Eveniment-Social

Ședința Filialei din Iași a Academiei de Științe Agricole și Silvice “Ion Ionescu Șișești” (ASAS) a avut loc astăzi la USV Iași

Publicat: 22 oct. 2021
Studenți, în fața Universității de Științele Vieții
Mâine, 28 ianuarie 2022, doctoranda Roxana Hangan-Istrate își va susține teza de doctorat cu titlul „Posibilități de utilizare a unor specii legumicole cu întrebuințări multiple în conceptul grădinilor urbane și periurbane”

Astăzi a avut loc ședința Filialei din Iași a Academiei de Științe Agricole și Silvice “Ion Ionescu Șișești” (ASAS), cu sediul la  Universitatea de Științele Vieții (USV Iași).

La ședința statutară, a participat ca invitat de onoare Președintele ASAS, domnul academician profesor univ. dr. Valeriu Tabără. Dintre instituțiile participante, fac parte 5 universități (două din Iași și alte trei din Suceava, Bacău și respectiv Galați), precum și reprezentanți din cele 19 stațiuni de cercetare membre ale filialei IAȘI a ASAS, cu un total de 38 de membri.

Președintele Filialei din Iași a ASAS, prof.univ.dr. Gerard JITĂREANU, membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice   a deschis ședința, în alocuțiunea sa  prezentând pentru discuții în plen  un  raport de activitate al tuturor membrilor acestei academii de ramură: membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți și membri asociați, cadre didactice sau cercetători din cele 24 instituții amintite. Au fost aduse în cuvântul celor 9 intervenienți aspecte legate de funcționarea cercetării în stațiunile de cercetare dezvoltare, constatându-se nevoia de o susținere financiară mai consistentă din partea autorităților,  chiar dacă s-a amintit de o revigorare care a fost binevenită în ultimii doi ani. Au fost de asemeni discuții despre integrarea cadrelor tinere -doctoranzi și masteranzi în procesul cercetării, atât de necesară la începutul unei cariere de acest fel, directorii de Stațiuni dorind să aloce o mai bună colaborare cu universitățile pentru a beneficia de cei mai buni cercetători formați în școală ca doctori în știință sau masteranzi cu studii finalizate în domeniu.

Se preconizează realizarea unor protocoale de colaborare din care să beneficieze ambele instituții, dar în primul rând cercetătorii. S-a invocat și o mai bună comunicare între stațiuni și universități, printr-o perfecționare a prezentării acestora pe site-uri mai elaborate a rezultatelor cercetării. S-a prezentat activitatea exemplară a Stațiunii de la Secuieni și Stațiunea Pomicolă Iași,  în încheiere, D-l profesor Valeriu Tabără exprimându-și satisfacția de a avea în zona Moldovei aceste stațiuni de cercetare-dezvoltare între primele din coordonarea ASAS, cu rezultate remarcabile nu doar în publicistica de specialitate dar și cu brevete, soiuri  sau mărci de legume, fructe sau plante tehnice, care pot aduce și beneficii financiare pentru autorii acestora. Au fost 20 de astfel de brevete, prezentate pentru raportul din perioada 2017-2021, elaborate fie de cadre didactice din universități fie de cercetătorii din stațiuni.

În finalul discuțiilor au avut loc alegeri ale Filialei pentru următorul mandat, componența noului birou de conducere fiind următoarea:

Președinte Filiala ASAS IAȘI-Prof. univ.dr. Gerard JITĂREANU

Vice-Președinte-Prof.univ.dr. Vasile VÎNTU

Vice Președinte-Dr. ing. Elena TROTUȘ – Director al  Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni Neamț

Secretar – prof.univ.dr. Liviu MIRON

Membri:  -Prof. univ. dr. Benonie PĂSĂRIN

-Dr. ing. Gelu CORNEANU – Director al Stațiunii de cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură  Iași

-Dr. ing. Doina SILISTRU-Președinta Comisiei pentru Agricultură și Dezv.  Rurală din Senat

 
Adauga un comentariu