WoW!

Rugăciune de Sf. Andrei – De ce trebuie să o citești

Publicat: 30 nov. 2020
icoana cu Sfantul Andrei
Rugăciunea care se citește de Sfântul Andrei are rolul de a-și proteja casa și familia de probleme

Anual, pe 30 noiembrie, creştinii de pretutindeni îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei. El este considerat ocrotitorul României întrucât a fost trimis să creştineze zona Dobrogei, adică să propovăduiască aici cuvântul Domnului şi Evanghelia.

Mai jos găseşti rugăciunea care se citeşte de Sf. Andrei. Ea se citeşte ca să fii ferit de ghinioane şi necazuri. Îţi apără familia şi casa de primejdii.

Rugăciunea care se citeşte pe 30 noiembrie

„În numele Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţa, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii.

Nu ne lasă, Doamne, nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţă cea de toate zilele milostivirea Ta, daruieste-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne noua sănătate şi viaţa ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin”

Adauga un comentariu