Stiri si curiozitati

Rugăciunea soției pentru soț. Ce să rostești pentru o căsătorie armonioasă

Publicat: 06 iul. 2022
Rugăciunea soției pentru soț. Ce să rostești pentru o căsătorie armonioasă
Cuvintele rostite în timpul rugăciunii îi vor determina pe cei din jur să se schimbe.

Rugăciunea soției pentru soț trebuie rostită în fiecare zi pentru o căsătorie armonioasă. Se citește în fața unei icoane, cu candela aprinsă.

Rugăciunea este foarte importantă pentru persoanele căsătorite și nu numai. Prin intermediul acesteia, puterea de a-L iubi pe Dumnezeu crește, tainele de a-L înțelege pe Dumnezeu sporesc și ele, iar atitudinea noastră se schimbă, precum și percepția celor din jur despre noi se schimbă, văzandu-ne dornici de a ne apropia de Dumnezeu.

Cuvintele rostite în timpul rugăciunii îi vor determina pe cei din jur să se schimbe. Vei observa imediat schimbări în atitudinea soților și viața voastră va fi mai armonioasă. Nu te jena și invită-ți soțul să vă rugați împreună. Încurajează-l să se roage cu glas tare.

o femeie și un bărbat care se căsătoresc
Rugăciunea este foarte importantă pentru persoanele căsătorite și nu numai.

Rugăciunea soției pentru soț

Rostește această rugăciune ori de câte ori simți că ai nevoie de binecuvântarea divină. Este făcătoare de minuni!

„O, Doamne preabunule, Tu mi-ai dat un soţ al zilelor mele pe pământ, părtaş sorţii mele şi sprijinul meu în vremea călătoriei acestei vieţi. Fă să cunosc ca el se îngrijeşte de mine şi ajută-mă să nu întristez niciodată zilele lui, nici să fiu nemulţumitoare faţă de cel care mă sprijină şi mă îngrijeşte. Fă-mă supusă şi îndatoritoare, că nu cumva printr-o purtare necuviincioasă să-i adaug la osteneli şi să-i amărăsc pâinea ce-o câştiga pentru mine şi copiii noştri.

Izvorule al înţelepciunii, luminează-mă să cunosc toate virtuţile familiei şi printr-o înţeleaptă chivernisire să păstrez ceea ce el adună cu osteneli şi prin sudoarea feţei sale. Ajută-mi că prin supunere, prin dulceaţa purtării mele, prin răbdarea şi dragostea mea, să încununez zilele lui cu flori şi cu bucurii, să împart cu el fără cârtire toate loviturile vieţii şi să-i fiu însoţitoare nedespărţita, precum în fericire aşa şi în necaz.

Păzeşte-mă de împodobirile necumpătate şi de necuviinţele în care cad femeile care nu cunosc preţul unui soţ bun, punându-şi toată fericirea lor în podoabe şi petreceri zgomotoase şi deşarte ce atrag după sine neînţelegeri, dezamăgire şi dureri. Ajută-mi să deprind toate virtuţile care fac podoaba femeii, pentru că dacă vârsta sau bolile îmi vor ridica floarea frumuseţii şi a tinereţii să-mi rămână o inimă vrednică de dragostea soţului meu şi a fiilor noştri, ca să le dau pildă bună, întărindu-i în puterea virtuţii. Ascultă, Preabunule, glasul meu cel umilit, şi trimite binecuvântarea Ta asupra zilelor noastre. Amin.”

mâini împreunate pentru rugăciune
„Izvorule al înţelepciunii, luminează-mă să cunosc toate virtuţile familiei şi printr-o înţeleaptă chivernisire să păstrez ceea ce el adună cu osteneli şi prin sudoarea feţei sale…”

Rugăciunea soțului pentru soție

Nu doar soția trebuie să se roage pentru soț, ci și invers. Roagă-te cu inima deschisă, iar ajutorul divin nu va întârzia să apară.

„Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat soţie ca să îmi fie însoţitoare nedespărţita a vieţii mele şi să îmi fie părtaşă sorţii în vremea călătoriei mele pe pământ. Fă, Preabunule, să cunosc ca încredinţându-mi această făptură din mâinile Tale, mi-ai încredinţat-o ca să lucrăm împreună toată virtutea; că deşi florile frumuseţii, blândeţii şi bunătăţii sunt însuşirile firii sale, prin însăşi firea să totdeauna este supusă la diferite slăbiciuni şi neputinte. Ajută-mi să nu fiu asupritor şi nedrept cu ea. Să nu pretind lucruri mai presus de puterile ei şi împotriva poruncilor Tale. Căci dacă nu cerem de la strălucitorul trandafir să înflorească înainte de vremea să şi de la frageda viorea să aibă tăria şi trăinicia copacilor, cum voi cere de la soţia mea lucruri mai presus de puterile ei? Fă să mă port faţă de ea totdeauna cu dragoste şi blândeţe, şi când rătăceşte să o întorc cu bunătate din amăgirea ei.

Alungă din inima mea mândria neomenească şi cruntul drept al celui mai tare, care m-ar îndemna a mă purta cu asprime şi a chinui o făptură pe care dragostea a adus-o lângă mine şi pe care Legea o ţine lângă mine când poate această dragoste se stinge. Fă să înţeleg că este nedrept a asupri o făptură slabă şi fără nici o apărare, că este nevrednic a dispreţui şi a călca în picioare o floare ce mi-a pricinuit bucurie în frumoasele zile ale primăverii vieţii mele.

Dreapta judecată îmi porunceşte, o, Dumnezeul meu, ca fiind şi eu însumi căzut în mii de greşeli şi neajunsuri, să le sufăr cu răbdare pe cele ale soţiei mele, şi-mi arata că omul este supus amăgirilor şi rătăcirii şi ca fapta dragostei poruncite de Tine este a ierta şi a trece cu vederea greşelile aproapelui. Şi, numai astfel purcezând, îţi cerem ca Tu să ne ierţi, precum iertam şi noi.

Fă să cunosc ca această făptură pe care mi-ai încredinţat-o, fiind supusă prin gingăşia şi neputinţa firii ei la multe feluri de boli şi slăbiciuni, se cuvine să mă port cu ea cu blândeţe şi iubire, să îi fiu sprijin în bolile şi slăbiciunile ce sunt legate de firea ei şi să nu uit niciodată că ea este mama acestor copii de care mă bucur şi care mă veselesc prin mângâierile lor; ca aceştia sunt un dar al dragostei ei şi ar fi nedrept a dispreţui pomul care a dat aşa frumoase roade.

Păzeşte inima mea, Dumnezeule, de ucigătoarea otrava a geloziei şi bănuielilor, şi fă să cunosc ca acestea nu fac decât a depărta dintre noi iubirea şi fericirea.

Ajută-mi ca prin vorbe şi fapte bune să-i dovedesc soţiei mele că are în mine cel mai bun şi mai iubitor însoţitor. Şi dacă nu voi reuşi în acest chip, să mă feresc a i-o dovedi întrebuinţând mijloacele cele nefolositoare. Asprimea şi purtarea rea întărata duhurile în loc să le apropie; iar purtării blânde şi înţelepte şi dragostei îndelung răbdătoare nici cea mai stricată inima nu i se poate împotrivi până în sfârşit; căci gheata groasă ce acoperă râurile se topeşte când vântul cald al primăverii sufla fără oprire.

Dumnezeul meu, Tu care cârmuieşti inimile oamenilor spre cele bune, cârmuieşte asemenea şi pe ale noastre şi fă ca deplina înţelegere să unească sufletele noastre.

Iar dacă Tu ai hotărât, Doamne, să cerci inima mea, dă-mi răbdare, ajută-mi să nu mă port împotriva poruncilor răbdării, nici să fiu nedrept cu alţii pentru ca ei s-au arătat nedrepţi fata de mine.

Fă să cunosc ca numai simţămintele de dragoste înrâuresc celelalte suflete. întăreşte inima mea în bunele hotărâri, şi ajută-mi ca prin purtarea mea să nu fac nefericită făptura pe care bunătatea Ta mi-a încredinţat-o. Ci, printr-o înţeleaptă unire, bucurându-ne de fericire pe cât poate omul a se bucura pe pământ, să binecuvântăm totdeauna numele Tău. Amin.”

o femeie și un bărbat care se țin de mână
„Alungă din inima mea mândria neomenească şi cruntul drept al celui mai tare, care m-ar îndemna a mă purta cu asprime şi a chinui o făptură pe care dragostea a adus-o lângă mine şi pe care Legea o ţine lângă mine când poate această dragoste se stinge…”

Rostește și acatistul Sfântului Spiridon, pentru a avea parte de o căsătorie fericită și liniștită.
Adauga un comentariu