Adauga un comentariu