Stiri si curiozitati

Rugăciune de mulțumire către Dumnezeu: Are efecte nebănuite!

Publicat: 13 oct. 2021
femeie care se roagă
Cu toții cunoaștem puterea pe care o are rugăciunea și, cu siguranță, nu există om care să nu se fi rugat măcar o dată.

O rugăciune de mulțumire către Dumnezeu este binevenită, atunci când ruga v-a fost ascultată. De asemenea, puteți citi și celelalte rugăciuni puternice de mulțumire, pe care vi le-am pus la dispoziție.

Cu toții cunoaștem puterea pe care o are rugăciunea și, cu siguranță, nu există om care să nu se fi rugat măcar o dată. Chiar și așa, atunci când primim ajutorul solicitat, uităm să mai mulțumim. De aceea, în rândurile de mai jos, v-am pregătit câteva rugăciuni de mulțumire, pentru toate lucrurile bune primite. Nu uitați, însă, că ele trebuie rostite măcar o dată pe zi.

Rugăciune de mulțumire către Dumnezeu: Efectele ei sunt miraculoase!

Una dintre cele mai puternice rugăciuni de mulțumire este cea adresată lui Dumnezeu. Binefacerile primite vor fi binecuvântate, dacă citiți zilnic această rugăciune:

dumnezeu în cer„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsa iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine. Şi iarăşi căzând înaintea Ta, Îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!”

 

Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului

Nu uitați să citiți și rugăciunea de mulțumire către Maica Domnului. Efectul acesteia este la fel de puternic.

maica domnului și iisus hristos„Preasfânta Fecioară, Preacurata Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumesc că ne eşti şi nouă Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumesc pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni şi pentru tot Harul care se revărsa prin ele! Îţi mulţumesc Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi!

Îţi mulţumesc că nu ne laşi prada celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi sub Sfânt Acoperământul Tău! Iartă-mă Măicuţă pentru multele mele păcate şi Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele din această viaţă! Îţi mulţumesc că Te rogi pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumesc Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumesc Măicuţă pentru grija Ta de Mama, pentru iubirea Ta sfânta şi pentru tot ajutorul Tău! Şi eu Te iubesc, Te preamăresc şi Îţi mulţumesc pentru toate!

Amin!”

Rugăciune de mulţumire pentru ajutorul primit de la Sfântul Efrem

În final, citiți rugăciunea adresată Sfântului Efrem:

„Sfinte Mare Mucenice Efrem, slabă este credinţa mea, săraca îmi este inima mea, risipită îmi este mintea şi nevrednic sunt de ajutorul tău. Dar mare este dragostea ta faţă de tot omul care te cheamă în ajutor. Aşa învrednicindu-mă şi eu de binefacerile tale, cu gând smerit şi cu evlavie cad înaintea ta, mă închin şi cu buze necurate îţi sărut cu recunoştinţă icoana şi îţi mulţumesc, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci, după obicei, te-ai arătat grabnic ajutător.

M-ai ajutat, Sfinte Efrem, când grele încercări şi teamă m-au cuprins, iar acum sfinte primeşte mulţumirea, recunoştinţa şi dragostea mea, ca ale unui rob nevrednic. Aşa cum ai împlinit cererile mele, întăreşte-mă să împlinesc şi eu poruncile lui Dumnezeu. Precum nu ai şovăit a mă izbăvi de necazuri şi a tămădui trupul meu, nu şovăi a curaţi şi sufletul meu de toată întinăciunea.

Luminează-mă, Sfinte Efrem, cu rugăciunile tale, să nu-mi pun nădejdea în oameni, în mintea mea sau în sănătatea trupului meu, ca să nu fiu ruşinat. Iar pentru că întinat şi robit de patimi sunt eu şi nu am îndrăznire către Dumnezeu, te rog, Sfinte al meu, că aşa cum m-ai ajutat până acum, să-mi fii mie sprijinitor, cu rugăciunile tale către Hristos Dumnezeu, ori de câte ori furtuna încercărilor se va abate asupra sufletului meu.

Te rog, ocroteşte cu rugăciunile tale şi pe robii lui Dumnezeu (numele), pe toţi cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânşii, pe toţi cei bolnavi, necăjiţi sau ispitiţi, pe toţi cei care au nevoie de ajutorul tău, şi pe tot poporul binecredincios. Amin!”

Adauga un comentariu