Stiri si curiozitati

Rugăciunea de miercuri dimineață: Rostește-o și vei avea parte de spor în toate

Publicat: 20 oct. 2021
Rugăciunea de miercuri dimineață Rostește-o și vei avea parte de spor în toate
Rugăciunea este esențială în viața fiecărui creștin.

Rostește de trei ori rugăciunea de miercuri dimineața și vei vedea imediat efectul ei. Este extrem de puternică și, se spune, că cine o rostește în fiecare săptămână, va avea parte doar de lucruri bune.

Toată lumea știe că rugăciunea este esențială în viața fiecărui creștin. Ea reprezintă legătura dintre muritori și Dumnezeu. Astfel că, în momentul în care ne rugăm, primim dragoste, curățire sufletească, smerenie și forță de a merge mai departe în demersul nostru. De aceea, vă punem la dispoziție rugăciunea zilei de miercuri.

Rugăciunea de miercuri dimineața: Te ajută să îți începi ziua cu bine

Rostește-o de trei ori și vei simți numaidecât efectul ei miraculos.

„Doamne Atotputernice și Atotîndurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfântă Fecioară în peșteră și ai fost vândut cu treizeci de arginți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoșii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul! Primește, Doamne, această mică a mea rugăciune, și umilită a mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat, și mă amărăsc pentru că Te-am supărat fără de număr.

La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toată speranța, și cred că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura și de mine acum, că să mă mântuiești de chinurile cele de veci, și să mă învredniceşti Împărăției Tale. Nu Te depărta de la mine Doamne, și ajută-mi, că în toate să fac voia Ta, și să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul Sfintelor Tale Pătimi, ci că femeia cea păcătoasă să-Ți spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru că să mă învrednicesc a auzi și eu din Gură Ta cea dulce: Iertate să-ți fie păcatele”. Amin.

Rugăciunea de miercuri a părintelui Arsenie Boca

În rândurile de mai jos ți-am pregătit rugăciunea pe care părintele Arsenie Boca o rostea în fiecare miercuri. Aceasta îl ajuta să primească binecuvântarea Domnului, dar îi scăpa și pe oameni de blesteme și boli.

„Stăpână Preabinecuvântata, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Slavă Ție…

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (spune aici numele celor doriți de tine) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (spune numele tău) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!”.
Adauga un comentariu