Stiri si curiozitati

Rugăciune pentru părintele duhovnic. Ce să rostești pentru iertarea păcatelor și îndepărtarea relelor lumești

Publicat: 09 sept. 2022
Rugăciune pentru părintele duhovnic. Ce să rostești pentru iertarea păcatelor și îndepărtarea relelor lumești
Rostește această rugăciune pentru ca părintele tău duhovnic să fie izbăvit de toată ispita trupească și sufletească.

Rugăciunea pentru părintele duhovnic este folositoare tuturor credincioșilor. Iată ce să rostești pentru iertarea păcatelor și îndepărtarea relelor lumești.

Datoria unui preot este de a primi sarcina de duhovnic. Astfel că, înainte de a deveni duhovnic, acesta trebuie să dețină o serie de calități, dat fiind faptul că se va lovi de numeroase situații neprevăzute. Dreapta judecată îl va determina să ia atitudini aparent contradictorii, pe măsura situației sufletești a ucenicului, alternând blândețea cu asprimea, indulgența cu exigența și flexibilitatea cu inflexibilitaea.

Prin urmare, rolul unui părinte duhovnic este foarte important. De pildă, se spune că, Sfântul Iosif Imnograful, „abia sosit la Tesalonic, s-a ataşat de un om dintre cei mai nevoitori şi sfinţi, care, datorită virtuţilor sale, îşi asumase purtarea de grijă pentru fraţi, în vestita mănăstire a Mântuitorului; el îşi asumase această sarcină nu pentru că a alergat după ea, ci pentru că, dunovnicește vorbind, a fost el însuşi prins când fugea de ea”.

un preot și un credincios la spovedanie
Datoria unui preot este de a primi sarcina de duhovnic.

Rugăciune pentru părintele duhovnic. De ce se rostește?

Rostește această rugăciune pentru ca părintele tău duhovnic să fie izbăvit de toată ispita trupească și sufletească și să aibă parte de sănătate deplină, pentru a putea purta povara păcatelor tale, așa cum Domul poartă povara lumii întregi.

„Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru robul tău, duhovnicul meu (numele) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în faţa Ta, aşa cum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greşelile lui pentru dragostea şi jertfă stăruitoare ca să pun început bun de pocăinţa eu, oaia rătăcită. Cercetează-l degrabă şi vezi nevoile lui. Vindecă-l de toată boala şi întinăciunea trupească şi sufletească şi de slăbiciunea firii celei căzute. Izbăveşte-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele. Sporeşte-i înţelepciunea, îndelunga răbdare, liniştea, pacea şi mulţumirea sufletească. Înmulţeşte-i puterea, sporeşte-i blândeţea şi purtarea de grijă şi împlineşte toate cele de folos lui. Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care se pogoară de la Tine, Împăratul Luminii. Bine-sporeşte în el Doamne şi dăruieşte-l sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, deschide stavila cerului şi plouă peste duhovnicul meu (numele) belşug de har şi bogată milă. Pogoară-te asupra lui, odihneşte în el pururea şi revarsă peste el mulţimea îndurărilor Tale. Amin. Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău Acoperământ pe robul tău, duhovnicul meu (numele) şi roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască pentru rugăciunile tale. Izbăveşte-l de toată ispita trupească şi sufletească, curăţă-l, tămăduieşte-l, întăreşte-l şi sănătate deplină dăruieşte-i. Amin.”

Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Bunului Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale. Cele nouă Puteri Cereşti, Sfinţilor Români – mucenici şi muceniţe, cuvioşi şi cuvioase – Preacuvioşilor Părinţi ai noştri şi sfinţii a căror pomenire se face astăzi, împreună cu toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe (numele) pentru rugăciunile voastre. Amin.Amin. Amin.

mâni împreunate pentru rugăciune
Rostește această rugăciune pentru ca părintele tău duhovnic să fie izbăvit de toată ispita trupească și sufletească și să aibă parte de sănătate deplină, pentru a putea purta povara păcatelor tale, așa cum Domul poartă povara lumii întregi.

Canon de rugăciune pentru părintele duhovnic

Continuă rugăciunea părintelui duhovnic cu urmnătoarele rânduri:

„Mântuieşte, Doamne, pe părintele meu duhovnic (numele), pe toţi fiii duhovniceşti, pe fraţii noştri cei întru Hristos şi pe toate rudeniile noastre cele după duh şi după trup; întăreşte-i, apără-i şi îi miluieşte, dă-le mângâiere în scârbe şi vindecare de boli. Doamne, trimite părintelui meu harul Sfântului Tău Duh şi, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ajută-ne să ne îndreptăm viaţa şi să se mântuiască sufletele noastre. Amin!”

„Doamne, Iisuse Hristoase, iartă robului Tău, părintelui meu duhovnic (numele), toate păcatele lui, cele cu gândul, cu lucrul şi cu cuvântul, cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, şi îl fă pe el vrednic Împărăţiei Tale. Dăruieşte robului Tău sănătate şi minte luminată, descoperindu-i cum să lucreze cu fiecare în parte, precum şi cu mine păcătosul. Iar pe noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tai, pe care ne-ai încredinţat în grija părintelui (numele), ne iartă de toate greşelile noastre, pentru rugăciunile şi nevoinţele sfinţiei lui. Amin.”
Adauga un comentariu