Stiri si curiozitati

Rugăciune pentru ajutor la examene. Cum să te rogi pentru a primi ajutor divin

Publicat: 02 mai 2022
Rugăciune pentru ajutor la examene. Cum să te rogi pentru a primi ajutor divin
Rugăciunile rostite înaintea unui examen important vin în întâmpinarea momentelor de panică.

O rugăciune pentru ajutor la examene este tot ce ai nevoie atunci când ești copleșit de emoții puternice. Nu te panica și lasă-te în voia lui Dumnezeu.

Rugăciunile rostite înaintea unui examen important vin în întâmpinarea momentelor de panică. Acestea sunt înzestrate cu o putere liniștitoare deosebită, care îi calmează pe cei copleșiți de emoții copleșitoare. Rostirea unei astfel de rugi înaintea și în timpul unui examen te ajută să scapi de stres și să nu îți pierzi speranța, atunci când ești cuprins de frică. Este binecunoscut faptul că rugăciunile au o forță extraordinară aparte, care aduc liniștea și te scapă de blocajul mental. Astfel, te vei putea concentra cu ușurință, pentru a obține cea mai mare notă.

Rugăciune pentru ajutor la examene închinată Maicii Domnului

Roagă-te Maicii Domnului ori de câte ori de susținut un examen important. Liniștea se va coborî asupra ta și te vei putea concentra pe subiectele pe care le ai în față. Lasă frica în mâinile lui Dumnezeu și bucură-te de reușită.

„Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Ești Casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o.

Ești dătătoarea darurilor duhovniceşti. Ceea ce de la cele lumeşti la cele mai presus de lume mintea noastră o înalţi. Și pe toţi la cunoştinţa Adevărului îi ridici!

Primeşte puţina rugăciune a nevrednicului robului tău. Care cu credinţă şi smerenie mă închin în faţa Preacinstitei Tale icoane.

Și cu umilinţă te rog. Dăruieşte bună sporire minţii mele. Luminează-mă cu lumina cunoştinţelor. Întăreşte-mi memoria. Dă-mi priceperea cuvenită. Și pune în gura mea cuvânt spre răspuns bun. Ca înstrăinat fiind de deşertăciunea pământească şi slava deşartă să mă înalţ cu mintea şi cu inima spre cele nepieritoare şi veşnice. Amin”

icoana cu maica domnului
„Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Ești Casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o”

Rugăciunea Sfântului Spiridon pentru ajutor la examene

Sfântul Spiridon este cunoscut pentru ajutorul neîncetat pe care îl oferă elevilor în timpul unui examen. Nu ezita să te rogi Lui și ajutorul divin va veni numaidecât.

„Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarhe Spiridoane, deși nu avem nici vrednicie și nici pricepere pentru a ne ruga ție cu potrivite cuvinte, totuși venim la tine, sfinte, și mărturisindu-ne multele păcate săvârșite, ne rugăm ție cu smerenie: întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieții ai săvârșit atâtea minuni, și binecuvântează-ne pe noi toți, cei care venim la tine cu credință!

Nădejde a celor care și-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiți, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite și, cu obisnuita ta bunătate și iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului.

Învrednicește-ne și pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim de bunătățile sufletești și trupești făgăduite adevăraților credincioși.

Dăruiește-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viața aceasta și, mai ales, pentru cea viitoare. Amin!”

icoana cu sfantul spiridon
„Învrednicește-ne și pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim de bunătățile sufletești și trupești făgăduite adevăraților credincioși.”

Rugăciune puternică închinată lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

Roagă-te lui Iisus Hristos și ajutorul divin te va însoți oriunde vei merge. Ai încredere că totul va decurge așa cum ai plănuit.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli, prin harul Preasfântului Duh, Care S-a pogorât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de au început a grăi în alte limbi, însuți, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite același Duh Sfânt al Tău peste acest copil meu acesta(N), și sădește în urechile inimii lui Sfânta Scriptură, cea însuflată de Tine prin puterea Sfântului Duh.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălăsluit și ai luminat inimile celor douăzeci și patru de bătrâni, ale sfinților Tăi ucenici și apostoli, ale sfinților apostoli și evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan; Cel ce ai învățat și ai luminat pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, însuți și acum, Doamne, luminează inima robului Tău și a copilului meu(N).

Pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; ale cinstitului și măritului prooroc, înainte-mergătorului și Botezatorului Ioan; ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; ale Sfântului Apostol Matia; ale sfinților mucenici: Agapie, Procopie și Filip și ale tuturor sfinților. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

icoana cu iisus hristos
„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli, prin harul Preasfântului Duh…”Adauga un comentariu