Stiri si curiozitati

Rugăciune de mulțumire pentru vindecare. Cum să te rogi pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Publicat: 05 mai 2022
rugaciune de multumire pentru vindecare
După ce am trecut cu bine peste o suferință trupească sau o durere sufletească este bine să rostim o rugăciune de mulțumire pentru vindecare.

După ce am trecut cu bine peste o suferință trupească sau sufletească este bine să rostim o rugăciune de mulțumire pentru vindecare. Aceasta trebuie spusă ca semn de recunoștință pentru ajutorul primit din partea tuturor forțelor cerești. Iată cum să te rogi pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.

Rugăciune de mulțumire pentru vindecare trupească și sufletească

În momentele de grea încercare, la vreme de necaz și suferință, putem rosti câteva rugăciuni tămăduitoare și făcătoare de minuni. Acestea sunt de grabnic folos și îl ajută pe credincios să treacă mai ușor peste problemele din viața sa, peste durerile trupești cauzate de boli, dar și peste suferințele și chinurile sufletești.

Una dintre cele mai puternice rugăciuni ce trebuie rostite în astfel de situații este rugăciunea Sf. Haralambie. Aceasta este înzestrată cu o putere taumaturgică deosebită și ajută la vindecarea bolilor. De asemenea, pentru alinarea durerilor și a neliniștilor sufletești putem citi cât mai des cu putință Acatistul Izvorul Tămăduirii. Este binecunoscut faptul că rugăciunile sunt ca o hrană spirituală pentru cel care le rostește cu multă credință și smerenie.

Pentru a preaslăvi puterea divinității și darurile primite de la Dumnezeu putem rosti o rugăciune de mulțumire pentru vindecare.

,,De binefacerile Tale ca un rob nevrednic învred­nicindu-mă, mulţumire Îţi aduc Ţie, Dumnezeule al îndurărilor şi a toată milostivirea, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci mi-ai arătat iubirea Ta de oameni. Grele au fost încercările prin care am trecut, şi teama m-a cuprins că nu voi şti să le stau împotrivă. Ştiam că neputinţa mea este mare, dar m-ai făcut să simt că mai mare este dragostea Ta faţă de tot omul care Te cheamă în ajutor. Preadulce Iisuse, aşa cum ai împlinit cererile mele, aşa întăreşte-mă să plinesc şi eu poruncile Tale cele sfinte.

Îndrăznesc să Te rog, Preabunule Doamne, ca ori de câte ori furtuna încercărilor se va abate asupra sufletului meu, să mă ajuţi aşa cum m-ai ajutat şi de data aceasta. Pentru că în afară de Tine nu pot afla izbăvire. Mulţumindu-Ţi iară şi iară pentru facerile Tale de bine, pentru cele arătate şi cele ascunse, Te rog ocroteşte cu harul Tău pe tot poporul binecredincios, pe toţi cei ce iubesc Biserica Ta şi defăimează învăţăturile pierzătoare de suflet, ca să Te lăudăm şi să Te slăvim în vecii vecilor. Amin.”

Ce să rostești pentru a preaslăvi binefacerile primite de la Dumnezeu

Pe lângă rugăciunile de cerere, la fel de importante sunt și cele de mulțumire pentru ajutorul primit din partea tuturor forțelor cerești. Pentru a avea parte de liniște sufletească, sănătate și armonie în familie putem rosti în fiecare zi o rugăciune pentru sporul casei. De asemenea, atunci când suntem copleșiți de probleme și cuprinși de deznădejde putem spune rugăciunea serii.

Este bine să rostim cât mai des cu putință și câteva rugăciuni de mulțumire către divinitate. Aceastea sunt de preamărire și preaslăvire a lui Dumnezeu, credinciosul fiind veșnic recunoscător pentru binefacerile cerești primite.

,,Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti­vi­rea și îndurarea, Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mul­țu­mire pentru binefa­cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

După ce am trecut cu bine peste o suferință trupească sau o durere sufletească este bine să rostim o rugăciune de mulțumire pentru vindecare. Pe lângă rugăciunile de cerere, la fel de importante sunt și rugile de preaslăvire a divinității și a tuturor forțelor cerești.


Schimbarea la Față, 2022: Ce înseamnă și de ce o sărbătorim
Adauga un comentariu