Local

Se prelungește scenariul galben pentru municipiul Iași

Publicat: 13 ian. 2021
Scenariu Galben pentru municipiul Iași

În municipiul Iași, rata incidenței cumulate a cazurilor de SARS CoV-2 în ultimile 14 zile este de 2,28/1000 de locuitori.

Măsurile legale prin care restaurantele și cafenelele pot funcționa fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului interior în intervalul orar 6.00-23.00 au fost prelungite.

Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu respectarea orarului de lucru stabilit.

Aceste măsuri, dispuse în conformitate cu prevederile legale, se regăsesc în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, adoptată astăzi.

Prelungirea măsurilor care permit activitatea operatorilor economici la interior fără să depășească 30% din spațiu are loc datorită faptului că timp de 14 zile rata incidenței cumulate a cazurilor de SARS CoV-2 nu a crescut, ci a rămas relativ constantă.

Trebuie să rămânem precauți pentru că, în cazul în care rata incidenței crește din nou peste 3 la mia de locuitori, legislația prevede că CJSU trebuie să se întrunească și să reinstituie restricții mai severe precum cele care au fost în vigoare până la finalul anului trecut”, a declarat Marian Grigoraș, prefectul județului Iași.

Restricțiile specifice stării de alertă rămân în vigoare

 • Activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte activități şi evenimente culturale sunt interzise.
 • Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc) și desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.
 • Defășurarea activității târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor este suspendată pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.
 • Este interzisă circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
 • Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci, pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.

Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 449/16.12.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.01.2021;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile la nivelul județului Iași realizată de Direcția de Sănătate Publică Iași și înregistrată la Instituția Prefectului județul Iași cu nr. 578/13.01.2021, pe baza datelor statistice actualizate privind evidența populației puse la dispoziție de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Având în vedere că în municipiul Iași, rata incidenței cumulate a cazurilor de SARS CoV-2 în ultimile 14 zile este de 2,28/1000 de locuitori, se dispun, pentru următoarele 14 zile, începând cu ora 00:00 a zilei de 14.01.2021 până la ora 24:00 a zilei de 27.01.2021, următoarele măsuri:

 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00-23,00.
 1. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare și a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00-23,00.
 1. organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 1. activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu respectarea orarului de lucru stabilit.
 1. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte activități şi evenimente culturale sunt interzise .
 2. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc) și desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.
 1. (1) operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, au obligația să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 21,00, pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

 1. defășurarea activității târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare este suspendată pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României
 1. circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri este interzisă.
 1. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci, pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.

Art. 2 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 Comitetul Local pentru Situații de Urgență Iași are obligația informării operatorilor economici/instituțiilor care desfășoară activități menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art. 4  Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași și Primăriei municipiului Iași.

Comentarii
 • CJSU Iasi trebuie dat in judecata, iar membrii sai sa desbagubeasca financiar personal pe toti cei ce au suferit din cauza masurilor nemernice pe care le-au luat, dictate ca urmare a cerintelor de la Centru. Nimic din masurile luate nu au stopat decat bunul mers al vietii iesenilor. Acest lucru trebuie facut imediat iar cei vinovati sa paraseasca functiile. Sa trecem la treaba de maine!

Adauga un comentariu