Stiri si curiozitati

Rugăciunea către Sf. Parascheva este făcătoare de minuni. Rostește-o zilnic pentru liniște sufletească și luminarea minții

Publicat: 22 sept. 2022
Sf. Parascheva minuni
Rugăciunea către Sf. Parascheva are o putere vindecătoare deosebită și este făcătoare de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

Rugăciunea către Sf. Parascheva este făcătoare de minuni și are o putere tămăduitoare deosebită. Această rugă este de grabnic ajutor la vreme de necaz și grea întristare. Rostește-o zilnic pentru liniște sufletească și luminarea minții.

Rugăciune către Sf. Parascheva, vindecătoare și făcătoare de minuni

Atunci când suntem împovărați de griji și probleme este bine să rostim câteva rugăciuni cu efect imediat. Pe lângă rugăciunile către Maica Domnului sau către Mântuitorul Iisus Hristos, cele către Sf. Parascheva sunt înzestrate cu o putere vindecătoare deosebită. Acestea se spun cât mai des cu putință pentru a avea parte de ajutor ceresc și de binecuvântarea divină.

Pentru îndepărtarea relelor lumești, spor în toate, liniște sufletească și iertarea păcatelor este bine să rostim în fiecare zi rugăciunea către Sf. Parascheva făcătoare de minuni.

,,Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună – ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune. Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin!”

Pe lângă această rugăciune cu efect imediat, putem citi la vreme de deznădejde și boală Acatistul Sf. Cruci. Acesta este făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Pentru a fi feriți de boli și dureri trupești este bine să rostim în fiecare zi cea mai puternică rugăciune pentru sănătate.

Cum să te rogi pentru luminarea minții și spor în toate

Este binecunoscut faptul că rostirea unor rugăciuni îl ajută pe cel greu încercat de probleme să treacă mai ușor peste suferințe și să își păstreze credința statornică. Pentru îndepărtarea primejdiilor din viața noastră și a gândurilor negre este bine să rostim o rugăciune către Sf. Cuvioasă Parascheva și către Mântuitorul.

Această rugăciune se rostește și pentru pocăință, iertarea păcatelor și ajutor divin.

,,Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.”

Rugăciunea către Sf. Parascheva are o putere vindecătoare deosebită și este făcătoare de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Aceasta se rostește cât mai des cu putință pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești.
Adauga un comentariu