Jocuri

The Witcher 2: Assassins of Kings Review

Publicat: 27 iun. 2011

?i iat? c? a ajuns în sfâr?it, The Witcher 2, pentru mul?i cel mai a?teptat joc al acestui an. Un joc prin care cei de la CD Projekt trebuie s? demonstreze c? prima lor crea?ie nu a fost norocul încep?torului ?i c? pot realiza o continuare m?car la fel de bun?, într-o vreme în care sequelurile jocurilor de gen trec printr-o perioad? grea. Cd Projekt încearc? s? scape turma ?i s? ne arate c? mai exist? produc?tori capabili s? urm?reasc? ?i altceva în afar? de profit, produc?tori care chiar ?in cont de fanii c?rora se adreseaz? ?i care r?mân într-o oarecare m?sur? fideli acestora, neîncercând în permanen?? s?-?i fac? produc?iile pe placul unei audien?e cât mai largi, dac? s-ar putea îndeajuns de largi încât s? ias? de tot din sfera pasiona?ilor de jocuri.

Regicid ca la Cezar acas?

 

Primul titlu din serie, lansat în 2006, a ie?it mai mult sau mai pu?in din tiparele genului, surprinzând cu modul în care erau prezentate diferitele rase din joc, povestea desf??urându-se pe fondul diferen?elor dintre oameni ?i non-oameni. Era un joc atmosferic ce te ?inea în universul s?u pân? la final, dar din p?cate imersiunea era stricat? pe alocuri de optimizarea slab?, bug-uri, voice acting jenant sau inconsisten?e de gameplay (pe scurt, nu era finisat la data apari?iei). O mare parte dintre aceste probleme au fost îns? rezolvate prin scoaterea unui patch gigantic (Enhanced Edition) ce schimba foarte mult fa?a jocului ?i prin care fanii au sim?it c? cineva îi ascult?, ?lefuind practic diamantul ce era The Witcher la lansare. În finalul pove?tii, Geralt din Rivia (protagonistul), îl salva pe Foltest, regele Temeriei, de la moarte, iar lucrurile erau l?sate în aer, nefiind dezv?luite motivele din spatele încerc?rii de asasinat sau identitatea asasinului, îns? se întrevedea o urmare.

 

Dar aceast? continuare nu începe chiar de unde ne l?sase primul joc al seriei, de fapt, începe surprinz?tor, într-o închisoare unde suntem interoga?i de Vernon Roche (liderul for?elor speciale din Temeria). Se pare c? au trecut luni bune de atunci (?ase, dac? am în?eles eu corect), Geralt a devenit un fel de talisman norocos pentru Foltest, care îi cere prezen?a constant deoarece a?a se simte în siguran??, iar witcher-ul nu poate s? refuze o persoan? de asemenea statur?. A?a ajunge s? ia parte la r?zboiul dintre rege ?i o r?scoal? a nobililor, printre care se afl? ?i o mai veche amant? a acestuia, o baroneas?, despre care se zvonea c? ultimii doi copii i-a avut cu Foltest, deci nu e de mirare c? regele vrea s?-i recupereze nev?t?ma?i din toat? nebunia. Geralt poveste?te tot ce se întâmplase în ziua asaltului asupra castelului baronesei, iar noi juc?m efectiv acest flashback cu rol de Prolog pentru ce va urma. Dup? un ?ir de evenimente ce implic? folosirea unei baliste, lupte cu solda?ii adver?i sau convingerea acestora s? se predea, ba chiar intrarea în scen? a unui dragon (da, dragon, zic eu un semn ce î?i arat? c? ai în fa?? un joc mare), regele al?turi de Geralt ajung în final la locul unde se aflau cei doi copii. Cum se poate deduce ?i din titlu, e clar ce se întâmpl? aici, într-un moment de sl?biciune, când Geralt nu era atent, are loc o nou? încercare de asasinat, iar de data aceasta este una reu?it?. Bineîn?eles c? fiind singurul la fa?a locului, Geralt este presupus vinovat ?i închis, de unde ?i motivul pentru care jocul începe la interogatoriu. Regatul Temeria este înv?luit în haos, în absen?a unui urma? clar la tron avand loc dispute pentru putere, fiecare încearc? s? profite, a?a încât nu mai intereseaz? pe nimeni cine a fost de fapt asasinul. Aproape pe nimeni, pentru c? Vernon Roche nu se las? cu una cu dou? ?i ne d? de în?eles c? a?teapt? s? evad?m pentru a pleca pe urma adev?ratului criminal, el ca s? se r?zbune (fiind un adev?rat patriot), iar noi pentru a ne dovedi nevinov??ia.

