Stiri si curiozitati

Rugăciune puternică închinată Fecioarei Maria. Este făcătoare de minuni și ajută la îndeplinirea dorințelor

Publicat: 21 sept. 2022
icoană cu maica domnului
Rugăciunile închinate Fecioarei Maria sunt foarte puternice, ba chiar făcătoare de minuni.

Rugăciunea închinată Fecioarei Maria este una dintre cele mai puternice rugi din toate câte există. Este făcătoare de minuni și se rostește diferit față de alte rugăciuni. Iată ce trebuie să faci, pentru ca dorințele tale să devină realitate.

Fecioara Maria sau Maica Domnului a fost, potrivit scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus din Nazaret. La ea se roagă mulți credincioși, deoarece ascultă cererile lor și le duce la îndeplinire numaidecât. Rugăciunile închinate Fecioarei Maria sunt foarte puternice, ba chiar făcătoare de minuni.

Iată ce rugăciune să rostești când simți că nu îți găsești locul pe acest pământ, Roagă-te Maicii Domnului și bucură-te de binecuvântarea pe care o vei primi.

icoană cu maica domnului
Fecioara Maria sau Maica Domnului a fost, potrivit scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus din Nazaret.

Rugăciune puternică, făcătoare de minuni, închinată Fecioarei Maria. Cum să o rostești

Această rugăciune închinată Fecioarei Maria se rostește de cinci ori pe zi, timp de zece zile consecutive. Mai mult, depune zilnic câte zece exemplare din această rugăciune într-o biserică sau oferă-le creștinilor aflați în lăcașul de cult.

La apusul soarelui, oferă o pâine, o lumânare și pomelnicul familiei la altarul unei biserici. Poți, chiar, să dai de pomană unui sărac aflat în lăcașul de cult, o sticlă de ulei, un kilogram de făină, un kilogram de fructe și să spui „În cinstea Maicii Domnului”. Abia atunci o să vezi adevărata putere a Fecioarei Maria.

„Preasfânta Stăpâna de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog cu lacrimi:

Până când Măicuţă a milostivirii va fi această durere necontenită pe Pământ?
Până când vrăjmaşii nevăzuţi ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor oameni?
Până când vor pângări şi vor necinsti trupurile, sufletele şi vieţile lor?Înşelându-i ca să nu cunoască adevărul,să nu îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slava şi cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat:Tatăl,Fiul şi Duhul Sfânt?

Ridică-te Stăpâna Atotbună şi zdrobeşte pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ţi sfinţenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezue. Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta,conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogaţi, săraci, necăjiţi, bolnavi, pentru cei prigoniţi,pentru credinţă, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposaţi.

Ajută-ne să ne pocăim toţi oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunţăm la păcate, vicii şi necredinţă.

Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu, care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele iţe rănite atât de mult de vrăjmaş.

Roagă-te Măicuţă Sfântă şi pentru aceste nevoi ale mele (rosteşti necazurile pe care le ai, dorinţele pe care să ţi le împlinească Maica Domnului)

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.”

icoană cu maica domnului
„Până când Măicuţă a milostivirii va fi această durere necontenită pe Pământ?”

Rugăciune către Maica Domnului

Rostește și această rugăciune puternică, pentru a primi ocrotirea divină.

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”
Adauga un comentariu