Eveniment-Social

Scutirea de TVA este o mare gogoasa a guvernului

Publicat: 10 iun. 1999

Actul normativ care reglementeaza taxa pe valoare adaugata este cunoscut de mai toata lumea – agent economic sau simplu om de pe strada. In cuprinsul Ordonantei Guvernului 3/92 (ce a suferit atitea modificari incit nu pot fi numarate) articolul 6 se refera la operatiunile scutite de taxa pe valoare adaugata.
Vom vedea daca in practica se beneficiaza sau nu de aceasta scutire.
Din operatiunile prevazute de lege a fi scutite de taxa pe valoare adaugata ne vom opri la unitatile de stiinta si invatamint, de cultura si sport, in cadrul invatamintului general, liceal si superior. Adica, mai clar spus toate scolile, liceele si institutiile de invatamint superior (de stat sau private) cuprinse in sistemul national de invatamint aprobat prin Legea invatamintului 89/1995.
In subcapitolul III al OG 3/92 „Reguli de impozitare” la art. 5, subpunctul c si art. 18 actul normativ explica in clar ca toate institutiile care intra in sfera de aplicare a scutirilor de TVA vor cumpara in scutire de bunuri de TVA bunuri si servicii de la furnizori DAR ca acestia nu au drept de deducere a TVA aferent intrarilor destinate realizarii produselor sau servicii decit daca este prevazut expres in lege.
Din analiza tuturor actelor normative referitoare la TVA doar Ordonanta Guvernului 2/98 (ce modifica art. 6 din OG 3/92) prevede clar dreptul furnizorilor de deducere a TVA aferenta cumpararilor de bunuri si prestari de servicii respectiv pentru urmatoarele operatiuni: combustibil pentru consum casnic, lemne de foc, carbuni, doua tipuri de combustibil – tip M si P, lichid usor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat si gaze naturale; energie electrica pentru consum casnic; energie termica pentru consum casnic; apa si canalizare).
Revenind la unitatile din sistemul de invatamint, actul normativ aplicabil acestora este Legea 84/95 care prevede la art. 171 alin. 3 ca „documentatia tehnica si materialele de constructii destinate invatamintului de stat si celui particular acreditat, precum si achizitionarea de aparatura, utilaje, fond de carte, publicatii si dotari pentru procesul didactic sint scutite de TVA”. Intrucit prin legea speciala ce reglementeaza activitatea unitatilor de invatamint (si nici printr-un alt act normativ) nu se acorda in mod expres dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata pentru agentii economici si servicii acestor institutii de invatamint, scutirea din Legea 85/95 ramine o vorba goala. Insusi Ministerul Finantelor da sfaturi agentilor economici in Decizia nr. 7/1995 (referitoare la regimul deducerii TVA) sa aiba grija sa negocieze cu aceste institutii un pret care sa cuprinda in el si TVA aferenta aprovizionarilor.
Cu alte cuvinte, pentru unitatile de invatamint, scutirea de TVA prevazuta la art. 171 din Legea 84/95 este doar ambalajul unei bomboane, bomboana insasi neexistind in fapt. Sa presupunem ca o scoala, liceu sau facultate reuseste sa obtina niscaiva bani pentru achizitionarea de calculatoare, astfel incit elevii sa beneficieze de o modernizare a procesului instructiv-educativ. Societatile comerciale care au ca obiect de activitate vinzarea de tehnica de calcul vor estima pretul de vinzare al acestor calculatoare luindu-si in calcul si TVA pe care a platit-o in vama, la achizitionarea acestora. Daca calculatorul este acizitionat la un pret de 10 milioane, pentru el societatea a platit TVA in vama in suma de 2.200.000.
Pentru ca societatea respectiva nu are dreptul de deducere a acestui TVA, ea va vinde institutiei de invatamint calculatorul la un pret format din cei 10.000.000 + 2.200.000 + cota sa de adaos comercial. Oare in acest fel unitatea de invatamint nu va plati acelasi pret, atita doar ca nu-i specificat pe factura ca o parte din el (22%) reprezinta TVA? Sigur ca atita vreme cit societatilor respective nu li se da drept de deducere a TVA pentru aceste bunuri nu li se poate reprosa nimic. Dar unde este beneficiul legii pentru unitatile de invatamint, cu un buget si asa destul de precar!
Credem ca reprezentantii alesi ai scolilor, liceelor si institutiilor de invatamint superior ar trebui sa faca front comun si pentru acest aspect: sa determine guvernantii sa modifice Legea 84/95 astfel incit scutirea de plata TVA sa se transforme din iluzie in realitate, in sensul de acordare – prin lege – furnizorilor de bunuri si servicii, a dreptului de deducere a TVA aferenta intrarilor de bunuri si servicii si care vor fi destinate institutiilor de invatamint.
Pina atunci, facilitatea prevazuta la art. 171 din Legea 84/95 (legea invatamintului) ramine o iluzie.
Consilier juridic Lili CRACIUNloading...

Adauga un comentariu