Stiri si curiozitati

Rugăciunile dimineții: Cum să primești binecuvântarea zilnică

Publicat: 23 nov. 2021
femeie care spune o rugaciune stand in genunchi
Spunând rugăciunile dimineții, orice creștin va fi încredințat că ziua pe care Domnul o binecuvântează va fi spre zidirea sufletului, și nu irosită în zadar

Pentru orice bun creștin rugăciunile dimineții reprezintă o adevărată hrană spirituală pentru întreaga zi și doar astfel sufletul își poate căuta mântuirea.

Rugăciunile dimineții sunt printre cele mai puternice rugăciuni pe care trebuie să le rostească orice creștin și să-și înceapă ziua cu Dumnezeu, parcurgând aceste minunate rugăciuni cu dragoste și luare-aminte, fiind încredințați că ziua pe care Domnul o binecuvântează va fi spre zidirea sufletului, și nu irosită în zadar.

icoana sfanta

Cum se rostesc Rugăciunile dimineții

Orice bun creștin trebuie să știe că Rugăciunile dimineții încep cu „Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție“ și „Împărate Ceresc“, după care se rostește „Doamne miluiește“ de trei ori) și „Tatăl nostru“.

Pe urmă, se rostesc 3 tropare, ultimul fiind:

„Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi; ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.“

mai multe icoane, carti bisericesti si lumanari aprinse

După, se spune „Doamne, miluiește“, de 12 ori, apoi 2 rugăciuni, care se încheie cu sintagma:

„Primește, Doamne, și glasul rugii mele, ca pe al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca, întru inimă curată și duh de smerenie, să Ți se aducă Ție laudă din spurcatele mele buze; ca și eu părtaș să mă fac fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru!“, iar la final se fac trei închinăciuni.

icoana sfant

Rugăciunile dimineții: Rugăciunile Sfântului Macarie cel Mare

Apoi se citește de îndată Psalmul 50 și se spune „Crezul“, după care se rostește Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare:

„Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea­sfânt nu­mele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.“

După se citesc celelalte șase rugăciuni către Sfântul Macarie cel Mare și rugăciunea a opta, a Sfântului Ioan Gură de Aur, după numărul ceasurilor nopții și ale zilei, Rugăciunea a noua, către sfântul înger păzitor al vieții noastre, Rugăciunea a zecea, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și o altă rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

carte bisericeasca si o cruce

La final se rostește:

„Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și preanevinovată și Maica Dum­ne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de ase­mănare, decât serafimii, ca­re fără stricăciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne miluiește!

Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.“

Pe lângă rugăciunile dimineții, creștinii trebuie să știe să rostească și rugăciuni de seară, rugăciuni la miezul nopții, dar și cea mai puternică rugaciune care ajunge la Dumnezeu direct.

Adauga un comentariu