Local

Tichete sociale pentru prescolarii proveniti din familii aflate în situatie de risc

Publicat: 14 oct. 2016
Directia de Asistenta Comunitara Iasi a început primirea de solicitari privind acordarea stimulentului educational pentru anul scolar 2016 – 2017. Scopul actiunii este acela de stimulare a participarii în învatamântul prescolar al copiilor din familii defavorizate si cresterea accesului la educatie al acestora. Beneficiari sunt copiii care frecventeaza activitatile unitatilor prescolare, proveniti din familii aflate în situatie de risc. Beneficiul acordat consta intr-un tichet social pentru gradinita, de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului scolar. Stimulentul educational se acorda familiilor cu mai putin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoana singura) si este conditionat de prezenta zilnica a copiilor la gradinita.
„Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la activitatile organizate în cadrul unitatilor din învatamântul prescolar, în perioada septembrie — iunie, sub rezerva îndeplinirii conditiei de prezenta – mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare în componenta familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia”, au precizat reprezentantii Directiei de Asistenta Comunitara Iasi.
 
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 lei la acest moment), se iau în considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de întretinere fata de copii si/sau fata de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara solicitarii stimulentului educational. Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente.


loading...

Adauga un comentariu