 

”He who controls the Pontar Valley, controls the North”

 

Trebuie spus c? acest Prolog nu e cel mai fericit început de joc realizat vreodat?, cel pu?in dac? excludem partea în care Triss (o vr?jitoare, mai mult decât prieten? pentru Geralt) e dezbr?cat?. Î?i d? impresia c? povestea va fi una tipic?, cli?eu nu doar în cadrul jocurilor ci indiferent de mediu (filme, seriale, c?r?i etc.). Mai mult, sistemul de lupt? pare ini?ial de tip ”button masher”, vocile în englez? ale personajelor sun? fals, chiar ?i aspectul acestora e schimbat fa?? de cum ar?tau în primul joc, iar quick time event-urile sunt b?gate pe tav? într-o sec?iune de platforming dubioas? pentru un RPG. Culorile sunt foarte vii comparativ cu predecesorul, iar bloom-ul te deranjeaz? ?i face ca primele momente de joc s? te frustreze. Ad?uga?i la asta lipsa suportului pentru alte monitoare în afara celor 16:9 ?i v? ve?i face o idee de cum m? sim?eam în primele 30 de minute… dezam?git, gata s? m? întorc la lumea din primul The Witcher, pe care tocmai ce îi jucasem, ?i unde nu trebuia s? m? holbez la afi?area pe monitor încadrat? între dou? dungi negre, ca s? în?eleg ce scrie în jurnal.

 

Apoi a urmat o revela?ie, mi-am adus aminte c? majoritatea jocurilor pe care le-am iubit, m-au enervat la culme la început, ba chiar în multe cazuri am renun?at complet s? le joc ?i abia ulterior am realizat ce aveam în fa??. Dup? un overclock la procesor prin care am rezolvat framerate-ul nu tocmai ideal, am înaintat plin de speran?? c?tre Flotsam, primul ora? din joc, ce marcheaz? ?i începutul primului capitol. Orasul este situat pe valea râului Pontar, într-o zon? de mare importan?? strategic? pentru toate regatele din nord (juc?torii principali pe aceast? scen? fiind Temeria, Redania, Aedirn ?i Kaedwen), Flotsam aflându-se actual sub controlul Temeriei. Aici se pare c? asasinul lui Foltest se ascundea al?turi de una dintre cele mai violente brig?zi de Scoia’tel – lupt?tori pentru independen?a ?i gloria apus? a elfilor, sub comanda lui Iorveth, un lider nemilos care nu prea îi are la suflet pe oameni, complice al asasinului.

 

Primul mare ?oc, acum c? nu mai suntem în mijlocul unei b?t?lii ?i avem timp s? observ?m mai bine împrejurimile, este grafica. Flotsam arat? uimitor, al?turi de un s?tuc situat într-o zon? periculoas?, înconjurat de p?duri care pe mine unul m-au l?sat cu gura c?scat?. Totul arat? extrem de natural, copacii sunt înal?i, soarele str?luce?te, iarba este verde ?i deas? c? nici nu observi creaturile care te atac?, s? nu mai zic de capcanele întinse de locatari pentru a le veni de hac. Cea?a sau efectul de depth of field dau o senza?ie claustrofobic? ?i te las? s? î?i imaginezi ce oare vei descoperi în adâncul acelor p?duri. Iar un mare plus este naturale?ea NPC-urilor, care dau pur ?i simplu via?? locului, fiecare dintre ele are un nume (deci ?i cei cu care nu interac?ionezi), iar ora?ul la amiaz? este plin intr-o contiuna miscare, fiecare face ceva, se duce undeva, se discuta, pentru ca mai apoi s?-?i schimbe comportamentul când se face sear?. Cred c? dac? am fi vizitat un ora? mai mare, realizat a?a, ar fi fost cu adev?rat incredibil. A?adar senza?ia de izolare a unui ora? în mijlocul p?durii creeaz? atmosfera aparte din primul capitol, atmosfer? diferit? de cea din primul joc din serie. Dac? ar fi s? le compar sub acest aspect, a? zice c? The Witcher e o ploaie rece de toamn?, iar Assassins of Kings ar fi o noapte cald? de var?.

