Info Turism

Rugăciunea Sfântului Anton de Padova

Publicat: 10 iun. 2020
Rugăciunea Sfântului Anton de Padova
Sfantul Anton de Padova

Rugăciunea Sfântului Anton de Padova. Cel mai cunoscut sfânt din Biserica Romano-Catolică este Sfântul Anton de Padova, fapt ce-l face să fie invocat în rugăciune, cel mai adesea, de către credincioşii romano-catolici. Despre rugăciune se spune că are puteri miraculoase dacă este rostită din inimă şi poate face adevărate minuni în viaţa celui care o rosteşte.

Rugăciuni către Sfântul Anton de Padova

Cunoscut ca un mare sfânt al minunilor, călugărul Anton de Padova este poate cel mai cunoscut sfânt din lumea creştină, acesta bucurându-se de o mare popularitate. Icoanele sau statuile sale se găsesc în multe case din familiile creştine, fiind considerat un protector. Acesta este cu adevărat un sfânt universal deoarece este invocat în rugăciune, pe lângă credincioşii romano-catolici, şi de creştinii ortodocşi precum şi de musulmani, indieni, japonezi sau budişti.

În rândurile care urmează vă prezentăm cateve rugăciuni către Sfântul Anton de Padova, rugăciuni puternice, făcătoare de minuni, pe care să le rosteşti în fiecare zi sau în momentele de cumpănă.

Rugăciune de recomandare către Sfântul Anton de Padova

Sfinte Antoane, între toţi Sfinţii lui Dumnezeu tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită în a-i ocroti şi ajuta pe toţi cei ce-şi pun nădejdea în tine. Morţii au înviat la porunca ta, cei orbi şi-au recăpătat vederea, celor suferinzi tu le-ai redat sănătatea şi niciunuia din cei evlavioşi către tine nu i-ai refuzat mângâierea sprijinului tău.
Această grijă a ta faţă de nevoile oamenilor mă umple şi pe mine de încredere sfântă, cu care alerg la bunătatea ta, cerându-ţi ajutor (Pauză: se spune, în gând, dorinţa bună, cererea…). Pentru dragostea ta arzătoare către Isus, care s-a odihnit în braţele tale sub chip de Prunc ceresc şi pentru iubirea ta gingaşa faţă de Preasfânta Fecioară Maria, Mama lui Isus, te rog, arată-ţi puterea cea mare şi ajută-mă şi pe mine.
În pagubele suferite, în nenorocirile care mă lovesc, în întristările mele sufleteşti, în suferinţe şi lipsuri, în nenumăratele necazuri ale vieţii, în ispitele ce mă tulbură şi mă ademenesc, când patimile mele se răscoală cu furie şi când văd că duhul cel rău unelteşte împotriva sufletului meu ca să-l piardă, către tine îndrept gândul meu, făcătorule de minuni şi te rog ca în toate nevoile mele, sufleteşti şi trupeşti, să fiu uşurat şi mângâiat de ocrotirea ta, pentru că astfel încurajat şi plin de recunoştinţă faţă de tine, să ajung prin tine la Dumnezeul milostivirilor în slava cea veşnică a cerului. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slava Tatălui…

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton de Padova

Sfinte Antoane, cerescule ocrotitor al celor ce te iubesc şi te cinstesc, iată, şi eu, nevrednicul, alerg la tine cu evlavie şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta, rugându-te să mă sprijini şi să mă ajuţi în neputinţele, necazurile şi durerile mele.
Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale, petrecându-mi viaţa în curăţie, smerenie şi în dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele meu. Apără-mă în vremea ispitei şi nu mă lasa să supăr pe Dumnezeul şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.
Numără-mă şi pe mine, de aici înainte, între cinstitorii şi cei ocrotiţi de tine. Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema, în necazuri şi strâmtorări, şi mai cu seamă în ceasul morţii mele. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slava Tatălui…

Rugăciune pentru dobândirea unui har deosebit prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova

La tine alergam, Sfinte Antoane, care ai avut o inimă înflăcărată de dragoste către Dumnezeu şi către aproapele: pe tine te invocăm, puternicule făcător de minuni, care ai ţinut în braţele tale pe Isus Cristos sub chip de Prunc: către tine ne îndreptăm plini de încredere, ca să mijloceşti la bunul Isus harul pe care îl dorim din adâncul inimii (se spune dorinţa…) Sfinte Antoane, nu privi la nevrednicia noastră, ci la slavă lui Dumnezeu, care va fi preamărit prin tine, şi la binele sufletelor noastre, precum şi al acelora pe care îi vom ajuta la rândul nostru.
În semn de recunoştinţă vom căuta să ducem o viaţă cât mai potrivită cu
învăţăturile Sfintei Evanghelii şi să imităm virtuţile tale, ajutându-i pe cei săraci şi muncind pentru răspândirea binelui. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slava Tatălui…

