Stiri si curiozitati

Rugăciunea lui Efrem Sirul: Degrabă ajutătoare și aducătoare de liniște

Publicat: 16 iun. 2021
Sfântul Efrem Sirul
Rugăciunea lui Efrem Sirul întrunește toate elementele bune și rele ale pocăinţei

Rugăciunea lui Efrem Sirul este o închinăciune puternică degrabă ajutătoare și aducătoare de liniște.

Această rugăciune întrunește toate elementele bune și rele ale pocăinţei şi poate fi privită ca o recapitulare a ostenelilor noastre personale de-a lungul Postului. Acestea au ca scop mai întâi eliberarea noastră de câteva boli duhovniceşti fundamentale, ce ne modelează viaţa şi fac practic imposibilă chiar încercarea de a ne întoarce noi înşine către Dumnezeu.

Sfântul Efrem Sirul
Rugăciunea lui Efrem Sirul întrunește toate elementele bune și rele ale pocăinţei

Rugăciunea lui Efrem Sirul face trimitere la duhul trândăviei, a lenevirii, care ne împinge în jos, încearcând să ne convingă că nicio schimbare nu este posibilă. Din cauza trândăviei, omul devine plin de griji și este cuprind de o stare de deznădejde, care privită ca cea mai mare primejdie pentru suflet. Deznădejdea poate adduce moartea sufletului , care devine incapabil să mai vadă lumina şi să o dorească.

Iubirea de stăpânire ne depărtează de Dumnezeu și ne face să ținem cont doar de nevoile, ideile, dorinţele şi judecăţile noastre. Iubirea de stăpânire se poate tarduce printr-o indiferenţă, dispreţ și lipsă de respect față de semeni și față de divinitate.

Grăirea în deşert poate fi pericolul suprem pentru că având darul vorbiri omul prin cuvânt poate mântui sau poate ucide. Atunci când este deviat de la originea şi scopul său dumnezeiesc, cuvântul devine deşertăciune.

Sfântul Efrem Sirul
Rugăciunea lui Efrem Sirul întrunește toate elementele bune și rele ale pocăinţei

Smerenia și pocăința ne ajută să scăpăm de păcate

Acestea patru sunt astfel „obiectivele” negative ale pocăinţei. Ele constituie obstacolele ce trebuie îndepărtate. Dar Dumnezeu singur le poate îndepărta. Iată deci prima parte a rugăciunii Sfântului Efrem Sirul — această plângere din adâncul neputinţei omeneşti. Apoi rugăciunea se îndreaptă către ţelurile pozitive ale pocăinţei care, de asemenea, sunt patru.

Pentru a nu fi atras de aceste păcate, „duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei“ trebuie să fie calea pe care să o urmeze orice credincios.

Doar știind greșelile nopastre și prin smerenie, credinciosul poate cunoaște adevărul și poate vedea măreţia, bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu în orice.

Sfântul Efrem Sirul
Rugăciunea lui Efrem Sirul întrunește toate elementele bune și rele ale pocăinţei

Rugăciunea lui Efrem Sirul: Cum să o rostești corect

Preoții recomandă ca această rugăciune să fie rostită de două ori la sfârşitul fiecărei slujbe din timpul Postului Mare, de luni până vineri. Sâmbătele și duminicile este indicat a nu fisrostită această rugăciune,deoarece slujbele acestor zile nu urmează celor săvârşite de obicei în timpul Postului Mare.

Foarte important este ca la prima rostire a acestei rugăciuni orice cerere să fie urmată de o metanie. Apoi trebuie să facem 12 închinăciuni, spunând:

„Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul!”. După se rostește din nou toată rugăciunea, cu o singură metanie la sfârşit.

Aceasta este rugăciunea lui Efrem Sirul pe care trebuie să o rostești pentru a avea parte de degrabă ajutor:

„Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău.

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. “

Sfântul Efrem Sirul
Rugăciunea lui Efrem Sirul întrunește toate elementele bune și rele ale pocăinţei

După rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iarăși în trei stări, cu 12 închinăciuni:

„Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. (o închinăciune)

Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)

Și pe urmă, iarăși rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, și la sfârșit cu o metanie mare: Doamne și Stăpânul vieții mele…“

Adauga un comentariu