Tot în acest prim capitol am dat ?i de singurul lucru care m-a deranjat – explorarea. Unul dintre elementele care dau farmec unui RPG e acel sentiment c? e?ti eroul care bate drumuri, sate, dealuri ?i ora?e în c?utare de questuri, totul în timp ce î?i vede de principala motiva?ie, dar putând s? o amâne când are chef. Ei bine aici nu avem asta, jocul e lucrat atât de în am?nunt în ceea ce prive?te povestea, încât nu mai e loc ?i de altceva. Explorând The Witcher 2 te sim?i ca într-un labirint, senza?ie dat? ?i de h?r?ile confuze, antipatic realizate. Dar te sim?i ca într-un labirint în care fiecare mi?care ?i-a fost anticipat?, când ajungi la r?scrucea de drumuri, faci stânga, vezi dou? bolovane unul lâng? altul. Ei bine, de pe bolovanul din stânga te po?i urca pe altul care duce pe un deal mai înalt, dar al naibii c? pe cel din dreapta nu-l po?i urca cu toate abilit??ile tale de witcher abil. Ba mai mult, când te întorci, trebuie s? te întorci exact cum ai urcat, doamne fere?te s? po?i pur ?i simplu coborî pe alt? parte. Iar când te întorci la r?scrucea de drumuri, ner?bd?tor s? vezi unde duce cel?lalt drum… vezi c? de fapt se termin? imediat cu un ”dead end” sugestiv.

 

Creaturile care te atac? sunt greu de observat ?i pentru c? toate se integreaz? perfect în mediul înconjur?tor datorit? culorilor folosite, o alt? doz? de realism binevenit?. Exist? un tip de arahnide pe care nu le vezi decât atunci când sunt lâng? tine, se ca??r? pe copaci, apoi coboar? în spatele t?u ?i te atac? rapid, prima întâlnire cu un astfel de inamic te poate speria zdrav?n. De altfel, to?i mon?trii din joc sunt foarte violen?i, rapizi ?i amenin??tori, a?a încât ?i cei de la baza lan?ului trofic te fac buc??i din câteva lovituri dac? nu e?ti atent. Aici am avut alt? surpriz? pl?cut?, spre deosebire de primul joc din serie, în The Witcher 2 nu te mai sim?i cel mai cel de prin zon?, în prima pe?ter? pe care am vizitat-o, chiar la început, m-am întrebuin?at serios s? omor trei nekkeri (mici, da r?i), pentru ca mai apoi s? sar? vreo 40 pe mine, a?a da. Iar AI-ul inamicilor este ?i el la în?l?ime, te atac?, se feresc, urm?resc s? ajung? în spatele t?u cu prima ocazie ?i nu iart? nici o gre?eal?.

 

”How poor are they that have not patience”

 

De-aici rezult? c? mai ales in startul aventurii, trebuie s? ne folosim de tot ce avem la dispozi?ie pentru a birui inamicii. Sistemul de lupt? a fost schimbat cu totul, dac? înainte era mai mult un mare QTE (quick time event), acum e mai aproape de action RPG-uri, dar cu un accent pus pe evitarea loviturilor. Practic, pe hard cel pu?in, nu exist? inamic pe care s?-l po?i bate unu la unu, f?r? s? te fere?ti m?car o dat?. Sigur c? pe parcurs se mai schimb? treaba în func?ie de avansarea în nivel, dar ini?ial e?ti absolut obligat s? te fere?ti constant de loviturile adversarilor, care nu stau s? te atace pe rând. Dac? e?ti încol?it de un grup ?i nu mai ai unde s? faci dodge, lucrurile s-au cam terminat. Un alt lucru absolut necesar: semnele (mici vr?ji realizate prin semne f?cute cu degetele). Daca în The Witcher, Aard ?i Igni erau atotputernice ?i cam singurele care contau, aici patru din cele cinci semne sunt extrem de folositoare, toate cu excep?ia lui Axii, care de?i te ajut?, nu te salveaz? de la moarte sigur? ca celelalte. Degeaba manipulezi unul dintre cei dou?zeci de adversari care te atac? s? lupte pentru tine, la fel vei da col?ul.

