Stiri si curiozitati

Rugăciunea Sf. Nicolae pentru copii. Cum să te rogi pentru binele familiei și spor în casă

Publicat: 05 dec. 2022
Rugăciunea Sf. Nicolae pentru copii. Cum să te rogi pentru binele familiei și spor în casă
Rugăciunea Sf. Nicolae pentru copii este făcătoare de minuni și se rostește pentru ocrotirea celor mici, binecuvântarea familiei și îndepărtarea relelor.

Rugăciunea Sf. Nicolae pentru copii este făcătoare de minuni și are efecte deosebite dacă este spusă cu multă credință și smerenie. Această rugăciune este tămăduitoare și de grabnic ajutor pentru cei mici, dar poate fi citită și la vreme de întristare, deznădejde și disperare. Iată cum să te rogi pentru binele familiei și spor în casă.

Rugăciunea Sf. Nicolae pentru copii

Rugăciunea Sf. Nicolae pentru copii se rostește cât mai des cu putință pentru binecuvântarea familiei, armonie în casă și înțelegere cu cei dragi. Această rugă are un efect imediat și o putere tămăduitoare deosebită la vreme de grea încercare trupească sau sufletească, dar și atunci când suntem împovărați de griji, temeri și neputințe. Rugăciunea către Sf. Nicolae pentru ocrotirea copiilor, înțelegere între soți și spor în casă se rostește zilnic și cu mintea eliberată de gânduri negre.

,,Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Pe lângă această rugăciune puternică, este bine să spune cât mai des și o rugăciune pentru familie. De asemenea, la vreme de boală, neliniște și deznădejde putem citi în fiecare zi Acatistul Sf. Nicolae, tămăduitor și cu efect imediat.

Ce rugăciune să rostești pentru îndepărtarea relelor și spor în casă

Pentru a avea parte de armonie în familie, înțelegere cu cei dragi și spor în toate putem rosti în fiecare zi cea mai puternică rugăciune către Sf. Nicolae. Această rugă tămăduitoare este de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

,,O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică.

Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin”

Rugăciunea Sf. Nicolae pentru copii este făcătoare de minuni și se rostește pentru ocrotirea celor mici, binecuvântarea familiei și îndepărtarea relelor. Această rugă este de grabnic ajutor și are o putere vindecătoare deosebită.
Adauga un comentariu