Actualitate

Schimbări pentru polițiști. Aceștia pot fi mutați în alte localități pentru 12 luni fără acordul lor

Publicat: 01 apr. 2020

A fost publicată în Monitorul Oficial o Ordonanţă de Urgenţă care modifică atât statutul cadrelor militare, cât şi statutul poliţistului. Potrivit actului normativ, în timpul stării de urgenţă, poliţiştii pot fi delegaţi fără acordul.

Art. II. — Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 276, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la alin. (2), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, pentru delegarea dispusă în condițiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al polițistului.”

2. La articolului 279, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăși perioada pe care s-a instituit starea de urgență, de asediu, de mobilizare și de război”.
Adauga un comentariu