 

A?adar, patru din cele cinci semne: Aard, Igni, Quen ?i Yrden. La fel ca înainte, Aard face stun iar Geralt poate executa un finishing move spectaculos, Igni e un fireball mai cool… dar aici se cam termin? lucrurile similare. Asta pentru c? Quen devine cu adev?rat valoros, reprezentând un scut împotriva oric?rui atac ?i fiind de departe cel mai de folos dintre semne, mai ales dac? e îmbun?t??it. Yrden vine imediat pe locul doi, poate imobiliza orice oponent, indiferent c? e nekker, troll sau kraken (kayran, cum e numit in joc). În luptele contra unui oponent puternic dar singur, Yrden face legea; în luptele contra unui grup de inamici, Quen te ajut? s? supravie?uie?ti. Dar în general combatul a primit noi adi?ii, de exemplu, o lovitur? primit? în spate face 200% damage, ceea ce la începutul jocului înseamn? moarte dac? e?ti ag??at de vreun inamic în timp ce lup?i. Interesant este c? avem un skill care (dac? investim puncte) scade acest 200% pân? la damage normal, astfel de decizii vor conta în economia jocului.

 

Avansarea în nivel a fost ?i ea complet schimbat?, acum primim un singur punct de skill la fiecare nou nivel ?i avem trei c?i posibile de avansare: Alchimie, Magie ?i bineîn?eles, arta luptei cu sabia. Majoritatea abilit??ilor au un impact considerabil asupra jocului (a luptei, de fapt), în func?ie de calea aleas?. In ce prive?te lupta cu sabia, Geralt va dobândi damage mai mare, rezisten?? sau mai mult? via?? (vitalitate), precum ?i efecte ca incinerarea oponen?ilor sau instant kill. Pe partea de Magie e clar, semnele devin mai puternice ?i î?i men?in efectele pentru mai mult timp, iar la alchimie sunt crescute efectele po?iunilor, cre?te eficien?a de extragere a ingredientelor din plante ?i alte astfel de lucruri. Po?iunile îns? nu se mai pot folosi în timpul luptei, doar înainte. Iar acum durata acestora nu mai este m?surat? în timpul din joc, ci în timp real. În plus, efectele au fost schimbate la unele dintre ele. Înainte o po?iune care ne l?sa s? vedem pe întuneric dura foarte mult, chiar o or? în timp real, acum a fost redus? la 5 minute, dar i-au fost ad?ugate efecte ce erau specifice altor po?iuni în primul The Witcher, cum ar fi capacitatea de a vedea prin ziduri.

Pe lâng? vitalitate, care scade când primim damage, mai exist? un indicator de energie (vigour) ?i unul de adrenalin?. Cel de energie este ini?ial împ?r?it în dou?, asta înseamn? c? se pot folosi semnele de dou? ori, dup? care trebuie a?teptat s? se regenereze energia consumat?. Desigur, odat? cu cre?terea în nivel, cre?te ?i aceast? energie, astfel crescând num?rul de semne ce pot fi folosite consecutiv, în func?ie de calea aleas?. De asemenea, acum se poate para, lovitura unui inamic fiind parat? cu acela?i cost ca folosirea unui semn. Atât doar c? atunci când par?m, nu se anuleaz? tot damage-ul pe care l-am fi primit, ci doar o parte din acesta. ?i aici, în func?ie de abilit??ile dezvoltate sau arma echipat?. Adrenalina este folosit? la mi?c?rile de execu?ie a unui grup de inamici, când se umple bara, Geralt decapiteaz? ?i amputeaz? în stânga ?i dreapta ca un demon. Practic gameplay-ul poate varia foarte mult, dar în general e nevoie de fiecare abilitate a unui witcher pentru a izb?vi: Alchimie, Magie, Sabie.

 

I am the game, the game is me

 

A?adar, combatul a fost transformat în ceea ce trebuia s? fie ?i în primul joc din serie, func?ioneaz? perfect, e dinamic ?i în afar? de câteva momente în care fluen?a are de suferit pentru c? jocul nu r?spunde la comenzi chiar cum ar trebui, nu sunt multe de repro?at. Mai mult, pe ultimul nivel de dificultate, insane, unde moartea lui Geralt înseamn? c? jocul trebuie luat de la început, sistemul de lupt? poate c?p?ta cu adev?rat valoare. Asta pentru c? semnele, bombele ?i alte moduri de atac de la distan?? sunt critice, iar presiunea cre?te cu cât avansezi mai mult în joc. Eu unul nu am avut curaj s? joc a?a din prima, în mare parte din cauza QTE-urilor, dar ?i pentru c? nu ai unde s? ?tii la ce moment din poveste deschizi o u?? ?i î?i sar zece in?i în cap. Dar un lucru foarte interesant faptul c? po?i muri la anumite op?iuni de dialog, dac? e?ti într-o situa?ie dificil? ?i r?spunzi gre?it, te po?i trezi cu o s?getat? în tâmpl? ?i game over. Frumos.

