Stiri si curiozitati

Rugăciunea Crezul sau Simbolul Credinței. Când se rostește și care este semnificația acesteia

Publicat: 02 aug. 2022
o femeie care se roagă
Crezul ortodox este cea mai concisă expresie existentă a doctrinei de bază a credinței ortodoxe.

Rugăciunea Crezul, cunoscută și sub numele de Simbolul Credinței, este una dintre cele mai importante rugi pentru credincioși. Iată care este semnificația acesteia și cum se rostește.

Crezul ortodox este cea mai concisă expresie existentă a doctrinei de bază a credinței ortodoxe. Este rostit la fiecare oficiere a Sfintei Liturghii și este citit împreună cu rugăciunile personale, dar v-ați întrebat vreodată ce vrea să spună sau cine l-a realizat? Ei bine, Simbolul Credinței a fost elaborat în secolul al patrulea la primul Sinod ecumenic ținut la Niceea în anul 325 și la al doilea Sinod ecumenic desfășurat la Constantinopol în 381, în ciuda faptului că se bazează pe simboluri ale botezului datând încă din timpurile apostolice.

Crezul simbolizează o istorie mișcătoare a iubirii unui tată pentru copiii săi, menită să încălzească inimile tuturor credincioșilor. Mai mult, acesta înfățișează iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, o iubire care depăsește, cu mult, capacitățile noastre de înțelegere.

o cruce din lemn
Crezul ortodox este cea mai concisă expresie existentă a doctrinei de bază a credinței ortodoxe.

Rugăciunea Crezul sau Simbolul Credinței. Iată când și cum se rostește

Rostiți această rugăciune în fiecare zi, pentru a vă arăta dragostea față de Dumnezeu.

„Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie.

Amin.”

o femeie care se roagă
„Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit…”

Rugăciunea Tatăl Nostru

O altă rugăciune rostită de majoritatea credincioșilor zi de zi este Tatăl Nostru. Cunoscută și sub denumirea de Rugăciunea Domnească, aceasta este una dintre rugăciunile de bază ale creștinătății, comună tuturor confesiunilor creștine. Se regăsește în textul evangheliilor sinoptice și are o putere deosebită.

„Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.”

Această rugăciune poate fi urmată de celelalte rugăciuni începătoare.

„Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin”
Comentarii
Adauga un comentariu