Titlurile zilei

Top select și exclusiv al școlilor și liceelor din Iași! Lista celor mai vânate unități de învățământ

Publicat: 04 mart. 2021
Școlari la clasa pregătitoare în timpul orelor alături de învățător
Și la nivelul județului Iași procedurile pentru înscrierea la clasa pregătitoare (an școlar 2021-2022) încep pe 10 martie, iar înscrierea efectivă începe pe 15 martie, cu evaluarea copiilor și emiterea recomandării de înscriere la școală. În total, la nivelul întregului județ Iași, sunt disponibile aproximativ 7.500 de locuri la această formă de învățământ primar

În luna martie 2021 începe goana pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare, în județul Iași. Ca în fiecare an, este și un top select și exclusiv al școlilor și liceelor unde cei mai mulți părinți doresc ca micuții să urmeze cursurile. Detaliat, înscrierea efectivă va începe pe 15 martie 2021, cu evaluarea copiilor și emiterea recomandării de înscriere la școală

Și la nivelul județului Iași, procedurile pentru înscrierea la clasa pregătitoare (an școlar 2021-2022) încep pe 10 martie 2021, iar înscrierea efectivă începe pe 15 martie, cu evaluarea copiilor și emiterea recomandării de înscriere la școală. Ca în fiecare an, s-a realizat un top select și exclusiv al școlilor și liceelor. În total, la nivelul întregului județ Iași, sunt disponibile aproximativ 7.500 de locuri la această formă de învățământ primar.

Plecând de la numărul de înscrieri (la nivelul anului școlar trecut), în topul celor mai căutate școli gimnaziale și licee, unde concurența a depășit și de 5 ori numărul de locuri disponibile, sunt următoarele: „Titu Maiorescu” (cartier Cantemir), „Carol I” (Copou) ce ține de Colegiul Național „Costache Negruzzi”, „Otilia Cazimir” (Socola), „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” (Tătărași), „George Călinescu”, „Alexandru cel Bun” (cartier Alexandru cel Bun), „Ștefan Bârsănescu” (Gară), Liceul Teoretic „Miron Costin” (Alexandru cel Bun), „Vasile Conta” (Frumoasa), „Ion Simionescu” (Galata), „Gheorghe Brătianu” (Tătarași), „Gheorghe Asachi” (Centru) ce ține de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și forma de învățământ pregătitoare a Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” (Copou) sau „Mihail Kogălniceanu” (Lascăr Catargi) ce aparține de Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

O noutate legată de obligativitatea grupei mari de grădiniță intervine însă atunci când este vorba despre înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care fac 6 ani după 1 septembrie 2021

O noutate legată de obligativitatea grupei mari de grădiniță intervine însă atunci când este vorba despre înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2021. Concret, vor fi evaluați psihosomatic doar copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Ceilalți vor intra la școală pe baza unei recomandări primite de la grădiniță. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar. De asemenea, și părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Cererea-tip de înscriere se poate completa on-line, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.

 

Calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022

Pe 10 martie – afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, daca există, și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ). Pe 11 martie, pe site-ul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) – model de cerere-tip pentru evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021.

Pe 12 martie este programată anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ. 15 martie – 16 aprilie – evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar. 20 aprilie – transmiterea proceselor -verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării. 15 martie – 29 aprilie – completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legali instituiți/ reprezentanți legali, on-line sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. 10 – 11 mai – procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. 20 mai – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

Documente necesare pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare 2021

Documentele necesare pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare sunt: actul de identitate a părintelui care face înscrierea, atât în fotocopie, cât și în original, certificatul de naștere a copilului – fotocopie și original, o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul în care înscrierea se face pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv.

În cazul în care înscrierea este cerută la altă școală decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus părinții trebuie să depună sau să transmită pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. În cazul în care solicită înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsa de locuri libere.

Comentarii
Adauga un comentariu