 

Acum c? tot am vorbit de dialog, s? ajung ?i la ceea ce este categoric punctul forte, iar punctul forte al unui joc atât de bun, trebuie s? fie într-adev?r impresionant. Dac? The Wtcher 2 se dep?rteaz? de la re?eta RPG-urilor tradi?ionale în ceea ce prive?te explorarea, ei bine compenseaz? cu vârf ?i îndesat cu una dintre cele mai bine prezentate pove?ti pe care am avut ocazia s? o joc. De-a dreptul sublim cât de bine te atrage în joc ?i cum se modeleaz? în jurul ac?iunilor tale. Sim?i c? joci, vezi c? joci, ?tii c? tot ce faci va schimba ceva, iar orice alt RPG cu decizii ?i consecin?e din ultimul timp e o glumi?? pe lâng? ce are de oferit Assassins of Kings. Dac? era o modalitate de a readuce RPG-urile în fa??, mai multe jocuri de acest gen sunt o solu?ie potrivit?. Pentru a în?elege mai bine de ce îl laud atât voi încerca s? exemplific. În jocuri ca Dragon Age II, pe care nu îl compar cu cel de fa?? în nici un fel, dar e relevant la ce vreau s? spun, deciziile ?i consecin?ele de pe parcursul întregii pove?ti pot fi descrise ca un drum, care la un moment dat se împarte în alte dou?. Aici ?tii în permanen?? unde ai f?cut dreapta ?i unde stânga în acest drum. Ei bine, The Witcher 2 e un arbore la acest capitol, fiecare decizie duce la alte dou? (sau mai multe), iar apoi fiecare dintre acelea duce la alte dou? ?i tot a?a, pân? când pur ?i simplu te pierzi în deciziile f?cute, fiind aproape imposibil s? realizezi magnitudinea alegerilor tale la momentele respective. Ba chiar la finalul capitolului doi, decizia e monumental? ?i schimb? în propor?ie de peste 60% fa?a jocului, afli lucruri pe care altfel nu le-ai fi ?tiut despre personaje pe care nu le-ai fi întâlnit, sistemul de decizii ?i consecin?e se desf??oar? într-un mod original, nu exist? nimic din ultima perioad? la care s?-l pot raporta. Trebuie încercat.

 

O constant? indiferent de cum alegi s? parcurgi jocul sunt diferitele competi?ii la care po?i lua parte: poker cu zaruri, lupt? corp la corp ?i skandenberg. Primul e la fel ca în jocul precedent, iar ultimele dou? func?ioneaz? pe baza QTE-urilor. Aceste minijocuri au rol de a te mai destinde dup? o misiune cu înc?rcare emo?ional?, ?i î?i fac treaba.

 

Dragonul face jocul

 

De la Flotsam ?i împrejurimile sale, la tran?eele de pe câmpul de b?t?lie pentru ora?ul minier Vergen, la Loc Muinne, ruinele unui mare ora? construit de elfi, The Witcher 2 poate fi descris ca un ”rollercoaster ride”. Dac? a disp?rut farmecul unui RPG de mod? veche, atunci a ap?rut altceva, un RPG în care nici un quest nu e plictisitor, în care nimic nu se simte de umplutur? ?i dup? al c?rui final am stat peste jum?tate de or? gândindu-m? la cele întâmplate. O poveste aparent tipic?, care numai tipic? nu este, lipsit? de o lupt? clasic? bine versus r?u ?i cu o doz? perfect? de previzibil ?i imprevizibil. Lucrurile pur ?i simplu se întâmpl?, iar tu iei parte ?i modifici întâmpl?rile, câteodat? chiar f?r? s? ?tii. Nu-i pot g?si vreo problem? în afara explor?rii, ar fi lucruri de criticat, dar nimic care s? aib? vreo real? importan??. A?adar, doamnelor ?i domnilor, unul dintre cele mai bine realizate jocuri din ultima vreme ?i nu numai – The Witcher 2: Assassins of Kings. Juca?i-l!

 loading...

Adauga un comentariu