Actualitate

Se apropie scadenta

Publicat: 29 iul. 1999

•Depunerea raportarilor contabile aferente semestrului I

Pina la 30 iulie ’99, toti angentii economici prevazuti la art. 1 din Legea contabilitatii 82/91 au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportarea contabila la 30 iunie ’99 la Directiile de finante (pentru cei cu sediul in localitatile rurale din judet) si la administratiile financiare municipale (pentru cei cu sediul in oras). Aceasta obligatie o au si agentii economici aflati in curs de lichidare pina la terminarea acesteia.
Formularele de raportare contabila se depun impreuna cu o copie dupa codul fiscal, raportul de gestiune (raportul administratorilor) precum si o copie dupa balanta de verificare a conturilor sintetice.
Agentii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii si pina la 30 iunie ’99 nu intocmesc raportari contabile la 30.06.’99, dar au obligatia sa depuna o declaratie pe proprie raspundere la organele fiscale de care apartin.

AMENZI PENTRU CEI CARE NU INDEPLINESC ACEASTx OBLIGATIE
Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie ’99 sau, dupa caz, a declaratiilor la termenul prevazut in Normele Metodologice ale Ministerului de Finante nr. 370542/20.04.99 (respectiv 30 iulie ’99) ori prezentarea unor raportari contabile pe alte formulare decit cele tiparite sau listate dupa discheta (in cazul agentilor economici care si-au procurat discheta de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor), pentru semestrul I 1999 si care contin date eronate, necorelate sau nu este respectata unitatea de masura inscrisa la fiecare formular sau rind constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata si completata prin OG 22/96 aprobata prin Legea 245/98. Cum buzunarele romanilor sint destul de goale, iar amenzile nu sint chiar modice (500.000 lei pentru agentii economici ce nu au desfasurat activitate si 2.000.000 lei pentru ceilalti), e preferabil ca, pina la 30 iulie ’99 agentii economici sa se achite de aceasta obligatie.
Consilier juridic Lili CRACIUNloading...

Adauga un comentariu