Local

Școala reîncepe în Municipiul Iași în „scenariul verde”

Publicat: 07 mai 2021
Elevi la ore cu masca pe față în timp ce le predă învățătorul
Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Iași a aprobat astăzi scenariile în care vor funcționa școlile din județ

Primăria Municipiului Iași a luat act și va aplica prevederile hotărârii nr. 92 / 7 mai 2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași privind aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din Județul Iași începând cu data de luni, 10 mai 2021.

Întrucât în Municipiul Iași rata de incidență cumulată a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este de sub 1 la 1.000 de locuitori (0,81 la nivelul zilei de joi, 6 mai 2021), toate cele 110 unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași vor funcționa de luni, 10 mai 2021, în „scenariul verde” / „scenariul 1”, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, în conformitate cu prevederile Ordinelor comune ale Ministrului Educației și Ministrului Sănătății nr. 3.235 / 93 / 4 februarie 2021, 3.459 / 280 / 6 martie 2021, 3.515 / 393 / 23 martie 2021 și 3.755 / 560 / 29 aprilie 2021 și ale ordinului Ministrului Educației nr. 3..558 / 29 martie 2021.

Potrivit reglementărilor în vigoare, scenariul de funcționare poate fi modificat săptămânal în funcție de evoluția epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale.

„Reînceperea în condiții cât se poate de apropiate de normalitate a cursurilor în învățământul preuniversitar este un motiv de bucurie pentru toți elevii care abia așteaptă să continue deprinderea de noi cunoștințe din toate materiile studiate. Îi asigur de suportul meu pe toți copiii, elevii, profesorii și părinții care trăiesc emoțiile fiecărei zile de școală. Ca și până acum, vom lua toate măsurile necesare pentru bunul mers al școlii, de la asigurarea de curse speciale pentru preșcolari și elevi și a măsurilor de distanțare și dezinfecție în mijloacele de transport public la fluidizarea traficului rutier și asigurarea pazei și ordinii publice în vecinătatea unităților de învățământ. De asemenea, începând de luni, toate cadrele medicale școlare vor fi prezente în unitățile de învățământ.

Rata de infectare în orașul nostru are o tendință de scădere, dar – atenție! – pandemia nu s-a încheiat! Prin urmare, este limpede că un ritm susținut de vaccinare și respectarea normelor de siguranță sanitară sunt calea de a reveni la normalitate. În aceste condiții, îi rog pe toți ieșenii să mențină același respect pentru sănătatea comunității, ca o garanție a reîntoarcerii la deprinderile firești de care avem atâta nevoie.

Iar dacă acest an școlar a fost în mare măsură afectat de pandemie, sper ca măcar finalul acestuia să se încadreze în firescul pe care ni-l dorim cu toții.

Încă o dată, le urez succes tuturor copiilor la reîntoarcerea la școală, profesorilor și părinților le doresc multă putere și răbdare, asigurându-i pe toți că municipalitatea va fi mereu un susținător al educației ieșene.

Școala are prioritate!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

IȘJ Iași: Scenariile de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași pentru săptămâna 10 – 14 mai 2021

În conformitate cu Ordinul nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și Ordinul nr. 3755 pentru modificarea și completarea  Ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, scenariul de funcționare a unităților de învățământ se stabilește în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către Direcțiile de Sănătate Publică.

Raportându-ne la incidența epidemiologică din data de 7 mai 2021, la nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unități teritorial adminstrative, 82 sunt în scenariul 1 (verde) și 16 în scenariul 2 (galben). Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000 locuitori în Andrieșeni, Aroneanu, Bârnova, Ciohorăni, Ciurea, Costești, Focuri, Ion Neculce, Miroslovești, Oțeleni, Rediu, Schitu Duca, Tansa, Tomești, Valea Lupului, Vânători și sub 1/1000 de locuitori în celelalte localități. În conformitate cu aceste date, incidența epidemiologică s-a modificat în 25 de unități teritorial administrative: în 21 de unități aceasta a coborât sub 1/1000 de locuitori și s-a trecut din scenariul 2 în scenariul 1, iar în 5 unități incidența a depășit 1/1000 de locuitori și s-a trecut din scenariul 1 în scenariul 2.

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din unitățile administrativ teritoriale în care se modifică încidența epidemiologică prin comparație cu cea înregistrată în 29 aprilie 2021 au transmis Inspectoratului Școlar Județean Iași propunerile de scenarii. Pe baza avizului Inspectoratului Școlar Judeţean Iași şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, propunerea Consiliilor de Administrație a fost înaintată spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

În conformitate cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 92 din data 07.05.2021, la nivelul județului Iași, se înregistrează următoarea situație:

574 unități de învățământ vor desfășura activitățile didactice în Scenariul 1: participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

75 de unități de învățământ vor desfășura activitățile didactice în Scenariul 2: participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Precizăm că în conformitate cu Ordinul nr. 3755 pentru modificarea și completarea  Ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 este permisă participarea la cursuri a tuturor preșcolarilor/elevilor din învățământul special, precum și organizarea orelor remediale, cu prezență fizică, în condițiile în care în localitate nu este declarată stare de carantină, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Conform Ordinului nr. 3.558 din 29.03. 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021, elevii claselor a VIII-a, a XII-a și a XIII-a revin la cursuri luni, 10 mai 2021.

Ce au transmis reprezentanții CJSU Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 186/05.05.2021 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 07.05.2021; ANEXA unităților de învățământ poate fi consultată AICI!

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

Având în vedere Ordinul comun Nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Având în vedere Ordinul  nr. 3755/560/2021  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență  Iași nr. 87 din 29.04.2021;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimile 14 zile la nivelul județului Iași, realizată de Direcția de Sănătate Publică Iași;

Având în vedere propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ din uat-urile în care se modifică incidența față de hotărârea anterioară și avizele Inspectoratului Școlar Județean Iași cu nr. 4031/07.05.2021 și cel al Direcției de Sănătate Publică Iași cu nr. 4030/07.05.2021, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1(1) Se aprobă scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Iași, începând cu data de  10.05.2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași, în vederea ducerii la îndeplinire.

Art.2 Scenariul de funcționare poate fi modificat săptămânal în funcție de evoluția epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art.3 Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Iași care nu se regăsesc in Anexa prezentei hotărâri își continuă activitatea conform scenariilor stabilite în hotărârile anterioare  ale CJSU Iași emise in baza Ordinul comun Nr. 3755/560/2021.

Art.4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași și tuturor autorităților publice locale din județul Iași.

Scenariu începând cu 10 mai 2021 UAT -URI PROCENT Unități cu PJ PROCENT TOTAL UNITĂȚI PROCENT
scenariul 1 (verde) 82 83.67% 243 91.70% 574 88.44%
scenariul 2 (galben) 16 16.33% 22 8.30% 75 11.56%
TOTAL 98 265 649

 

Comentarii
  • In ce condiții începe școala? Cum sunt sălile de clasă, cat de aerisite și dezinfectate, se respecta distanțarea, exista un regulament pentru aceste săptămâni, regulament respectat, exista cabinete medicale și personal calificat, se fac teste….și multe, multe întrebări. Mai importante sunt aceste lucruri, a deschide nu e greu! Ar fi indicat sa existe echipe care sa verifice condițiile din școli și nu la modul superficial!

  • Salut Alex, stai in casă și închide geamurile și totul va fi bine pentru tine. Poți să le faci din mână oamenilor de pe strada.

Adauga un comentariu