Eveniment-Social

S-au afișat listele finale privind repartiția copiilor înscriși în clasa pregătitoare!

Publicat: 01 iul. 2022
Băiețel zâmbind
S-au afișat listele finale prinvind repartizarea preșcolarilor în unități

Părinții micuților din Iași „pot răsufla ușurați” în ceea ce privește repartiția preșcolarilor în clasa 0. Listele finale s-au afișat la secretariatele unităților la care părinții și-au înscris copiii. Peste 7.000 de preșcolari au fost repartizați în zeci de instituții ieșene

Clasa goala
S-au luat în calcul o serie de criterii

S-au afișat listele finale

 Fetita dormind cu capul pe carti
Părinții au depus cereri tip înscriere în luna iunie

După modificarea datei la care trebuiau afișate liste finale ce vizau repartizarea preșcolarilor în unitățile de învățământ specifice, listele cu prichindeii admiși în ultima etapă din ciclul preșcolar au fost publicate la unitățile de învățământ. Astfel, au fost repartizați în clasa pregătitoare 7.534 de copii ieșeni.

În perioada 23 iunie și 28 iunie 2022 procesarea la nivelul școlilor a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți a avut loc , aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, precum și completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere, conform calendarului.

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților sau tutorilor legal instituiți și reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ și soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului, se desfășoară în perioada 1 septembrie-8 septembrie 2022.

 Fata scriind pe tablă
S-au încheiat înscrierile la clasa pregătitoare

Care au fost criteriile de selecție

Grafică cu baietel și carte albastra in maini
Repartizarea copiilor s-a făcut în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice. Iată care sunt criteriile generale, conform metodologiei: existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii sau un centru de plasament sau plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

”În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn sau sora sa geamănă este admis sau admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat”, au menționat reprezentanții Ministerului Educației pe site-ul oficial.

Listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare etapa a II-a, pentru anul școlar 2022-2023, arată că au fost repartizați în clasa pregătitoare 7.534 de copii ieșeni.
Adauga un comentariu