Eveniment-Social

Săptămâna aceasta, Inspectoratul Școlar Județean a publicat graficul cu ședințe de ocupare pe posturi pentru candidații care au promovat la examenul de Titularizare 2020

Publicat: 10 aug. 2020
După Titularizare 2020, Inspectoratul Școlar Județean Iași a anunțat primele ședințe publice pe posturi în unități de învățământ disponibile
La Iași, după publicarea rezultatelor finale la Titularizare 2020, Inspectoratul Școlar Județean a publicat graficul cu ședințe pentru posturi pentru candidații care au promovat

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a publicat graficul cu ședințe pe posturi pentru candidații care au promovat la examenul de Titularizare 2020. Acestea sunt programate în zilele de 12, 13 și 14 august 2020 și vor fi organizate la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași. În total, la Iași sunt 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural)

A fost publicat graficul cu ședințe pe posturi pentru candidații care au promovat la examenul de Titularizare 2020. Acestea sunt programate în zilele de 12, 13 și 14 august 2020 și vor fi organizate la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași. Așadar, pe 12 august va avea loc ședinta pentru repartizarea cadrelor didactice angajate în anul școlar 2019-2020 cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020 (conform art. 62 alin. (13) din Metodologie). Mai departe, pe 13 august 2020 se va derula ședința de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pe perioada nedeterminată (titularizabile conform art. 74, alin.3, lit. b).

În județul Iași sunt 1.624 posturi netitularizabile (423 urban și 571 rural) și 8 posturi de angajare doar pe durata de viabilitate a postului

Urmează ca pe 14 august să aibă loc ședința de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 1. completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare. 2. candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul național, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020.

Rezultate la examenul de Titularizare 2020, la Iași, înainte de contestații! 57,64 la sută a fost rata de promovare și 23 de candidați au obținut nota 10

La proba scrisă, în cele trei de centre de examen organizate la nivelul județului Iași, s-au prezentat 1.393 de candidați, anume 87,39 la sută din cele 1.594 de cadre didactice înscrise. Din promoția de absolvenți ai anului 2020, au fost înscriși 160 de candidați. 72 dintre aceștia s-au retras din motive personale sau medicale, iar în centrele organizate la Iași, niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 4 august (ieri), dupa afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv astăzi, 5 august, pâna la ora 12:00 Rezultatele finale se afișează tot la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioada nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioada determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în intervalul 12 – 14 august.

Care a fost concurența, pe posturile scoase la concurs, la Titularizare 2020 Iași

În județul Iași, la examenul Titularizare 2020 sunt în total 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural). Mai departe, de precizat că 1.624 posturi sunt netitularizabile (423 urban și 571 rural) și 8 posturi de angajare doar pe durata de viabilitate a postului. În detaliu, posturi titularizabile în urban sunt: 1 aeromodele, 1 arhitectură, 1 artă vocală, 3 corepetiție, 2 dans clasic, 2 dans popular, 1 Educație fizică și sport, 1 Educație tehnologică, 1 educatori pentru învățămant special, 30 educatoare, 1 estetică și igiena corpului omenesc, 1 fanfară, 2 Fizică.

Urmează 1 la Geografie, 1 Informatică și TIC, 8 învățători, 2 Medicină generală, 7 muzică instrumentală, 1 orchestră populară, 4 alimentație publică ca maiștri instructori, 2 asistență medicală ca maiștri instructori, 2 estetică și igiena corpului omenesc – maiștri instructori, 1 transporturi ca maiștri instructori și 1 la șah. La posturi titularizabile rural sunt 7 pe Educație fizică și sport, 1 educatoare (rommani), 11 educatoare, 2 electronică și automatizări și 1 la Fizică. De asemenea, la Iași ca posturi complete (cu 18 ore și mai mult) sunt 782 dintre care: 352 urban și 430 rural. Pe de altă parte, posturi incomplete (cu mai puțin de 18 ore) sunt 994 dintre care: 423 urban și 571 rural.

Adauga un comentariu