Rugăciunea Sfântului Anton de Padova pentru o căsătorie fericită

Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâţia tineri pe drumul vieţii şi le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca să poată întemeia o familie fericită şi astfel să aibă parte de o viaţă frumoasă.
Ştiu că şi viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, Stăpânul cerului şi al pământului, dar teamă de primejdiile care mă înconjoară uneltirile celor răi, farmecele, descântecele – mă fac uneori să mă clatin în credinţă. De aceea alerg la ajutorul tău. Toţi cei care şi-au încredinţat viitorul în mâinile tale au fost călăuziţi pe drumul cel bun.
Dobândeşte-mi de la Dumnezeu răbdare ca să nu mă pripesc în alegerea mea; credinţă, ca să descopăr mereu voinţa lui; supunere la această voinţă şi seriozitate în pregătirea mea pentru viaţa de familie.
Întăreşte-mi convingerea că Dumnezeu nu părăseşte făpturile sale şi le conduce prin providenţa să. Domnul nostru Isus Cristos ne-a învăţat „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate celelalte vor veni pe deasupra” (Mt 5, 35).
Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus să duc o viaţă cinstită şi supusă voinţei lui Dumnezeu. Fereşte-mă de orice rău şi ajută-mă să-mi găsesc un tovarăş credincios (o tovarăşă credincioasă), pentru că astfel, amândoi să fim fericiţi pe drumul vieţii şi să ajungem să ne bucurăm de slava cerească. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slava Tatălui…

Rugăciunea Sfântului Anton de Padova pentru propria familie

O, Sfinte Antoane, neînvins apărător al adevărurilor creştine, vistiernic şi împărţitor de haruri şi minuni, cu umilinţă şi încredere vin să implor ocrotirea ta în favoarea propriei mele familii.
Ajut-o în toate nevoile ei vremelnice. Îndepărtează de la ea paharul durerii şi al amărăciunilor, iar dacă nu este voinţa Domnului de a ţine departe de ea totdeauna şi cu totul încercările, atunci dobândeşte-i cel puţin meritul răbdării şi al încrederii creştineşti. Mai presus de toate, fereşte-o de rătăcire şi păcat.
Păzeşte familia noastră de rele, pentru că, trăind totdeauna după legea lui Cristos şi credincioasă poruncilor Bisericii, să merite răsplata celor drepţi în fericirea veşnică. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slava Tatălui…

Cine a fost Anton de Padova

Fernando Martins de Bulhões, cunoscut ca Sfântul Anton de Padova sau Sfântul Anton de Lisabona, s-a născut la data de 15 august 1195 în oraşul Lisabona, Portugalia, şi a fost un preot catolic portughez şi un călugăr al Ordinului Franciscan.

La vârsta de 15 ani a abandonat lumea pentru a intra în rândul canonicilor regulari, la mănăstirea “Sfântul Vincentiu de Fora”. Aici se dedica îndată studiului ştiinţelor sacre, mai cu seamă teologiei “regina ştiinţelor”.

Mai târziu, acesta s-a retras la Coimbra, o mănăstire mai izolată. Aici a dus o vită plină de credinţă, citind zi şi noapte Sfântă Scriptură. Dezamăgit, oarecum, de luxul din mănăstire, călugărul Anton ia decizia să intre în ordinul franciscan, iar după ce îşi termină noviciatul obţine permisiunea de a merge în Africa pentru a lucra la convertirea.

În anul 1219 este hirotonit preot, iar de acum înainte se va dedica întrutotul în slujba sufletelor necăjite. Pe lângă cunoştinţele temeinice de telologie pe care le avea, puterea lui de a convinge precum şi minunile, pe care adesea le înfăptuia, aducea pace şi lumina în sufletele oamenilor, făcându-i pe mulţi să se întoarcă la Dumnezeu.

Se îmbolnăveşte de hidropizie, iar la 13 iunie 1231 trece la cele veşnice, la vârsta de 36 de ani. Legenda spune că la moartea sa mâinile negre arse de soare au devenit albe ca zăpada şi fine, iar faţa să desfigurată de boală a devenit senină şi frumoasă. Anton de Padova a fost deshumat 32 de ani mai târziu, trupul acestuia fiind transformat complet în cenuşă. Însă ceva rămăsese din el, şi anume limba, aceasta putând fi văzută, chiar şi astăzi, în bazilica din Padova.

În anul 1232, în sărbătoarea Rusaliilor, este ridicat la cinstea altarelor, iar în 1946, Papa Pius al XII-lea l-a declarat pe Sfântul Anton de Padova învăţător al Bisericii, cu titlul de „Doctor Evangelicus”.

Adauga un comentariu